Norvegese-Svedese traduzione di uoppfordret

La Traduzione della parola uoppfordret da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

uoppfordret in svedese

uoppfordret
allmenn? oönskad
Sinonimi per uoppfordret
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Helt overveldende når vi får en slik testrapport, helt uoppfordret, sier driftsleder John Eliassen hos Brynje A / S. Så langt har testen resultert i at Forsvaret har bestilt 200 sett til avdelinger i NordNorge.
2.Kundene har et legitimt krav på å bli informert på en skikkelig måte, og vi vil også gå ut med en anbefaling til medlemsbankene om at de uoppfordret skal oppgi den effektive rente, sier MossIversen.
3.Blant annet skal selskapene uoppfordret informere om sin plikt til å svare renter på oppgjør fra en måned efter skademelding til utbetaling finner sted.
4.De kommunale etater i Oslo har hver for seg innført tjenestebevis med stillingsinstruks, avhenging av om de tilhører for eksempel lysverket eller feiervesenet, og dette skal fremvises uoppfordret, ifølge personal og lønnsrådmann Johnsen.
5.Den ordknappe kunstneren peker og erklærer uoppfordret sin kjærlighet til stedet.
6.Departementet presiserer overfor politimestrene at politiet ifølge paragraf 36 i Wienkonvensjonen av 1963 om konsulært samkvem har plikt til uoppfordret å gjøre oppmerksom på denne rettighet som den utenlandske statsborgeren har.
7.Der han uoppfordret serverer vertskap og øvrige gjester en ordrik avskyresolusjon mot Høstutstillingen som henger opp avrevne lakener og halvsnekrede dører og kaller det kunst.
8.Det er særlig lagt vekt på at mannen uoppfordret meldte fra til Tollvesenet om det som var hendt på Storlien utenfor kontortid.
9.Flere av dem Aftenposten kommer i kontakt med, ga uoppfordret uttrykk for avsky og fortvilelse.
10.For Limseth smiler ofte og uoppfordret.
11.Formannen opplyste i sin tale at Sparebankforeningen nå vil oppfordre alle medlemsbankene til å legge om sin renteberegning ved lån fra forskuddsrente til efterskuddsrente, og til uoppfordret å oppgi den effektive rente til kundene.
12.Han opplyser at en kombinasjon av politiets egen dørtildøraksjon i omegnen, opplysninger man ba om gjennom pressen, og folk som meldte seg uoppfordret til politiet, var av vesentlig betydning for efterforskningen.
13.Han opplyser uoppfordret at kona Aud også har bursdag.
14.Hvis ingen søker meldte seg uoppfordret ville det være naturlig å utlyse embedet på nytt, sier Gammelgård videre.
15.I et brev ber departementet Datatilsynet revurdere en rekke begrensninger som er satt for registrering av følsomme opplysninger som seksualitet, politisk og religiøs overbevisning og uoppfordret korrespondanse.
16.I formildende retning legges det vekt på at behov for narkotika var årsaken til tyveriene, og at 23åringen efter en løslatelse fra varetektsfengsel i sommer uoppfordret leverte tilbake sølvvarer for 300 000 kroner.
17.I ren begeistring over foretagendet ifjor mottok vi uoppfordret en anmeldelse fra en professor i litteraturvitenskap fra Uppsala.
18.Justisdepartementet har påklaget Datatilsynets strykning av konsesjonsutkastets pkt. om at opplysninger" som fremkommer av uoppfordret korrespondanse kan oppbevares i arkiv".
19.Man kan vel ikke vente at de kulinariske eksperter skal komme uoppfordret til Oslo og spise seg gjennom alle restauranter i Norges hovedstad ?
20.Man siktet da til såkalt" uoppfordret korrespondanse" til politiet.
21.Mens Overjeget uoppfordret gir gode råd fra baksetet !
22.Og for riktig å gjenskape den vaskeekte feberstemningen fra 60årene, tro hovedattraksjonen like godt uoppfordret til med gamle, gode" Istanbul" som første låt.
23.På en pressekonferanse opplyste regjeringstalsmannen Jerzy Urban uoppfordret at efterforskernes stab" arbeider ut fra den antagelse at kidnapperne ble inspirert av andre personer".
24.Rosen, som er adressert til Riksarkivet og en del andre museer, kommer uoppfordret fra Gerhard Naeseth.
25.Smilet hennes ble enda bredere da jeg nærmet meg med fotoapparatet, og hun løftet uoppfordret armene i været.
26.Sparebankforeningen anbefaler også medlemsbankene uoppfordret å oppgi den effektive renten - det vil si fulle renter og gebyrer - til kundene.
27.Uoppfordret korrespondanse kan i verste fall føre til katastrofe for endel utlendinger bosatt i Norge.
28.Uoppfordret korrespondanse skal slettes i den grad det er saken uvedkommende.
29.Uoppfordret opplyste jeg jo på pressekonferansen at 34 hadde avslått å skrive på grunn av sitt forhold til Borten.
30.Utviklingshjelpen sto ikke oppført på vår liste, men under intervjuingen er det allikevel syv prosent som uoppfordret har nevnt uhjelpen som et område som det bør kunne skjæres ned på.
Le tue ultime ricerche