Norvegese-Svedese traduzione di urettmessig

La Traduzione della parola urettmessig da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

urettmessig in svedese

urettmessig
brukaggettivo orättmätig
Sinonimi per urettmessig
Termini derivati da urettmessig
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Det kan ihvertfall ikke være eneste forklaring på hvorfor almene medlemslister og generelt materiale om fredsbevegelsen urettmessig ble kopiert sier Østtveiten.
2.Du var ikke klar over, da, at dette kunne innbringe midler urettmessig ? spurte aktor, politiadjutant Tore Lindseth.
3.Har du fått penger urettmessig ?
4.Men føler De at De i urettmessig stor grad fikk skylden for valgnederlaget ifjor ?
5.AnneLise Bakken mente disse forhold er lite tilfredsstillende, fordi det kan bety at personer kan bli straffet urettmessig.
6.Avtalene, under fellesbetegnelsen Norway Scheme, er av pressen urettmessig betegnet som hemmelig.
7.De har forsømt å insistere primært på sin spesielle rolle som kulturbærere, ja, mon ikke mange av dem dem urettmessig oppfatter seg som et slags anhang til all verdens kultursekretærer og kkonsulenter.
8.Den 58 år gamle mannen krever en halv million kroner av Staten, som han mener er ansvarlig for at han i flere år var urettmessig innlagt ved Reitgjerdet.
9.Det er forklaringen som Nøtterøy kommunekasse gir efter at det urettmessig ble gjort forsøk på utpanting for å inndrive en restskatt på 3239 kroner hos Carl Jørgen Lie på Bjønnhue ved Kjøbmannsskjær på Nøtterøy.
10.Dette er hans kommentar til et oppslag i Indre Akershus Blad, hvor det fremgår at handelsstanden i Sørum har følt seg urettmessig behandlet av kommunens ligningssjef.
11.Eller Staten ha urettmessig beholdt betrodde midler.
12.En fortolkning av et vedtak i boligutvalget kan ha ført til at en rekke av de 3400 leietagerne i Oslo kommunes ForBoleiligheter urettmessig har fått en husleieøkning på 15 prosent fra 1. juli iår.
13.Firmaet Norske Fjernsynsantenner har politianmeldt to ledende ansatte i Janco KabelTV, fordi Janco angivelig i forrige måned skal ha koblet seg urettmessig inn på en jordkabel i Oppsalstrøket i Oslo.
14.Foreløbig 4050 borettslag som oppildnet av NBBLs desinformasjon om Regjeringens boligpolitikk, mener at de har fått en urettmessig behandling i forhold til de kontrakter som i sin tid er inngått med Husbanken.
15.Garner fremstiller en major med klokkertro på at sannheten og rettferdigheten regjerer - inntil hans sønn utsettes for urettmessig forfølgelse av en småbysheriff.
16.Han er villig til å erstatte det han urettmessig har fått utbetalt.
17.Han forteller at Arbeidsdirektoratet gjennomsnittlig en gang i uken anmelder en person som urettmessig har hevet dagpenger.
18.I januar 1977 undertegnet han Charta 77 og året efter ble han et åpenhjertig medlem av VONS (en komite til forsvar for urettmessig forfulgte).
19.Ifølge den sittende justisminister vil efterforskningen også måtte inkludere familien Meeses aksjetransaksjoner, spørsmålet om særbehandling av venner og bekjente, en forfremmelse av Meese som reserveoffiser og hans kjennskap til tidligere president Jimmy Carters kampanjedokumenter, som urettmessig kom i hendene på Reagans medarbeidere.
20.Jenseg mener at han urettmessig er blitt fjernet fra den stilling han har innehatt i 14 år.
21.Justisminister Mona Røkke opplyste i Stortinget igår at Justisdepartementet vil nedsette et utvalg til å utrede spesielle erstatningsmessige spørsmål, herunder ulovlig frihetsberøvelse og erstatningsansvar for urettmessig eller utilstrekkelig behandling.
22.Med sin meget tidlige interesse for kriminalsaker er det forståelig at en av Kaminskajas største og vanskeligste rettssaker, og til syvende og sist også en av hennes gledeligste triumfer, var forsvaret av Sasja Kabanov i 1967, den ene av to unggutter som var urettmessig anklaget for å ha voldtatt og drept sin 14 årige klassekamerat Marina.
23.Men rettighetshaverne til åndsverk skal settes under et urettmessig press.
24.Når trafikken blokkeres av bilister som urettmessig tar i bruk kollektivfeltene, kontaktes politiet.
25.Oslo byrett har kjent avskjedigelsen urettmessig og dømt arbeidsgiveren til å betale den tidligere ansatte 55 000 kroner i erstatning.
26.Passasjerene opplever dette som en urettmessig forskjellsbehandling, fremholder departementet.
27.Politifullmektig Gunnar Sverre Andersen opplyser til NTB natt til onsdag, at den foreløbige efterforskning tyder på at ca. 50 000 kroner er utbetalt urettmessig i V5 spillet på Hortemo i løpet av sommeren.
28.Radio Nordlys har klart brutt dette, ved urettmessig å ha tatt seg til rette under ett av våre arrangementer, sier generalsekretær i Norges Fotballforbund, Trygve Bornø.
29.Samene er urettmessig blitt tillagt denne myten.
30.Selv har hun tatt seg av henvendelser fra bilister som føler seg urettmessig behandlet i ett års tid.
Le tue ultime ricerche