Norvegese-Svedese traduzione di utakknemlig

La Traduzione della parola utakknemlig da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

utakknemlig in svedese

utakknemlig
allmenn? otacksam
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Er dette et særlig utakknemlig arbeide ? spør advokat Staff.
2.Føles det ikke som en utakknemlig oppgave å overta som leder for UNESCOkommisjonen i slike tider ?
3.Dessuten var det en svært utakknemlig oppgave, for svært mange av dem han kom for å gjøre til medarvinger er ikke interessert i noen himmelsk arv.
4.Han var lærer i Eidskog - et utakknemlig arbeide når man som han hadde en stor ungeflokk og ikke annet utkomme enn det han tjente som lærer.
5.I disse mangeltider for den vesle tiøringen, som synes å være blitt et rent samlerobjekt for enkelte, har en del banker, efter det Aftenposten erfarer, begynt å håndheve en nokså kald og utakknemlig praksis.
6.Jobben er i høyeste grad utakknemlig.
7.Johan Fredrik Michelet har virket som kunstkritiker gjennom mesteparten av efterkrigstiden - en på mange måter utakknemlig funksjon.
8.Men de uttrykker bitterhet over hva de karakteriserer som et utakknemlig svar på den økonomiske og politiske støtte mange evangeliske organisasjoner har gitt Israel.
9.Men situasjonen i Libanon er efterhvert blitt så spent at Gemayel efter alt å dømme må lete både godt og lenge før han klarer å overtale noen til å påta seg en slik utakknemlig oppgave.
10.Å overta programledelsen i" Hei !" efter at Knut Røe nå har funnet seg andre beitemarker må være en særdeles utakknemlig oppgave, men ikke uventet mestret" Norges eldste gutt", Simon Flem Devold, brasene på en særdeles overbevisende måte.
11.Å ta ut et olympialag i sjakk, eller representasjonsspillere i det hele, kan være en temmelig vanskelig oppgave, og dessuten nokså utakknemlig.
12.Å være ishockeykeeper er en utakknemlig oppgave.
13.Er du utakknemlig nå ?
14.Intet medlem av Kongens råd har en mer utakknemlig oppgave enn finansministeren.
15.Anders Hatlo spilte ivei som Finn, men hadde egentlig en utakknemlig oppgave.
16.Den finske delegasjon tok på seg en utakknemlig rolle da den aksepterte oppdraget å utrede om det fantes en minste felles nevner mellom øst og vest for et sluttdokument, påpeker Hufvudstadsbladet.
17.Den norske midtbanen ble for ofte overspilt, og dermed fikk forsvarsfireren en utakknemlig oppgave når svenskene stormet frem.
18.Den tidligere arbeidsminister Tom King blir minister for NordIrland, vanligvis betraktet som en særlig utakknemlig oppgave innen britiske regjeringer.
19.Det er således en meget utakknemlig oppgave jeg har pålagt meg.
20.Og i selve revolusjonsåret 1968 skrev han om" knokkelbyen" og" betongblokkene med knuste vindauger", rystende utakknemlig mot Einar Gerhardsen.
Le tue ultime ricerche