Norvegese-Svedese traduzione di utsagn

La Traduzione della parola utsagn da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

utsagn in svedese

utsagn
allmenn? uttalanden
Sinonimi per utsagn
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.At more er et edelt fag, også narren skal ha ordet" lyder en av stykkets mangfoldige humoristiskorienterte utsagn.
2.Atombomben er i og for seg grei nok, men den passer ikke her i Tronjæm," lyder ett av hennes mer innsiktsfulle utsagn.
3.De grønne svømmer på en følelsesbølge imot alt som er etablert og for en irrasjonell livsfølelse", het det i de første forbløffede utsagn fra VestTysklands to store og etablerte partier da det ble klart at" De grønne" sist helg var helt alene om å vinne nye velgere blant de 9,3 millioner innbyggere i delstaten BadenWürttemberg.
4.Et utsagn som helt i begynnelsen fastsetter tilværelsens uunngåelighet og nødvendighet i fortsettelen av den manende stemmens befaling (" On.").
5.Hvis disse spillerne er lilleputter, er jeg Metusalem", var en Startleders utsagn efter finalen.
6.Joh. 11,50 Sjelden har noe utsagn vist seg mer treffende enn disse ordene fra overpresten Kaifas, da det Høye Råd i Jerusalem behandlet saken mot Jesus.
7.Lenge før Stein Kagge ble redd - efter eget utsagn under Cubakrisen i 1962....", skriver Børde blant annet, et postulat uten dekning i hva jeg skrev.
8.Myggen kom - men stakk ikke" er utsagn han refererer til med et smil.
9.Rapporten bygger på beboernes utsagn.
10.Slike utsagn vidner om at det gjør seg gjeldende noen forunderlige forestillinger om bilen som et slags selvstendig vesen som driver og tøffer rundt alene og på egen hånd og tar opp plassen for et annet vesen, mennesket.
11.Tilsvarende pessimistiske utsagn kommer også fra andre idrettsgrener.
12.Vi sier oss enige i Televerkets utsagn om at Norge er et for lite land til å ha konkurrerende offentlige telenett.
13.Å skape kunst idag vil si å legge alt på bordet i en roterende og synkron samtidighet, som i verkets smeltedigel lykkes i å sammensmelte både private og mytiske bilder, personlige tegn, knyttet til individets egen historie, og offentlige tegn, knyttet til kunst og kulturhistorien." - Hvilken ny erfaring kan ligge bak et slikt utsagn ?
14.De måtte ha blitt tilført dem av en annen, slo han fast og viste til de sakkyndige legers utsagn.
15.Den alvorligste svakhet ved tolkningen til Bratterud er at enkeltstående utsagn blir løsrevet fra helheten og gitt en tolkning som er i tråd med de oppfatninger Bratterud selv har.
16.Dessuten er innholdet i flere av bildene efter mitt syn rent søppel, slik at Høgetveits utsagn er dekkende for det stoff det henvises til, sa Tungesvik.
17.Det er ingen grunn for meg til å spørre mer om dette, jeg tar tiltaltes utsagn for det det er verdt.
18.Det er kommet mange utsagn fra politisk hold om at det psykiske helsevern også for barn og ungdom skal prioriteres, derfor håper vi at regjering og storting skal gi oss økonomiske betingelser for å fortsette vårt arbeid med de" vanskeligste".
19.Dette kraftige utsagn har spesiell adresse til de banker som ikke har fulgt opp renteerklæringen, men tatt for høye renter.
20.Dette utsagn forteller at representanten Rønbeck neppe kjenner sin by særlig godt, og hva som er den vanlige hverdag for de aller fleste i Oslo, uavhengig av partitilhørighet, repliserte Sveinung Lunde i et senere innlegg.
21.Efter Askers utsagn er Radar et ganske tøft lag.
22.Et heldig trekk av" Liston", og et lykkelig trekke for meg, eftersom jeg liker meg best der mye skjer, sier Ulf, som efter eget utsagn kanskje var den som fikk mest kritikk av alle odderane av Søderberg.
23.Føler De Dem truffet av utsagn som" norsk politikk overfor USA er servil" og" Norges flinkeste gutt i NATOklassen ?
24.Konkurranse er sunt, men hvis banksjef Breiviks uttalelser vanligvis er så unøyaktige og misvisende, er jeg meget skeptisk til øvrige utsagn fra Oslobankens leder, sier Bodd, og henviser til et intervju med Breivik i Aftenposten fredag.
25.Men hovedproblemet med det vage lovverket er kanskje at ingen på forhånd kan si hvilke utsagn som kan bli gjenstand for straffeforføyninger.
26.Min forstand står stille, uttalte herr Evensen i helgen, et utsagn som vel ikke representerer noen revolusjonerende nyhet, men vel bare tjente som bekreftelse på hva mange lenge har hatt mistanke om.
27.Ofte hører man utsagn som at det blir så mye sterkere samhold i familier med funksjonshemmede barn og man setter en glorie rundt disse familiene, sier Annecke Aas Mortensen.
28.Slike underlige utsagn skjønner jeg ikke noe av.
29.Vi tolker imidlertid departementets utsagn dithen at musikkundervisningen er obligatorisk på de aktuelle klassetrinn, sier Birgit Hoem og Tor Skott Hansen.
30.26åringen hadde efter ranet begynt å tvile på om Sunneva levde da de forlot henne, noe han efter eget utsagn hadde trodd da ranet skjedde.
Le tue ultime ricerche