Norvegese-Svedese traduzione di være ferdig

La Traduzione della parola være ferdig da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

være ferdig in svedese

være ferdig
tingverbo vara färdig
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Anlegget må være ferdig og tatt i bruk før bompenger kan oppkreves.
2.Det er et todelt bygg med en ekspedisjons og møteromsfløy på ca. 2000 kvm som skal være ferdig den 15. mai, samt en kontorfløy som bygges i Tform til den eksisterende bygningen og som skal være ferdig den 1. juli, sier forvalter Reidar Aker ved Idrettens Hus til Aftenposten.
3.Godt å være ferdig med dette VMløpet selv om jeg er skuffet, sa Dag Otto, som tok seg tid til å smile og skrive autografer rett efter denne store styrkeprøven.
4.Går alt efter planen vil utbyggingen ta til neste høst og hele prosjektet være ferdig til 1988 da vi håper å kunne arrangere EMsluttspillet.
5.Holder vi samme tempo som hittil, kan råmanuskriptet til den nye norskfranske ordbok være ferdig engang i 1985.
6.Men De lovet jo sikkert at dressen skulle være ferdig.
7.Prosjektet er inndelt i tre faser, og første fase med 60 senger forutsettes å være ferdig innen 1. juli 1990, neste fase med 100 senger i 1993, og være fullt utbygget med 150 senger i 1996.
8.Restaurering av de brannskadede deler av messehallen på Sjølyst og bygging av nytt inngangsparti må være ferdig til sommeren 1985.
9.Tosenveien skal være ferdig helt frem til E6 og Mosjøen innenfor perioden 198689.
10.Vi håper at noe av arbeidet kan utføres av beboerne, og vi regner med at ombyggingen vil være ferdig innen et halvt år, sier Johannessen.
11.Vi håper å kunne legge siste hånd på verket innen oktober måneds utgang, og innstillingen skulle dermed være ferdig like over nyttår, hvorefter den blir sendt på en tre måneders høringsrunde, opplyser utvalgets formann - Nasjonalgalleriets direktør Knut Berg.
12.Vi regner med at gravearbeidet i sentrum vil være ferdig i begynnelsen av 1990årene, sier teknisk rådmann Ulrik Fredrik Beichmann i Oslo.
13.Vi regner med å være ferdig med alle kursene til skolene begynner vinterferien, slik at deltagerne kan dra på ferie med ferske slalåmkunnskaper i bagasjen, sier Aase Solem.
14.Alternativet Granfoslinjen mellom Ullernchausseen og Drammensveien ved Lysaker har lenge vært regnet som det mest aktuelle, og en trafikkanalyse gjennomført av Akershus veikontor ventes å være ferdig til sommeren.
15.Amanuensis Ottar Hellevik ved Universitetet i Oslo skal utføre undersøkelsen om rekruttering av kvinner, og forskningsprosjektet skal være ferdig i løpet av dette året.
16.Amerikanerne har invitert VestEuropa, Canada og Japan til å være med å bygge NASAs romstasjon, som vil koste 8 milliarder dollar og være ferdig i løpet av en tiårsperiode.
17.Anleggene skal være ferdig samtidig med skipet.
18.Anlegget skal ifølge kontrakten være ferdig 31. desember 1985.
19.Apparatet vil bli tatt i bruk i den nye visitasjonshallen som vil være ferdig i løpet av våren 1985.
20.Arbeidene innledes fra Oslo og skal efter planen være ferdig frem til Ski i 1988.
21.Arbeidet er allerede i gang, og manus skal være ferdig i løpet av året, opplyser RVs leder Jahn Arne Olsen, som ikke vil opplyse noe om filmens innhold.
22.Arbeidet har pågått i to uker, og skal efter planen være ferdig 10. september.
23.Arbeidet med parkeringsplassene begynte i oktober ifjor, og anlegget vil være ferdig når flagget heises og sesongen åpner 26. april.
24.Arbeidet med utskiftningen begynner i Oslo og skal efter planen være ferdig frem til Ski i 1988.
25.Arbeidsgruppen er nedsatt efter initiativ fra SFT, og utredningen skal være ferdig til våren.
26.Betenkningen, som vil ende opp med en slags motmelding, regner man med skal være ferdig til kommunestyret skal fatte sin beslutning i saken senere ihøst.
27.Blir skipet en realitet, vil det ventelig kunne være ferdig bygget 1988 / 89.
28.Bygningen skal være ferdig om vel ett år.
29.Da skal også et nytt inngangsparti på vestsiden av bygningen være ferdig, sier Wessel.
30.Da vil nemlig skinnegangen være på plass, samtidig som utbedringen av torvet vil være ferdig.
Le tue ultime ricerche