Norvegese-Svedese traduzione di være fornuftig

La Traduzione della parola være fornuftig da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

være fornuftig in svedese

være fornuftig
logikverbo vara vettigt
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Det er ikke nok bare å komme rett fra skolebenken og plutselig skulle holde styr på varepriser og kassatastatur, så det kan være fornuftig for oss kunder å følge litt med i all vennlighet, sier vår innringer.
2.Jeg synes det ville være fornuftig å stoppe og ta imot navn til venteliste så lenge vi ikke har noe tilbud å komme med.
3.Da vil det kanskje være fornuftig å huske på at også ektepar på minstepensjon har hver sin stemme, så lenge stemmeretten deres ikke er redusert til en og en halv.
4.De atten vesteuropeiske land er så avhengige av hverandre, og representerer et så stort marked, at et planlagt opplegg for den økonomiske politikk ville være fornuftig, sa Kleppe.
5.Det er riktig at Operaen takket være fornuftig finansforvaltning har hatt betydelige renteinntekter.
6.Det finnes vel områder hvor det kan være rimelig å utvide den offentlige aktivitet, men det kan neppe være fornuftig å gå så langt i denne retning at det monner på arbeidsmarkedet ; for at det skal monne, snakker vi som kjent om titusener og ikke om hundreder.
7.Det forskes i salgsfremmende innredning, som dertil skal ha personlig preg, gi trivsel, være fornuftig og fleksibelt.
8.Det kan derfor være fornuftig å omplassere noe av denne formuen slik at den kan gi grunnlag for inntekter senere.
9.Det synes vi vil være fornuftig.
10.Det var" gutta på avd. B" som tipset tunisieren om at det kunne være fornuftig å ta kontakt med advokat Eriksen.
11.Det ville være fornuftig av myndighetene å slå på bremsene før det gir seg andre og verre utslag.
12.Det ville være fornuftig å la dem modnes.
13.Eksperimenter har vist at dette lar seg gjøre, og beregningene viser at det ville være fornuftig å bygge dem et annet sted enn på Jorden.
14.Helikopter Service A / S mener at det vil være fornuftig å skifte ut de 10" Sea King"helikopterne med mer moderne materiell i begynnelsen av 1990årene.
15.I en leder i Financial Times torsdag heter det at Sleipnergassen til en antydet pris på 28 pence pr. therm, synes å være fornuftig, selv om BGC idag betaler mindre enn halvparten for sine leveranser.
16.Kanskje Sosialdepartementet kunne fortelle Kultur og vitenskapsdepartementet og Finansdepartementet at dette ville være fornuftig bruk av helsepenger.
17.Kanskje vil det for eksempel være fornuftig å nekte adgang til prøvetagning hvis begrunnelsen er å få vite hvilket kjønn fosteret har.
18.Men jeg tror det vil være fornuftig av forbundet å gi litt" slingringsmonn".
19.Men også i slike situasjoner kan kombinasjonen seil / motor være fornuftig.
20.Og kan man rive seg bort fra alt som foregår nede i byen, kan det være fornuftig å finne en benk i høyden, på Oljeberget.
21.Rent økonomisk tror vi det vil være fornuftig å heve flyet.
22.Retten er kommet til at det kan være fornuftig tvil om 58åringens skyld og at han av den grunn må frifinnes for medvirkning til heleri.
23.Selskapet mener derfor at det i fremtiden vil være fornuftig samfunnsøkonomi at Justisdepartementet leier tjenesten av private selskaper, i stedet for at statsbudsjettet belastes med disse betydelige investeringer.
24.Siden brukerne likevel må regne med å betale avgift senere, kan det være fornuftig at de, både av hensyn til seg selv og samfunnet, betaler på forhånd.
25.Statoils daglige ledelse mener det vil være fornuftig om selskapet samarbeider med Norsk Hydro og Saga Petroleum om deltagelse i utenlandsk oljevirksomhet, men stiller seg negative til tanken om at partene i fellesskap oppretter et eget selskap for dette formål.
26.Ved inngangen til 1984 kan det være fornuftig med et tilbakeblikk på hvordan skipsfarten utviklet seg ifjor.
27.Yamani antydet at det kan være fornuftig å ha et nytt OPECmøte i slutten av september eller begynnelsen av oktober for å drøfte utviklingen i fjerde kvartal.
28.Denne samdrift tror jeg kan være fornuftig, vi har satt opp avtale og avkastningen blir da i henhold til investering.
29.Det vil efter min mening være fornuftig å satse videre på en riksinstitusjon i tillegg til desentraliseringen som pågår, sier Erlandsen.
30.Kronene kan enkelte ganger være veldig fristende, men det gjelder å være fornuftig og se det hele på litt lengre sikt, ikke brenne seg ut.
Le tue ultime ricerche