Norvegese-Svedese traduzione di vedbli

La Traduzione della parola vedbli da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

vedbli in svedese

vedbli
allmennverbo fortsätta
Altri esempi
1.Det må Høyre fortsatt gjøre, især hvis det vil vedbli å være folkeparti og regjeringsparti.
2.Hvis folkets kårne ikke selv legger brett på dette, eller tillater seg tendenser til formløshet, kan man nemlig heller ikke forlange at andre skal vedbli å ha høye forestillinger om Stortinget, dets drøftelser og vurderinger, dets forhandlinger og vedtak.
3.Kjære Oslo - som turistsjef Arild Kristiansen kaller en stor småby og en liten storby : måtte den vedbli å være det.
4.Nei, det kan ikke være lett å vedbli politisk ungdomsforelsket i Sovjet.
5.Slik vil det formodentlig vedbli å være inntil man får vedtatt en høyst tiltrengt reform som kan gjøre det store institusjonelle apparat til et bedre redskap for målrettet nordisk innsats.
6.En storflyplass har vært, er og vil - tross støyreduserende virkemidler i vår tids avanserte teknologi - for oppsitterne i det nære geografiske naboskap - vedbli å være en forurensende faktor, mentalt og trivselsmessig.
7.Og med dem som bærende elementer også i årene fremover, vil Aftenposten vedbli å være Norges ledende avis.
8.Slik kunne vi vedbli å ramse opp høye noteringer, langt utover den smule plass vi har til disposisjon.
Parole simili

 
 

vedbli come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) vedblivedbliendevedblitt
Indicativo
1. Presente
jegvedblir
duvedblir
hanvedblir
vivedblir
derevedblir
devedblir
8. Perfetto
jeghar vedblitt
duhar vedblitt
hanhar vedblitt
vihar vedblitt
derehar vedblitt
dehar vedblitt
2. Imperfetto
jegvedble
duvedble
hanvedble
vivedble
derevedble
devedble
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde vedblitt
duhadde vedblitt
hanhadde vedblitt
vihadde vedblitt
derehadde vedblitt
dehadde vedblitt
4a. Futuro
jegvil/skal vedbli
duvil/skal vedbli
hanvil/skal vedbli
vivil/skal vedbli
derevil/skal vedbli
devil/skal vedbli
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha vedblitt
duvil/skal ha vedblitt
hanvil/skal ha vedblitt
vivil/skal ha vedblitt
derevil/skal ha vedblitt
devil/skal ha vedblitt
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle vedbli
duville/skulle vedbli
hanville/skulle vedbli
viville/skulle vedbli
dereville/skulle vedbli
deville/skulle vedbli
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha vedblitt
duville/skulle ha vedblitt
hanville/skulle ha vedblitt
viville/skulle ha vedblitt
dereville/skulle ha vedblitt
deville/skulle ha vedblitt
Imperativo
Affermativa
duvedbli
viLa oss vedbli
derevedbli
Negativa
duikke vedbli! (vedbli ikke)
dereikke vedbli! (vedbli ikke)
Le tue ultime ricerche