Norvegese-Svedese traduzione di vitnemål

La Traduzione della parola vitnemål da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

vitnemål in svedese

vitnemål
skoler - universitetsostantivo avgångsbetyg
  rettsvitenskapsostantivo vittnesmål
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Bestått videregående kurs II" er udefinert og dermed intetsigende i flere sammenhenger, og et vitnemål med denne påskrift er ikke et sertifikat slik som det tidligere vitnemål med benevnelsen examen artium var.
2.RVO har registrert at utenlandske læresteder som tar opp norske studenter, har vanskeligheter når det gjelder" ny struktur" og vitnemål derfra.
3.Men det må da være noe galt et sted, innvender Nina, - når bortimot halvparten av elevene avslutter tre års skolegang uten å få fullstendig vitnemål.
4.Noen mener det er et vitnemål om at nivået er dårlig.
5.Av disse har ca. 600 gått alle tre årene og fått vitnemål.
6.De umiddelbare kravene til dem som vil studere medisin er vitnemål fra bestått videregående skole i et treårig løp, med minstekrav til forkunnskaper i fysikk, kjemi og matematikk, og med karakteren 4 eller bedre i disse fagene.
7.Den massive Sun Lifebygningen - en gang det største kontorbygg i Det britiske samvelde - er bare delvis i bruk, et vitnemål om de mange firmaer som fulgte Sun Life i utvandringen til Toronto.
8.Den tidligere politisjefen har de siste ukene avgitt vitnemål i flere rettssaker for å klargjøre hva som skjedde med dem som" forsvant" på 1970tallet.
9.Departementet fastsatte i desember 1983 nye forskrifter for eksamen, karaktergivning og vitnemål.
10.Dessuten tror jeg at arbeidsgivere og andre som vurderer vitnemål og eksamensresultater ikke har noen problemer med å vurdere elevens kvalifikasjoner utfra den gjeldende seksdelte karakterskala, sier Hans E. Strand.
11.Det finnes mange vitnemål om det.
12.Det var NordIralnds justitiarius, Lord Chief Justice, Lord Lowry, som frikjente de 35 i den store tystersaken, Han forsvarte ved frifinnelsen bruken av tystere, men fremholdt at deres vitnemål bare kunne godtas når de var troverdige og så overbevisende at de stod til troende i lys av tysterens vanskelige dobbeltstilling.
13.En god del elever står i fare for ikke å få eksamenskarakterer eller vitnemål i tide.
14.Enten bombetrusselen kom fra representanter fra aphartheidregimet eller var satt i scene av dets fåtallige tilhengere i Norge, er den et vitnemål om den desperasjon som etter hvert kjennetegner forsvaret av apartheidsystemet.
15.F46 / 84 fra KUD" om forskrift om eksamen, karakterer og vitnemål", åpner i 3 for strykefri artium i vid. skoler.
16.Forslaget til revisjon av forskrift om karakterer, eksamener og vitnemål for videregående skoler går ut på at karakteren stått / ikke bestått, som tidligere ledsaget tallkarakterene mellom 0 og 6 bortfaller.
17.Hittil er 143 personer blitt tiltalt og dømt efter opplysninger og vitnemål fra tystere.
18.Også de kan være vitnemål om samtidsliv.
19.På grunn av stort fravær fikk han ikke vitnemål for fullført skoleår.
20.Remetter valgte å holde tett, men skrev ned det han hadde opplevet, og efter at han døde 62 år gammel 20. februar i år, er hans skremmende vitnemål om de sovjetiske straffeleirer blitt offentliggjort.
21.Skolevesenet har ansvar for undervisningen, og vitnemål tildeles med nøytrale stempler.
22.Universitetene hevder at alle som vil studere, må ha vitnemål som viser trening i å fordype seg i teorifag.
23.gi et studiebevis istedenfor vitnemål.
24.Det har vært tre fine år, sier Anne, Nils og Jørgen, som alle forlater skolen med ufullstendige vitnemål.
25.Boken, som selges i bokhandelen eller direkte fra forlaget, er også godkjent som brevkurs av Kirke og undervisningsdepartementet med vitnemål efter fullført kurs.
26.Den opprinnelige kjennelsen bygget i første rekke på vitnemål fra Arlosoroffs hustru, som hadde vært sammen med ham da han ble skutt en mørk kveld på stranden i Tel Aviv.
27.Det formelle søknadsbrev, en levnetsbeskrivelse (curriculum vitae), referanser og lønnsforlangende samt til slutt kopier av attester og vitnemål.
28.Dette er Johannes sitt sterke vitnemål.
29.Dommerne har imidlertid forkastet de vitnemål som var mest kompromitterende for regimet.
30.Forkortelsen er altså ikke" eit vitnemål om sløv og dårleg saksførebuing", hverken fra konsulentens eller kommunens side.
Le tue ultime ricerche