Norvegese-Tedesco traduzione di akademi

La Traduzione della parola akademi da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

akademi in tedesco

akademi
skoler - universitetetsostantivo Akademie [f]
Sinonimi per akademi
Termini derivati da akademi
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Arven efter Holberg, sier Ludvig Nielsen drømmende, - det er hans verker og så æreminnet ved Sorø Akademi.
2.Holberg var jo i mange år - fra 1737 til 1751 - kvestor ved universitetet i København, men i 1753 påtok han seg å vikariere i samme stilling ved Sorø Akademi.
3.Av Ludvig XIVs Academie Royale de la Danse var det bare akademi igjen.
4.Blant annet blir det gitt en oversikt over felles utbyggingstiltak over landegrensene i et avsluttende kapitel av Lauri Karvonen ved Åbo Akademi.
5.Den berømte Kemiker Pasteur har meddelt det franske Akademi, at det er lykkedes ham at beskytte Hundene mod Galskabsgiften ved i Forveien at indpode dem andre Mikroorganismer.
6.Det er lenge siden et akademi for bildende kunst var stedet der man strebet efter å skape figurer i de gamle grekeres og romeres ånd.
7.Det norske Akademi for Sprog og Litteratur opprettet denne prisen i 1982 sammen med Fondet for Thorleif Dahls kulturbibliotek.
8.Det planlegges et nytt senter i Håkons gate på Tøyen og et eget islamsk akademi.
9.Det var Beethoven selv som uroppførte den 5. april 1803 ved et akademi i Theater an der Wien.
10.Det var midt under fauvistperioden at Matisse 1908 ble overtalt til å åpne eget akademi, like ved Convent des Oiseaux.
11.Det var ved dette akademi Holberg i sin tid var æresdoktor.
12.Et gigantisk prosjekt innebærer både fotografisk museum, boktrykkermuseum, akademi, kino og konsertsaler og mye, mye mer.
13.For byen har fått tilbake sin Pont des Arts - Kunstbroen - der man kan spasere i stille sommerkvelder mellom Louvre på den høyre bredd og Det franske akademi på den venstre, med vid utsikt til Notre Dame og PontNeuf på den ene siden og Eiffeltårnet i det fjerne på den andre.
14.For inntil da var man helt avhengig av å få stille ut på den offisielle salongen og måtte passere nåløyet hos en fornem jury bestående av medlemmer av Det franske akademi og av lærere fra Kunstakademiet.
15.Foreldreforum er en underavdeling av Akademi For Kristen Folkeopplysning.
16.Han stiftet et akademi for Thomas av Aquino, for å kunne studere en som hadde praktiske løsninger for tidens urolige politikk.
17.Herfra drev cisterciensermunkene Nordens største gårdsbruk og her skapte renessansekongen Christian IV grunnlaget for viden og utdannelse på Sorø akademi.
18.I Aftenposten 3. februar fremhever Fredrik Norman det store arbeidet som er nedlagt av Riksmålforbundet og Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur for å bevare vår sproglige arv.
19.Ja, vårt eget akademi, med sin skulpturundervisning lenge forankret i tradisjoner fra århundreskiftet, har fått sin eksperimentklasse, sitt" Hjem for de hjemløse"," annekset" nederst i haven.
20.Juniaugust Vadstena Akademi intern. festspill.
21.Jørleif Uthaug startet som maler og utdannet seg ved det" illegale" akademi under Per Krohg og Axel Revold.
22.NORSK MÅLDYRKINGSLAG (Akademi for det Norske Målet) har på årsmøte i Oslo vald Hans Sørbø til ny formann.
23.Noen memoarbok er det imidlertid ikke snakk om det interesserer henne like lite som tanken på å bli opptatt av det forgjettede Franske Akademi...
24.Når Norsk språkråd efter 12 års virksomhet blir presentert i fjernsynet som en nyttig institusjon til vern om vår sproglige kulturarv, må det være berettiget å minne om at helt fra begynnelsen av 50årene har denne verneoppgave vært ivaretatt på en effektiv og betryggende måte av Riksmålsforbundet og Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur.
25.Og han sier det tydelig i det avsluttende" Vedlegg II" med referat fra et fremtidig møte i" det himmelske akademi" med foredrag av en Torolf Elster og efterfølgende debattinnlegg av en serie av de siste 2 000 års mest kjente humanister, pluss endel andre som stiller foredragsholderen tildels ubehagelige spørsmål om verdensutviklingen.
26.Og hva riksmålet angår, var den moderne norm allerede i 50årene fastlagt av Riksmålsforbundet og Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur, en allsidig sammensatt institusjon, som registrerer den faktiske sprogutvikling og arbeider på vitenskapelig grunnlag uten å ta politiske hensyn.
27.Og i tråd med tanken på en norsk filmskole eller et akademi bør faget" billedsprog" innføres som en del av almendannelsen.
28.Og så testamenterte han jo hele sin formue og alle sine bøker til Sorø Akademi i 1746 og det brant i 1813 !
29.Professor dr.philos. Asbjørn Aarnes, tidligere preses i Det norske Akademi for Sprog og Litteratur, tar i dagens kronikk for seg menneskets fjernelse fra naturtilstanden.
30.På konferansen ble det også bstemt å opprette et islamsk akademi, der muslimer i Norge kan få opplæring og innsikt i å leve efter Koranen i et nytt land.
Le tue ultime ricerche