Norvegese-Tedesco traduzione di aksjon

La Traduzione della parola aksjon da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

aksjon in tedesco

aksjon
handlingsostantivo Akt [m], Handlung [f], Tat [f]
Sinonimi per aksjon
Termini derivati da aksjon
Esempi con traduzione
De ble overrasket over en aksjon som ingen hadde forestilt seg å være mulig.
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Aksjon Amnesty" har fått hit skuespillerinnen Meryl Streep, fiolinisten Subramaniam fra India og Arve Tellefsen fra Trondheim, selvsagt.
2.Aksjon Gunnar" tok sikte på å samle inn midler for å få fremstilt minneplater over Gunnar Lid, samt lage en minnebok over den kjente fugleforskeren.
3.Aksjon Husbank" er til og med så freidig at den ikke unnser seg for å" presse" de politiske partier til å avgi uttalelser om aksjonen før valget i 1985 !
4.Aksjon Husbank 83" vil i første omgang arbeide for å påvirke borettslagene.
5.Aksjon Menneskeverd", den store innsamlingsaksjonen i samarbeide med NRKfjernsynet sist høst, har gjort det mulig for Norsk Folkehjelp å opptrappe sine allerede igangsatte prosjekter i MellomAmerika, samt å gå løs på nye oppgaver.
6.Aksjon Nabohjelp" ble presentert for offentligheten under en pressekonferanse i Oslo politihus torsdag.
7.Aksjon Nabohjelp" bygger på modeller fra USA og Storbritannia.
8.Aksjon Nabohjelp" kan bli et viktig supplement i kampen mot kriminaliteten.
9.Aksjon Publikum" - som Astrid Gjertsen lanserte i 1982 - med det siktemål å forbedre offentlig publikumsservice, er nå kommet halvveis.
10.Aksjon Publikum" vil fortsette også neste år og Regjeringen håper aksjonen fortsatt skal bidra til at offentlig virksomhet stadig skal bli mer rettet mot folks ønsker, behov og rettigheter.
11.Aksjon Venteliste" må følges opp med ytterligere tiltak for å redusere pasientkøene.
12.Aksjon Venteliste" skal opptrappes neste år.
13.Aksjon kjørelys" som nå offisielt er i gang, tar sikte på å få fleste mulig bilister til frivillig å tenne lys på bilen om dagen.
14.Aksjon rettighet er et tilbud til skolene.
15.Aksjon skolevei" ble innledet sommeren 1979, og elever, foresatte og lærere ved skolene gjorde en stor innsats med å registrere problemer på elevenes skolevei og foreslå sikringstiltak.
16.Aksjon skolevei" er i full gang.
17.Aksjon skolevei" kan iår få disponere 1,9 million kroner til tiltak på kommunale veier, efter at Staten har gitt et tilskudd til prosjektet på 600 000 kroner.
18.Aksjon vensteliste" skal være en begynnelse, selve startskuddet på en langspurt hvor det viktigste er å tenke nytt og gjennomføre en mer effektiv sykehusdrift.
19.Aksjon venteliste" er bare ett eksempel på hva som gjøres for at stadig flere mennesker kan få lettere tilgang til medisinsk service og pleie.
20.Aksjon venteliste" er ett av de mange tiltak som er under gjennomføring.
21.Aksjon venteliste" fortsetter neste år.
22.Aksjon venteliste" mot sykehuskøene er bare ett eksempel.
23.Aksjon venteliste" skal være en begynnelse, selv startskuddet på en langspurt hvor det viktigste er å tenke nytt og gjennomføre en mer effektiv sykehusdrift.
24.Aksjon venteliste" startet i 1984.
25.Arbeidsformidlingen banker på" er en landsomfattende aksjon arbeidsmarkedsetaten nå setter i gang for å bedre kontakten mellom arbeidsgiverne og Arbeidsformidlingen.
26.Det er Morten Sæther som sier dette et par dager før lagtempolaget skal i aksjon i de olympiske leker.
27.Fylkesskolesjefen er nå gjort kjent med at spørreskjemaet ikke er nøytralt slik forutsetningen var, i og med at skjemaet inneholder en oppfordring til aksjon og bestillingsseddel for aksjonsmateriell mot obligatorisk skriftlig sidemålsundervisning.
28.Ja til livet" har Kr.F. kalt en aksjon som pågår på landsbasis.
29.Livet skal ha forkjørsrett" er tittelen på en landsomfattende aksjon Kr. F. nå har startet.
30.Retten mente også at om bilorganisasjonenes aksjon fører frem, vil den være et ledd i reduksjonen av det generelt høye omkostningsnivået i Norge, noe som antas å få gunstig innvirkning på arbeidsmarkedssituasjonen.
Le tue ultime ricerche