Norvegese-Tedesco traduzione di angi

La Traduzione della parola angi da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

angi in tedesco

angi
tollverbo verzollen
  forbryterverbo übergeben, ausliefern
  politiverbo anzeigen, denunzieren
  formålverbo angeben, aufzeigen
Sinonimi per angi
Termini derivati da angi
Altri esempi
1.Erstatningskravet kommer til å bli meget stort, men noen størrelsesorden vil vi ikke angi ennå.
2.Jeg kan bekrefte at tilstrømningen av forslag til instituttet har vært særlig stor de siste dagene, selv om det er for tidlig å angi noe antall, sier Aarvik.
3.Prisdirektoratets overraskende melding om at de går inn for at leverandørene fortsatt skal ha tillatelse til å angi sine veiledende priser til videreforhandlere, betyr ikke at dette uten videre vil bli akseptert i markedsføringen til forbrukerne, fastslår Forbrukerombudet.
4.Vi har solgt like bra siden salget startet 2. januar som på samme tid ifjor, opplyser møbelhandler Einar Mortensen, uten å kunne angi resultatet i nøyaktige tall.
5.Allerede rundt 1960 blir uttrykket brukt for å angi et brudd i forhold til modernismen, enten man nå beklaget det som et forfall, eller så det som et frembrudd av en ny kunst og en ny estetikk.
6.Av denne grunn blir også bruk av prosenter fra Regjeringens side for å angi vekst på en avgrenset del av budsjettet, veldig vanskelig.
7.Avbrutt samleieer det umulig å angi noe riktig tall for, men metoden er meget usikker.
8.Avisen siterte hva den betegnet som en" hemmelig rapport", men uten å angi hvem som hadde utarbeidet den.
9.Boligmarkedet er fullt av forvirrende begreper som skal angi størrelsen på en bolig.
10.De kjente alle til den efterlyste fugl, men pekte i forskjellige retninger for å angi hvor den sist var sett.
11.Den måten man tidligere skiltet, ved å angi tillatt akseltrykk ved hvert veikryss, sløyfes nå.
12.Departementene blir også bedt om å foreslå nye forskningsprogrammer og å angi hvilke programmer som bør prioriteres.
13.Det er for tidlig å angi reserveanslag for Statoils olje og gassfunn i den tredje brønnen i blokk 6407 / 1 i Haltenbankenområdet, mener Oljedirektoratet.
14.Det er ikke Kirkens sak å angi tonen som politikerne skal danse efter, selv om tonen er aldri så vakker.
15.Det er vanskelig å angi noen utvetydig årsak til dette, men det er klart at den stadig større mengden av kjemiske stoffer som industrien tilfører vår hverdag, er medvirkende, sier professor Rajka.
16.Dette kan føre til at nedbøren flere tusen kilometer fra kildeområdet blir sterkt forurenset, men det kan være vanskelig å angi kilden med stor nøyaktighet.
17.Du mener at vi skal begynne å angi våre kamerater for et godt ord ? spurte han utfordrende.
18.Dørum støtter at straksløsninger for en skatteomlegging iverksettes fra og med 1987, men ser at partiene bør angi retningen for en videre omlegging av skattesystemet ved behandlingen av Statsbudsjettet for 1985.
19.Efterat statsminister Willoch hadde henvist til at Arbeiderpartiet selv ikke har vært villig til å angi noe mål for hvor høy ledighet man kan akseptere, og at Gro Harlem Brundtland selv nylig på en pressekonferanse nektet å definere hva hun mente med begrepet full sysselsetting, repliserte fru Brundtland at det var dristig av statsministeren å stille slike krav.
20.Egenskapen til stoffet er at det kan merke blodceller og angi hvor i kroppen sykdommen sitter.
21.Enkelte hevder at tidligere IRAmedlemmer er lovet klekkelige pengesummer for å angi tidligere forbundsfeller, men på offisielt hold benektes dette.
22.Enkelte prøvde å angi løsninger.
23.Et eksamensvitnemål fra videregående skole skal angi hvorvidt eleven har bestått eller ikke.
24.Fra 6. til 8. september blir det verre, men myndighetene har distribuert 100 000 løpesedler blant drosjesjåfører og andre stortrafikanter for å forklare situasjonen og angi alternative ruter.
25.Han kan ikke angi noe tidspunkt for når regnskapstallene vil foreligge.
26.Han ville imidlertid ikke angi noen tall.
27.Havarikommisjonen kan ikke angi noen grunn til at flyet forlot marsjhøyden på 2500 fot og gikk ned til ca. 1000 fot.
28.Hun understreker som særlig viktig at de tre borgerlige partier er blitt enig om at man ved revisjonen av Mønsterplanen bør forsøke å angi et fellesstoff som alle barn bør få innføring i - altså enkelte fag som f.eks. norsk, matematikk, fremmedsprog i ungdomsskolen og antagelig også deler av orienteringsfag som geografi og historie.
29.Hvis De og Mr. Hopkins var så gode venner, hvorfor ville De angi ham ?
30.Hvor imidlertid grensen skal trekkes mellom slike mer prinsipielle problemstillinger og enkeltsaker, hvor partipolitikk ofte kommer klarere frem, er vanskelig å angi nøyaktig.
Parole simili

 
 

angi come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) angiangiendeangitt
Indicativo
1. Presente
jegangir
duangir
hanangir
viangir
dereangir
deangir
8. Perfetto
jeghar angitt
duhar angitt
hanhar angitt
vihar angitt
derehar angitt
dehar angitt
2. Imperfetto
jegangav
duangav
hanangav
viangav
dereangav
deangav
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde angitt
duhadde angitt
hanhadde angitt
vihadde angitt
derehadde angitt
dehadde angitt
4a. Futuro
jegvil/skal angi
duvil/skal angi
hanvil/skal angi
vivil/skal angi
derevil/skal angi
devil/skal angi
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha angitt
duvil/skal ha angitt
hanvil/skal ha angitt
vivil/skal ha angitt
derevil/skal ha angitt
devil/skal ha angitt
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle angi
duville/skulle angi
hanville/skulle angi
viville/skulle angi
dereville/skulle angi
deville/skulle angi
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha angitt
duville/skulle ha angitt
hanville/skulle ha angitt
viville/skulle ha angitt
dereville/skulle ha angitt
deville/skulle ha angitt
Imperativo
Affermativa
duangi
viLa oss angi
dereangi
Negativa
duikke angi! (angi ikke)
dereikke angi! (angi ikke)
Le tue ultime ricerche