Norvegese-Tedesco traduzione di avholde seg

La Traduzione della parola avholde seg da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

avholde seg in tedesco

avholde seg
politikkverbo sich enthalten
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.I situasjoner der selskapet gjennomgår store forandringer, bør tillitsmenn og ledelse avholde seg fra å kjøpe og selge egne aksjer, sier komiteen.
2.Samtlige deltagere på Antenneinstallatørgruppens (AIG) landsmøte i Sandefjord denne helgen er enige om at så lenge vesentlige spørsmål i denne saken ikke er avklart, vil man avholde seg fra å formidle Hans Bratteruds sendinger.
3.USA skal innstille og avholde seg fra enhver aksjon som innskrenker, hindrer eller setter trafikken til Nicaragua og fra Nicaraguanske havner i fare.
4.Behandlingen av Busk og de skadene han har fått som følge av denne behandlingen, er nå såpass klar at Fengselsstyret bør avholde seg fra å fordekke dette, men heller ta sitt ansvar.
5.Det kan godt være saklige grunner til å avholde seg fra en sterk støtte til de mest nasjonale synspunkter.
6.Disse studentene mener at dette ikke tilfredsstiller grunnleggende krav til et demoratisk valg, og de velger derfor å avholde seg fra å stemme.
7.For fra det øyeblikk nymånen viser seg på himmelen i den niende måned, må alle rettroende muslimer avholde seg fra å spise, drikke, røke eller ha samleie fra solen går opp til solen går ned.
8.Følgelig bør man avholde seg fra den mistenkeliggjørelse som vi i det siste har sett tilløp til på enkelte hold innen koalisjonen.
9.Han er ofte omtalt som" Genschers buktaler" og rykket først massivt ut til forsvar for lovforslaget om et amnesti men endte med å avholde seg fra å stemme i helgen.
10.INNTIL Regjeringen har behandlet det nye langtidsprogram, vil vi gi koalisjonspartiene det velmente råd å avholde seg fra bombastiske ytringer om hva som bør skje med hensyn til pensjonsalder og arbeidstid i kommende stortingsperiode.
11.India har gjort gjengjeld ved å avholde seg fra å kritisere russerne nevneverdig, til og med på felter der Sovjets politikk lager vanskeligheter for dem, som for eksempel ved russernes invasjon i Afghanistan.
12.Jeg akter ikke å felle noen dom, og pressen skulle avholde seg fra å føre sak mot dem, sier han.
13.Men de nektet å forplikte seg til å forlate Polen og i minst to år avholde seg fra politisk virksomhet.
14.Men hvis de samme grunneiere unntaksvis blir pålagt å avholde seg fra virksomhet vil de ha penger også for dette.
15.Mon tro hva hun tenkte, moren som fikk en invalidiserende smertefull sykdom på egen kropp som følge av sitt første svangerskap - nemlig leddgikt - og som må avholde seg fra å skaffe barnet sitt søsken, fordi legen sier hun da kan risikere å bli helt invalid ?
16.Og så er det vel noen som synes spørreleker er morsomme, den som ikke synes det skal avholde seg fra å stemme.
17.Regjeringen uttrykte åpent sin tilfredshet da Glemp i sitt siste budskap, umiddelbart før jul, inntrengende oppfordret til indre ro, og forlangte at prestene skulle avholde seg fra politisk engasjement.
18.Særlig i perioder hvor selskapets driftsforhold undergår store forandringer eller det inntrer store avvik i forhold til uttalte forventninger og budsjett, bør slike personer avholde seg fra å kjøpe eller selge egne aksjer, fremholder Oslo Børs.
19.Tilsammen blir det atten timer i døgnet man må avholde seg fra slike fysiske fristelser.
20.Vi sier i vårt dokument at atommaktene skal gi forpliktende garanti om å respektere Nordens atomfrie status, og at de skal avholde seg fra bruk eller trusel om bruk av atomvåpen mot sonens medlemsstater.
21.Videre ba den sydkoreanske delegasjon i Panmuniom om at NordKorea måtte love å avholde seg fra terrorisme og kidnapping, efter at en sydkoreansk filmskuespillerinne og hennes regissør forsvant i Hongkong.
22.Å avholde seg fra videre forfølgelse av en bilist kan være en mye større dyd, som også departementet har påpekt.
23.Arbeiderpartiet bør avholde seg fra" gode råd" om hvordan denne nedrustningen skal gjennomføres, for forhandlingene er vanskelige nok, påpeker Juel.
24.Av hensyn til den intellektuelle redelighet i debatten burde han i det minste avholde seg fra å beskylde andre for å seile under bekvemmelighetsflagg.
25.Bankene i USA må avholde seg fra å yte lån til apartheidstaten, avanserte datamaskiner kan ikke selges til landet og USA skal stanse importen av gullmynten Krugerrand.
26.DE positive trekk ved den siste konjunkturrapport forekommer oss til de grader iøynefallende, at man kanskje burde avholde seg fra å helle malurt i gledens beger.
27.Den dag to armeer kan utslette hverandre på ett sekund, formoder jeg at alle siviliserte land kommer til å avholde seg fra krig.
28.Det er også en annen side av saken som maner til ikke å gi efter m.h.t. å avholde seg fra å bruke de nåværende store oljeinntekter til å dekke øket innenlandsk forbruk og mindre innsats.
29.Det er også klart at flere skolekorps, mange foreldre og elever vil avholde seg fra årets 17. maitog i Harstad.
30.Direktør Hans Skov Christensen i Dansk Arbejdsgiverforening sier til Aftenposten at politikerne burde avholde seg fra å gripe inn.
Le tue ultime ricerche