Norvegese-Tedesco traduzione di avsnitt

La Traduzione della parola avsnitt da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

avsnitt in tedesco

avsnitt
televisjonsostantivo Folge [f], Fortsetzung [f]
  bøkersostantivo Exzerpt [n], Auszug [m], Extrakt [m]
Sinonimi per avsnitt
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Brommautredningen", gjort av de svenske samferdselsmyndigheter, inneholdt i likhet med vår egen luftfartsmelding, et mikroskopisk avsnitt om luftforurensning.
2.Dynastiets" avsnitt nummer fire ble sett av 3 298 200 seere, ifølge undersøkelser.
3.Goodbye, Mr. Chips" er på tre avsnitt.
4.Problemstill ngen utdypes i 5. og 6. avsnitt.
5.Så leste han høyt et helt avsnitt som omhandlet begeistringen til en av stykkets personer for tiden efter august 1980 :"... menneskene ble snillere mot hverandre, mer velvillige, smilende, selv landskapet...
6.Et avsnitt har en slik ordlyd at det måtte lede til spekulasjoner og den slutning at man her sto overfor en spionsak av virkelig stort format, mener han.
7.Vi forsøker å holde en leveringstid på tre måneder, selv om prøver fra et brannsted teoretisk sett kunne være klare på en dag, sier avdelingssjef Finn Henriksen, teknisk avsnitt.
8.1,3 mill. personbileiere og enda flere brukere venter at partiprogrammene får klare avsnitt om personbilpolitikk.
9.Allerede fugetemaets første ansats ga et klangskjønt og lovende inntrykk, og dette avsnitt ble da også et av konsertens markerte bærepunkter.
10.Allerede i første avsnitt av utenrikskomiteens bemerkninger i det grunnleggende dokument, Innst.
11.Allerede i neste avsnitt kan forfatterne fortelle oss at det annet bud innebærer en legitimering av arbeidet.
12.Arkitekt Eigil Nansen sa at boken teknisk sett betyr at det er satt sluttstrek for høringen, men at utgivelsen også innleder et nytt avsnitt i komiteens arbeide.
13.Arkivet tilføyer at 2 avsnitt av 2utgave er strøket.
14.Artikkelen har også et par avsnitt om vår egen forsvarsinnsats.
15.At skjermet avsnitt stenges og mindre personale på vakt vil skape problemer også for de som ikke i øyeblikket har behov for skjerming.
16.Av foregående avsnitt vil det videre fremgå at NATO ikke bare må fordoble, men nærmere tredoble sin styrke for å kunne være en tilsvarende offensiv trusel mot motparten som Wp er i dag.
17.Avdelingens første sparetiltak er å stenge det skjermede avsnitt.
18.Avsnitt nummer 98 skal da sendes.
19.BOKENS ypperste og mest gripende avsnitt kalles" Om Smekningar" - en roman i romanen.
20.Blant de aller mest dramatiske avsnitt i Remetters beretning er der han forteller om de omfattende fangeopprør som fant sted i to leirer mellom Tasjkent og den kinesiske grense i årene 195354.
21.Boken har fyldige avsnitt om eldreomsorg, praktisk hjelp i hjemmet og sykdomslære.
22.Bokens siste avsnitt" Det finnes alternativer", er skrevet av Mona Storli, som er områdeoverlege for psykisk utviklingshemmede i Vestfold Fylke.
23.Bøhn hadde tendens til en liten nøling ved viktige avsnitt og overganger, en nøling som i dette tilfelle ikke var spenningsskapende, men heller fremkalte et lite avbrekk i forløpet og som til en viss grad hemmet den naturlige fremdriften i musikken.
24.De aller færreste av våre elever kommer noensinne til det punkt hvor det å skrive blir å forme setninger og hele avsnitt, de blir i altfor stor grad hengende i en myr av usikkerhet i rettskrivning, endelser og bøyningsformer.
25.De forskjellige avsnitt ved kriminalavdelingen vil bli tappet for folk som skal avgis til vakten, slik at efterforskningen nærmest vil stoppe opp.
26.De to siste avsnitt tatt ut i 2utg.
27.De to siste flyktningeepisoder har rettet søkelyset mot dette 32 kilometer lange avsnitt av grensen mellom Jugoslavia og Østerrike.
28.Debatten ble imidlertid avsporet til først og fremst å gjelde innleggets avsnitt om eventuelle pressekilder i politimenns familiekrets.
29.Den andre enden av okkupasjonstiden blir vi minnet om i et tidligere avsnitt i denne auksjonskatalogen.
30.Den enkelte stemmegruppes innsats i de fugerte avsnitt kunne imidlertid noen ganger virke for forsiktig, mangle friskhet og spenstighet, slik som f. eks. i avsnittet" Pleni sunt coeli et terra" i Sanctussatsen.
Le tue ultime ricerche