Norvegese-Tedesco traduzione di bedrive

La Traduzione della parola bedrive da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

bedrive in tedesco

bedrive
handelverbo durchführen
Sinonimi per bedrive
Termini derivati da bedrive
Altri esempi
1.Det opplegget vi ble presentert, virket meget overbevisende, og jeg tror valgene kan gjennomføres uten valgfusk, men opposisjonen hevder at dens mulighet til å bedrive valgkamp er begrenset.
2.Slutt å bedrive obstruksjon.
3.ARBEIDERPARTIETS evne til å bedrive politisk påvirkning skal man selvsagt ikke undervurdere.
4.Andre spør seg hvorfor Norge, en liten stat i verdens utkant, i det hele ser seg tjent med å bedrive MidtØstenpolitikk ved hjelp av militære styrker når selv stormaktene ser ut til å ha resignert, og det er heller ikke i gang noe nytt forhandlingsdiplomati som gir håp om løsning.
5.Da skrallet det utover bygdene i børser, som et farvel til fastetiden, men også for å sette en støkk i hekser som ville bedrive trolldom og forstyrre den tilstundende påskefred.
6.Dagsrevyen bør nemlig ikke bedrive partipolitikk.
7.Dersom man ønsker å bedrive dørsalg av is i Bærum, må man idag passe på at isen er laget av vegetabilsk fett - såkalt" margarinis".
8.Det er fortsatt mye som skiller, ikke minst fordi SV har i altfor sterk grad en tendens til å bedrive opportunistisk politikk, ikke minst visavis Arbeiderpartiet.
9.Det er ikke NRKs oppgave å bedrive" misjonsvirksomhet".
10.Det er ikke bystyrets eller kommunens oppgave å bedrive privat utenrikspolitikk, ble det blant annet fremholdt.
11.Det gir nemlig ingen mening å bedrive prosentregning ut fra dagens situasjon, utgangspunktet er altfor lavt.
12.Det hevdes også at skolesjefen har opptrådt illojalt overfor Oslos politiske myndigheter fordi etatsjefer lojalt skal forholde seg til de folkevalgtes direktiver og bevilgningsrammer og ikke bedrive utadrettet virksomhet.
13.Dette utvalgets innstilling ble dessverre ikke fulgt opp av Regjeringen fordi den var redd for at et slikt statlig informasjonsorgan skulle bedrive propaganda.
14.For ikke å komme på kant med det etablerte politiske apparat, kan imidlertid ikke de valgte representanter bedrive partipolitikk.
15.Har Arbeiderpartiet så lite å fare med i skattedebatten at partiets stortingsrepresentant Hallvard Bakke må bedrive sitatmagi ?
16.Heldigvis er de fleste fornuftige nok til å bedrive sin smule sjøfart i pent vær og beskyttede farvann, og det er nok hovedårsaken til at ulykkestallene ikke er store.
17.Hensikten kan ikke være noe annet enn å lure folk, bedrive politisk desinformasjon, i det håp at Høyre politisk fortsatt kan få både i pose og sekk.
18.Hun trakk frem Høyreformannen Erling Norviks angrep på norsk presse og media for å bedrive en planmessig regjeringsfiendtlig kampanje.
19.Hva i all verden kan de ansatte i Chrisiania Handelsstands Understøttlsesforening bedrive i arbeidstiden ?
20.Hva man videre skal bedrive under Ålborgoppholdet, beror på interesser og kondisjon.
21.I de siste månedene har vi i tillegg ofte måttet slippe alt og bedrive nødhjelp.
22.I stedet for å bedrive rendyrket partipolitikk, er det en rekke gode grunner til at LO bør søke et nært og tillitsfullt samarbeide med enhver regjering.
23.Jeg har efterlyst Høyres engasjement, og den rett forbeholder jeg meg uten å bli beskyldt for å bedrive" ullent bakholdsangrep".
24.MAN kan spørre seg i hvor utstrakt grad det er naturlig for et lite og fjerntliggende land som Norge å bedrive MidtØstenpolitikk, i et område hvor selv stormaktene ser ut til å ha resignert.
25.Med sort grunnfarve vil det ifølge politiet bli mindre interessant å bedrive morsomheter på plakatene.
26.Mens proffboksing er forbudt, er det foreløbig lov til å bedrive amatørboksing her i landet.
27.Og selv om man kunne ane en viss angst bak de spøkefulle ord, da han" gamle, uttjente mannen" - ifjor skulle dra til Berlin for å bedrive forskning, mente man å kunne smile det hele bort.
28.Oljeog energiminister Kåre Kristiansen sa seg uenig i Arbeiderpartiets kritikk og anklaget Kristensen og Gjørv for å bedrive" jamrende klagesang".
29.Representanter fra Høyre og Fremskrittspartiet fremholdt at det ikke var bystyrets oppgave å bedrive utenrikspolitikk.
30.Størst mulighet til å bedrive positiv påvirkning har imidlertid ungdommen selv - på Flateby som andre steder - gjennom ærlig agitasjon for et rusfritt miljø på skolen og i fritiden.
Parole simili

 
 

bedrive come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) bedrivebedrivendebedrevet
Indicativo
1. Presente
jegbedriver
dubedriver
hanbedriver
vibedriver
derebedriver
debedriver
8. Perfetto
jeghar bedrevet
duhar bedrevet
hanhar bedrevet
vihar bedrevet
derehar bedrevet
dehar bedrevet
2. Imperfetto
jegbedrev
dubedrev
hanbedrev
vibedrev
derebedrev
debedrev
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde bedrevet
duhadde bedrevet
hanhadde bedrevet
vihadde bedrevet
derehadde bedrevet
dehadde bedrevet
4a. Futuro
jegvil/skal bedrive
duvil/skal bedrive
hanvil/skal bedrive
vivil/skal bedrive
derevil/skal bedrive
devil/skal bedrive
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha bedrevet
duvil/skal ha bedrevet
hanvil/skal ha bedrevet
vivil/skal ha bedrevet
derevil/skal ha bedrevet
devil/skal ha bedrevet
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle bedrive
duville/skulle bedrive
hanville/skulle bedrive
viville/skulle bedrive
dereville/skulle bedrive
deville/skulle bedrive
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha bedrevet
duville/skulle ha bedrevet
hanville/skulle ha bedrevet
viville/skulle ha bedrevet
dereville/skulle ha bedrevet
deville/skulle ha bedrevet
Imperativo
Affermativa
dubedriv
viLa oss bedrive
derebedriv
Negativa
duikke bedriv! (bedriv ikke)
dereikke bedriv! (bedriv ikke)
Le tue ultime ricerche