Norvegese-Tedesco traduzione di befale

La Traduzione della parola befale da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

befale in tedesco

befale
militærskverbo befehlen
Sinonimi per befale
Termini derivati da befale
Altri esempi
1.Oppholdet der lærte meg at det kreves mer menneskekunnskap av en trener enn at han kan befale" løp" og" skyt".
2.Der var det jo en del som skulle befale, da liksom.
3.Dessuten kan han befale offeret til å glemme at han er hypnotisert !
4.Prøver noen å befale ham til å gjøre noe, så blir han furten og motvillig.
Parole simili

 
 

befale come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) befalebefalendebefalt
Indicativo
1. Presente
jegbefaler
dubefaler
hanbefaler
vibefaler
derebefaler
debefaler
8. Perfetto
jeghar befalt
duhar befalt
hanhar befalt
vihar befalt
derehar befalt
dehar befalt
2. Imperfetto
jegbefalte
dubefalte
hanbefalte
vibefalte
derebefalte
debefalte
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde befalt
duhadde befalt
hanhadde befalt
vihadde befalt
derehadde befalt
dehadde befalt
4a. Futuro
jegvil/skal befale
duvil/skal befale
hanvil/skal befale
vivil/skal befale
derevil/skal befale
devil/skal befale
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha befalt
duvil/skal ha befalt
hanvil/skal ha befalt
vivil/skal ha befalt
derevil/skal ha befalt
devil/skal ha befalt
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle befale
duville/skulle befale
hanville/skulle befale
viville/skulle befale
dereville/skulle befale
deville/skulle befale
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha befalt
duville/skulle ha befalt
hanville/skulle ha befalt
viville/skulle ha befalt
dereville/skulle ha befalt
deville/skulle ha befalt
Imperativo
Affermativa
dubefal
viLa oss befale
derebefal
Negativa
duikke befal! (befal ikke)
dereikke befal! (befal ikke)
Le tue ultime ricerche