Norvegese-Tedesco traduzione di beherske

La Traduzione della parola beherske da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

beherske in tedesco

beherske
skikkethetverbo beherrschen
  kjenslerverbo bewältigen, meistern
  klare å håndtereverbo handhaben, managen, zustandebringen
Sinonimi per beherske
Termini derivati da beherske
Altri esempi
1.Kristelig Folkepartis sterke mann ser ut til å beherske det politiske spillet til fullkommenhet, og får til og med igjennom mer enn NVE forstår å be om i Etna / Dokkautbyggingen.
2.Vi får håpe denne formulering mer skyldes mangelfulle evner til å beherske det norske sprog enn en vurdering av nivået for juridisk embedseksamen.
3.Amerikanerne har helt andre ressurser som gjør dem i stand til å klare forhold som er fremmed for dem, men jeg er enig med dem som sier at amerikanerne trenger mer trening i vinterkrig for å beherske de forhold som eksisterer i NordNorge, sier Ulf Berg.
4.Den enkelte klasse har en norsklærer og en morsmålslærer, men morsmålslæreren skal også beherske norsk, sier Johan Sæbø.
5.Du nevnte situasjoner der foreldre eksploderer, at man ikke klarer å beherske seg ?
6.Efter denne oversikten vil jeg avslutte med å si at jeg håper flere mennesker vil oppdage hvor fantastisk det er å beherske sporten i harmoni med naturen og naturkreftene.
7.Elevene må beherske håndverket, tilegne seg de ulike teknikker.
8.Men har har selvfølgelig lang trening i å beherske seg.
9.Skal vi kunne beherske vår økonomiske avhengighet av oljen, må vi lære oss å leve med valutabeholdninger uten at vi lar dem brenne hull i lommene våre, skriver Hermod Skånland i sitt bidrag til debatten om Norges Banks valutareserver.
10.Vi bygget oss opp på leveranser til private asfaltentreprenører, men virksomheten har efterhvert også bredt seg til offentlige kunder, sier Stig Nome, som understreker at han ikke har volumvekst som mål, han vil ikke utvide produktspektret i bredden, men derimot beherske de nisjer i markedet hvor firmaet arbeider og har betydelige andeler.
11.Vi legger avgjørende vekt på å beherske masseproduksjonen av hukommelsesbrikker.
12.Vi mener nå å beherske en teknologi som kan sikre oss nye oppdrag ikke bare på norsk sokkel, men også i utlandet, sier markedsføringssjef Georg Sverdrup Onsrud.
13.Vi skal klare å beherske barske, norske forhold uansett 30 graders kulde, uteligging og håpløse ski, sier marinesoldatene som er topptrenet på forhånd og setter utfor hvor som helst uten å kny.
14.Vår filosofi var, - og er fremdeles - sier Knut Blom Sørensen - at hvis man har foretatt en overnatting under kontrollerte forhold, vil man lettere beherske forholdene når det i en nødsituasjon dreier seg om å overleve.
15.Andre Krogsæter har gjort en bra turnering, men en angriper må beherske både luftduellene og når ballen er på bakken.
16.Barnet lærer å fungere sammen med andre barn og voksne, og etter hvert lærer det å beherske visse sosiale normer.
17.Bruk resten av sommeren til å lære å beherske hestesporten.
18.Danile og Eli var rene Romeo og Julie, skjønner du, forteller Josef, hvis stolthet består i noe helt annet enn å beherske følelser.
19.De elever som er heldige nok til å få fullført yrkesutdannelsen, oppdager ofte at de er blitt opplært til å beherske gårsdagens arbeidsredskaper, ikke morgendagens.
20.De er ikke til å leke med, og kun de rytterne vi vet kan beherske hesten i vannmassene, får lov å ri, sier Einar Bollason.
21.De kommer da stadig opp i stressituasjoner som de ikke har utviklet forutsetninger for å beherske.
22.De politiske myndigheter må sørge for å kunne vurdere og beherske nye hjelpemidler, ikke bli for avhengige av den tekniske ekspert.
23.De som arbeider i departementet plikter sikkert å beherske begge målføre.
24.De som tar mål av seg til å styre satirens lyskastere inn på det norske offentlige livs scene, må fremfor alt beherske antydningens kunst.
25.De synes det blir for uartikulert, og er mer opptatt av å beherske de tekniske virkemidler.
26.De var harde og forte, og han måtte beherske seg for ikke å snu seg og se hvem det var.
27.Dels for å være en motvekt mot alle predikantene og generalsekretærene som ellers ville få beherske luftrommet alene.
28.Den handler om mennesker som har lært seg til å beherske, å dempe trykket, selv om det kanskje både er best og mest naturlig å la det koke over.
29.Den sovjetiske Nordflåte vil neppe kunne oppnå kontroll over Norskehavet og kunne ta seg ut i Atlanterhavet ved en større konflikt uten først å beherske norske flyplasser til bruk for flystøtte eller i det minste å ha satt dem ut av funksjon.
30.Dermed er poenget at man må lære seg å beherske flere teknikker, og det må jo bare være positivt, sier Rimejorde.
Parole simili

 
 

beherske come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) beherskebeherskendebehersket
Indicativo
1. Presente
jegbehersker
dubehersker
hanbehersker
vibehersker
derebehersker
debehersker
8. Perfetto
jeghar behersket
duhar behersket
hanhar behersket
vihar behersket
derehar behersket
dehar behersket
2. Imperfetto
jegbehersket
dubehersket
hanbehersket
vibehersket
derebehersket
debehersket
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde behersket
duhadde behersket
hanhadde behersket
vihadde behersket
derehadde behersket
dehadde behersket
4a. Futuro
jegvil/skal beherske
duvil/skal beherske
hanvil/skal beherske
vivil/skal beherske
derevil/skal beherske
devil/skal beherske
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha behersket
duvil/skal ha behersket
hanvil/skal ha behersket
vivil/skal ha behersket
derevil/skal ha behersket
devil/skal ha behersket
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle beherske
duville/skulle beherske
hanville/skulle beherske
viville/skulle beherske
dereville/skulle beherske
deville/skulle beherske
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha behersket
duville/skulle ha behersket
hanville/skulle ha behersket
viville/skulle ha behersket
dereville/skulle ha behersket
deville/skulle ha behersket
Imperativo
Affermativa
dubehersk
viLa oss beherske
derebehersk
Negativa
duikke behersk! (behersk ikke)
dereikke behersk! (behersk ikke)
Le tue ultime ricerche