Norvegese-Tedesco traduzione di beordre

La Traduzione della parola beordre da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

beordre in tedesco

beordre
befalingverbo befehlen
  oppdragverbo befehlen, gebieten
Sinonimi per beordre
Anagrammi di beordre
Altri esempi
1.Jeg vil påpeke at den svenske regjering har mulighet til å beordre militæret til å senke en fremmed ubåt i svenske farvann.
2.Den vil straks beordre båt til stedet for å oppspore dens rettmessige eier.
3.Dersom også dette forsøket løper ut i sanden, uten at president Ronald Reagan kan beordre en tilbaketrekning, er det duket for en kollisjon mellom hans administrasjon og et bastant flertall i Kongressen.
4.Det har gitt ly til folk og hester fra 1663, da" Bjørn i Hee" fikk" herr Guverneurens fullmakt" til å starte med en kro og beordre traktens bønder til å fremskaffe tømmer til en stall.
5.Domstolen kan da beordre beslagleggelse av forbundets midler for å dekke boten.
6.Han forsøkte også å beordre Trelford til å reise tilbake til Zimbabwe for å sette seg bedre inn i forholdene - noe som neppe ville vært helt ufarlig for redaktøren, og slett ikke for hans kilder.
7.I innspurten måtte derfor en budsendt medisinmann beordre foten plassert på en skammel og behandlet med isposer.
8.Igår ble regjeringen tvunget til å beordre nedskjæringer i industriproduksjonen, bremse fyringen i offentlige bygninger og stanse deler av trafkken i den greske hovedstaden.
9.Man kan ta for gitt at et nytt styre vil beordre hovedadministrasjonen tilbake til Horten efter at den en tid har ligget i Oslo.
10.Når de andre kommer, vil jeg beordre dem til å tømme lommene dine med makt dersom du unnslår deg.
11.Politimester Rolf Solem har svart Helsingforskomiteen at han efter klagen har funnet å måtte beordre angjeldende funksjonær til annet tjenestested innen politikammeret.
12.Regelen sier også at en lege kan beordre en løper til å gå ut av løpet på et hvilket som helst tidspunkt.
13.STRIDSDOMMEREN har myndighet til å beordre stopp av fremrykking, opphold i strid.
14.Det er klart at vi har en viss rett til å beordre vårt personell, men utidig beordring er ikke løsningen på et omfattende problem.
15.Egentlig skaper man bare nye problemer med å beordre høykvalifisert nøkkelpersonell nordover, fremholder Finstad.
16.Hvis man legger en streng tolkning av høvelig arbeid til grunn, er det adgang til å beordre folk til budjobber.
17.Jeg kan ikke beordre dere til å avgi stemme, men jeg vil oppfordre alle vernepliktige til å benytte sin rett og sin plikt til å være med å stake ut kursen for de kommende fire år, sa forsvarsminister Anders C. Sjaastad da han åpnet Landskonferansen for tuillitsmenn i Horten mandag.
18.Medlemmer av sikkerhestyrkene kan beordre hvem som helst til å flytte til et annet område, og bruke makt dersom ordren ikke blir imøtekommet øyeblikkelig.
19.Tolker man" høvelig arbeide" strengt, er det adgang til å beordre arbeidsledige til å ta budjobber, men selv synes jeg det er for drøyt, sier Egil Jakobsen, leder for fagforeningen i Arbeidsformidlingen i en kommentar til at det er blitt kjent at Aftenposten på vegne av Osloavisene i samarbeid med Arbeidsformidlingen planlegger å tilby arbeidsledige i Oslo jobb som avisbud.
20.Vi forsøker å erstatte nøkkelpersonale i avgang ved å beordre mannskaper nordover, sier Bjurstedt.
21.Askimdommeren måtte bare avbryte kampen og beordre lagene i garderoben mens isen ble vasket.
22.Da kan byrådet beordre en slik debatt.
23.Ellers måtte vi satse på den hjemmelen Stadsfysikus har for å beordre folk til tjeneste i en krisesituasjon - en hjemmel han denne gang - køer til tross ikke valgte å benytte.
24.En lavere rett har tidligere efterkommet en anmodning fra Greenpeace og 11 andre miljøvernorganisasjoner om å beordre sanksjoner mot Japan.
25.Man sender en tanke til de forlengede varetektsfengslinger som også norsk politi har fått anledning til å beordre, og drastiske anholdelser under svær publisitet som har rammet navngjetne folk i næringslivet.
26.Mye tyder på at politikerne vil beordre at dette faktisk skal skje.
27.Oljedirektoratet vil ikke beordre stans i den leteboring som to andre rigger foretar andre steder på Haltenbanken.
28.Oppdager man imidlertid at AIDSsmittede for eksempel prostituerte narkotikamisbrukere som er kjent med at de er bærere av det dødelige viruset - fortsetter å smitte andre gjennom kjønnslig kontakt, kan lege beordre tvangsinnleggelse og isolering på sykehus, opplyser generaldirektør MajBritt Sandlund i Sosialstyrelsen i Stockholm til Aftenposten.
29.Palle Simonsen underslo ikke at regjeringen har måttet beordre besk medisin.
30.Sporveisstyret er imidlertid lite lystne på en ny utsettelse og vurderer derfor å beordre entreprenøren å sette inn to skift i innspurten, slik at stasjonen kan åpnes ved årsskiftet 1986 / 87.
Parole simili

 
 

beordre come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) beordrebeordrendebeordret
Indicativo
1. Presente
jegbeordrer
dubeordrer
hanbeordrer
vibeordrer
derebeordrer
debeordrer
8. Perfetto
jeghar beordret
duhar beordret
hanhar beordret
vihar beordret
derehar beordret
dehar beordret
2. Imperfetto
jegbeordret
dubeordret
hanbeordret
vibeordret
derebeordret
debeordret
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde beordret
duhadde beordret
hanhadde beordret
vihadde beordret
derehadde beordret
dehadde beordret
4a. Futuro
jegvil/skal beordre
duvil/skal beordre
hanvil/skal beordre
vivil/skal beordre
derevil/skal beordre
devil/skal beordre
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha beordret
duvil/skal ha beordret
hanvil/skal ha beordret
vivil/skal ha beordret
derevil/skal ha beordret
devil/skal ha beordret
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle beordre
duville/skulle beordre
hanville/skulle beordre
viville/skulle beordre
dereville/skulle beordre
deville/skulle beordre
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha beordret
duville/skulle ha beordret
hanville/skulle ha beordret
viville/skulle ha beordret
dereville/skulle ha beordret
deville/skulle ha beordret
Imperativo
Affermativa
dubeordr
viLa oss beordre
derebeordr
Negativa
duikke beordr! (beordr ikke)
dereikke beordr! (beordr ikke)
Le tue ultime ricerche