Norvegese-Tedesco traduzione di berøre

La Traduzione della parola berøre da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

berøre in tedesco

berøre
framvist sakverbo berühren
  temaverbo anrühren
  fysisk fornemmelseverbo fühlen, berühren
  subjektverbo ansprechen
  påvirkeverbo beeinflussen, bewegen
  angå verbo angehen, berühren, betreffen
Sinonimi per berøre
Termini derivati da berøre
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.De forhold som vi ønsker å endre, vil ikke berøre utbygningsoppgavene som Statoil har og det forhold selskapet har til norsk industri, kommenterer han.
2.Det er med en viss forbauselse vi leser at finansrådmannen har uttalt at han anser at konsekvensene vil bli små og at de ikke i særlig grad vil berøre de svake befolkningsgrupper, sier formannen i Oslo idrettskrets, Petter Ludvigsen.
3.Endringene vil i liten grad berøre dem fordi de selvsagt kan bruke ungdomsrabatten og miniprissystemet forøvrig.
4.Men en slik omlegging vil også i høy grad berøre våre korrespondenter og våre distriktskontorer.
5.Nei, dette arbeidet vil ikke berøre omsetningsleddene, som fiskeprisen influeres av.
6.Sancerre er en fantastisk spranghest, den" nekter" å berøre et hinder.
7.Til tross for dette anses det som viktig at man i den kritiske situasjon Libanon nå befinner seg i, ikke fatter forhastede beslutninger som kan berøre UNIFILs fremtid og mulige rolle i en fredsløsning i landet.
8.Å gi et svar på forespørselen, ville innebære fare for å åpenbare informasjon som skal holdes hemmelig i henhold til Executive Order 12356, og som direkte ville berøre efterretningskilder og metoder som CIAdirektøren er forpliktet til å beskytte mot innsyn, opplyser Larry R. Strawderman til Aftenposten.
9.Aksjonen vil berøre flere hundre sykehusleger.
10.Av apoplektiske grunner skal jeg ikke her berøre de syke (44 000 i kø for plass mens hele avdelinger står tomme) - eller de gamle pleietrengende (10 000 i kø for sykehjemsplass).
11.Bakgrunnen for at 420 kV ledningen må berøre Oslo og Oslomarka, er hovedstadens behov for bedre tilknytning til landets overordnede kraftlinjenett.
12.Bakgrunnen var de økonomiske innstramningstiltak som den israelske regjering må gjennomføre og som kommer til å berøre alle departementer.
13.BergAndreassen tør ikke si hvilke prosjekter dette eventuelt vil berøre.
14.Budsjettreduksjonene vil berøre de grupper som bruker kommunale tjenester og de ansatte.
15.Bøyer seg galant fremover mot gammelgrevinnens fremstrakte hånd og lar leppene nesten berøre den smekre hånden.
16.De 125 utstillerne vil trolig berøre 500 produktområder.
17.De forandringer som ble foretatt for å gjøre valgene annerledes enn tidligere, da resultatene fulgte det østeuropeiske 99 prosentmønster, kunne ikke berøre denne avgjørende regel.
18.De lave byggekostnadene oppnås fordi det ikke er nødvendig å berøre parken rundt.
19.De vil berøre ca. 20 rigger.
20.Den har vist seg å berøre rettssikkerheten for pasienter i alders og sykehjem like meget som selve erstatningsspørsmålet.
21.Den reduserte bilbruken vil i stor utstrekning berøre private gjøremål som for eksempel handling.
22.Den store reform"pakken" vil direkte berøre en fjerdedel av menneskeheten - hver enkelt kineser og hver av Kinas en million bedrifter.
23.Denne kvinnen som ordner deres forhold med fornuftig sikkerhet, som det aldri er mulig å berøre i kjærlighet.
24.Dersom denne utviklingen forsterkes, vil det i særlig grad berøre europeiske NATOland som står utenfor EF.
25.Dertil kommer at et landskapsvernområde ofte vil berøre større deler av en eiendom enn et reservat, slik at inngrepets omfang, om enn ikke grad, blir større, og dermed også det økonomiske tapet.
26.Det at Norcem og Investa efter helgens forhandlinger ba om at Investa skulle gjenopptas til notering må kunne tolkes dithen at den løsning selskapene trolig er nær å nå bare vil berøre forhold i Norcem.
27.Det er imidlertid ikke noen fare forbundet med å berøre en truffet person.
28.Det er åpenbart at han må kunne berøre vedkommende.
29.Det må det ikke forbli, bl.a. fordi det kommer til å berøre stadig flere, direkte og indirekte.
30.Det nye anlegget ville berøre cirka 230 mål delvis dyrket mark, men landbruksmyndighetene syntes dengang ikke å ha alvorlige innvendinger mot den plassering som var valgt for banen.
Le tue ultime ricerche