Norvegese-Tedesco traduzione di bestemme

La Traduzione della parola bestemme da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

bestemme in tedesco

bestemme
ødeverbo bestimmen
  loververbo vorschreiben
  overenskommelseverbo festlegen, festsetzen
  beslutningverbo sich entschließen, beschließen, entscheiden
  ordverbo definieren
  tidverbo festlegen, festsetzen
  avgjøreverbo bestimmen, beeinflussen
  definereverbo definieren, erklären, genau beschreiben
Sinonimi per bestemme
Termini derivati da bestemme
Altri esempi
1.Et verneombud kan ikke bestemme om pasientene skal få komme inn i sykehuset eller ikke.
2.Hvis en står i valget mellom to uttrykk for samme tanke, er det lurt å bestemme seg for det som er entydig, og sjalte ut det som gir uønskede assosiasjoner".
3.Naturligvis kan en nøytral stat som er ivrig efter å unngå alle friksjoner, bestemme overfor sine undersåtter at de skal avstå fra å forsyne krigførende med våpen etc.
4.Vi må snart bestemme oss.
5.34 LOforbund får nå spørsmålet om konsesjonssøknaden ut til høring, og det er opp til disse og LOs medieutvalg å bestemme hva vi skal gjøre.
6.De studentene som vil til Frankrike må bestemme seg forholdsvis raskt og søke i vårsemesteret, fordi selve opptaket vil ta sin tid, sier fakultetssekretær Egil Spangen ved Det matematisknaturvitenskapelige fakultet i Oslo.
7.Derfor synes ikke vi resultatet av avstemningen er så underlig, og efter vår mening er det ikke riktig at denne gruppen skal bestemme for de privatpraktiserende, sier Tor Bjørnstad.
8.Dersom et borettslag ønsker å leie bort to vaktmesterleiligheter, kan de idag bestemme dette selv.
9.Det er forbausende at Gjerde ikke er villig til å ta redaktøransvar og selv bestemme om boksing kan sendes, slik praksis er for andre sendinger i NRK.
10.Det er fremdeles mange ledige plasser på sommerrutene, men disse kan fort bli fullsatt, sier soussjef Erik Prestmarken i DFDS Norge A / S. Controller Eva Lotta Leimalm i Stena Line A / S mener også at sommerturistene bør bestemme seg raskt.
11.Det er gledelig at bedrifter nå kan forsikre seg mot det økonomiske tap som oppstår hvis en mister skjenkebevillingen, men det er selvsagt meget betenkelig at en viktig del av en hel nærings driftsgrunnlag blir et forsikringsobjekt fordi tilfeldigheter er med på å bestemme rammebetingelsen, sier generalsekretær Knut Sæther i Forbundet for Overnatting og Serveringsnæringen (F.O.S.)
12.Det er meningsløst at politikere skal bestemme hva fjernsynet skal bringe.
13.Det er noe eget med å være med på å bestemme plaggets fasong før man kjøper det.
14.Det er opp til SAS å bestemme når jeg sitter bak spaken igjen, sier han.
15.Det er opp til Østlandsmeieriene selv å bestemme om de vil gå sammen i det vedtatte storselskapet, sa landbruksminister Finn T. Isaksen i spørretimen i Stortinget idag.
16.Det er riktig at jeg har en forunderlig godhet for mennesker som ikke helt kan bestemme seg, som tillater seg å vise at de tviler, som ler på de mest umulige steder og snubler i selv lave dørstokker.
17.Det er selvsagt folket selv som må bestemme hvilke typer trær, blomster og småbusker de vil ha, og hvor de skal plantes.
18.Det kan ikke være tålegrensen for støy på Fornebu som skal bestemme den fremtidige utvikling på Gardermoen.
19.Det må Kronprinsen selv bestemme !
20.Det store spørsmål er når Sovjetlederne vil bestemme seg for å forhandle med Reagan.
21.Det tok meg egentlig bare fem minutter å bestemme meg for å bli i VIF efter at jobben var et faktum.
22.Det tok meg lang tid å bestemme hvilken stil jeg skulle velge denne gangen, sier Lars.
23.Det tok så lang tid før vi fikk myndighetene til å bestemme seg for hva de skulle gjøre med teatret.
24.Dette dreier seg i realiteten om hvem som skal bestemme et selskaps fremtid.
25.Disse skal i høy grad være med på å bestemme hvordan oljen skal bringes videre til bestemmelsesstedet i Japan, sier Ernst Norli.
26.En politisk regjering kan ikke kreve rett til å tolke hva som er innenfor og utenfor Kirkens bekjennelse og bestemme en såkalt" takhøyde" i Kirken ut fra politisk skjønn, hevdet biskop Andreas Aarflot i et foredrag for Kirkemøtet mandag.
27.Enten bør alle studier åpnes eller man må dirigere samtlige ved kvotering, sa teologen, som ikke kunne bestemme seg for hva som var mest fordelaktig.
28.Faren min har vel helst ment at jeg fikk bestemme selv, mor pleier aldri å spørre om jeg har vunnet eller tapt, bare om jeg er blitt skadet, sier Magne halvveis oppgitt.
29.Folk som ikke tror på Gud kan ikke bestemme over oss.
30.Forøvrig har altså Småbrukarlaget et styre som er utradisjonelt nok til å bestemme at 1985 skal være et kvinneår.
Parole simili

 
 

bestemme come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) bestemmebestemmendebestemt
Indicativo
1. Presente
jegbestemmer
dubestemmer
hanbestemmer
vibestemmer
derebestemmer
debestemmer
8. Perfetto
jeghar bestemt
duhar bestemt
hanhar bestemt
vihar bestemt
derehar bestemt
dehar bestemt
2. Imperfetto
jegbestemte
dubestemte
hanbestemte
vibestemte
derebestemte
debestemte
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde bestemt
duhadde bestemt
hanhadde bestemt
vihadde bestemt
derehadde bestemt
dehadde bestemt
4a. Futuro
jegvil/skal bestemme
duvil/skal bestemme
hanvil/skal bestemme
vivil/skal bestemme
derevil/skal bestemme
devil/skal bestemme
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha bestemt
duvil/skal ha bestemt
hanvil/skal ha bestemt
vivil/skal ha bestemt
derevil/skal ha bestemt
devil/skal ha bestemt
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle bestemme
duville/skulle bestemme
hanville/skulle bestemme
viville/skulle bestemme
dereville/skulle bestemme
deville/skulle bestemme
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha bestemt
duville/skulle ha bestemt
hanville/skulle ha bestemt
viville/skulle ha bestemt
dereville/skulle ha bestemt
deville/skulle ha bestemt
Imperativo
Affermativa
dubestem
viLa oss bestemme
derebestem
Negativa
duikke bestem! (bestem ikke)
dereikke bestem! (bestem ikke)
Le tue ultime ricerche