Norvegese-Tedesco traduzione di betenke

La Traduzione della parola betenke da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

betenke in tedesco

betenke
tenke på noeverbo erwägen, sich überlegen, berücksichtigen, bedenken, meditieren
Sinonimi per betenke
Termini derivati da betenke
Anagrammi di betenke
Altri esempi
1.Får jeg en ulv eler en jerv på skuddhold kommer jeg ikke til å betenke meg, jeg skyter.
2.Jeg tror jeg ville betenke meg både en og to ganger, sa Bryhn.
3.Som far til to skolebarn vet jeg hvor tøft miljøet er og jeg ville betenke meg lenge før jeg kastet et barn med kanskje tydelige avvik inn i det.
4.Blir det å nedkjempe denne for dyrt, hva angår både mennesker og materiell, så vil de betenke seg.
5.Denslags spissformulerte påstander kan sjelden tas helt alvorlig, og de som fremsetter dem, bør betenke den unødige engstelse de kan utløse.
6.Det er ikke populært, og da skal man betenke sine virkemidler.
7.Før man bruker sistnevnte karakteristikk som" bevis" mot Nolde, bør man betenke at en betydning kan være av såvel positiv som negativ art.
8.Gerilja og ikkevoldsmotstand skal gjøre landet så ufordøyelig for en motpart at denne vil betenke seg på å angripe.
9.Han ber studentene betenke seg på å bli lærere, hvis de har problemer med sin egen utvikling og med forholdet til andre voksne de skal samarbeide med, fordi lærerfunksjonen idag gjelder mer enn bare å" klare seg i klasserommet".
10.Krysserroboter er defensive våpen som ikke kan brukes i en hurtig angrepskrig, de er gjengjeldelsesvåpen som vil kunne anskaffes i stort antall og med konvensjonelle sprenghoder vil bety en så stor trusel mot en angriper at han vil betenke seg meget sterkt.
11.La oss gå sammen om denne tanken, mens det ennå er tid til å betenke seg.
12.Man bør alvorlig betenke de uheldige virkninger dette kan ha, for partiets eget omdømme og for politisk arbeide generelt.
13.Og dermed får man betenke dameklærne med noen ord.
14.Oslo som by oppleves som tøffere, og det kan sikkert få noen til å betenke seg.
15.På spørsmål om han trodde hans eget parti ville beholde flertallet i kommunestyret med denne belastningen, svarte han med håp om at Gro Harlem Brundtland og LO ville betenke seg på å utløse et slikt ras.
16.Som vår innsender David Olsen bemerker, ville man vel betenke seg både en og to ganger før man gikk inn denne døren for å spørre om de vet hvor veskereparatøren holder til.
17.Så hvis det kommer et interessant tilbud, kommer jeg nok neppe til å betenke meg.
18.Uansett hvem som skal bære de utgifter som ansvaret og plikten medfører, bør man betenke både de personlige lidelser og de samfunnsmessige omkostninger ved fall, uhell, bruddskader, langvarige sykefravær og rekreasjon.
19.Allikevel tror vi at småbarnsforeldre som må bære arvingene med tilhørende utstyr opp og ned, nok vil betenke seg.
20.Andre og mindre klubber vil nok betenke seg på å søke et slikt arrangement, sier Kari Gustavsson.
21.Av hensyn til egen troverdighet burde disse partiene betenke virkningen av sin dualisme på dette punkt.
22.DET er nødvendig å betenke følgene av at politiet eventuelt begynner å skyte med skarpt.
23.DET er nødvendig å betenke følgene av det, når politiet begynner å skyte med skarpt.
24.Dernest bør man nøye betenke hva som med fordel kan være usagt i en valgkamp hvor det ikke minst gjelder å unngå uro og irritasjon i egne rekker.
25.Jeg vil ikke betenke meg på å sette meg inn i en ammunisjonstransportbil imorgen, sier Grøndahl til Aftenposten, rolig og avslappet, mens granatene eksploderer med dumpe smell noen hundre meter borte.
26.La oss betenke dette på vår jubileumsdag.
27.Men på borgerlig side bør man betenke konsekvensene - både når det gjelder regjeringssituasjonen her hjemme og vår nasjonale troverdighet utad.
28.Personlig ville jeg betenke meg både en og to ganger dersom jeg skulle etablere meg i dette området.
Parole simili

 
 

betenke come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) betenkebetenkendebetenkt
Indicativo
1. Presente
jegbetenker
dubetenker
hanbetenker
vibetenker
derebetenker
debetenker
8. Perfetto
jeghar betenkt
duhar betenkt
hanhar betenkt
vihar betenkt
derehar betenkt
dehar betenkt
2. Imperfetto
jegbetenkte
dubetenkte
hanbetenkte
vibetenkte
derebetenkte
debetenkte
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde betenkt
duhadde betenkt
hanhadde betenkt
vihadde betenkt
derehadde betenkt
dehadde betenkt
4a. Futuro
jegvil/skal betenke
duvil/skal betenke
hanvil/skal betenke
vivil/skal betenke
derevil/skal betenke
devil/skal betenke
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha betenkt
duvil/skal ha betenkt
hanvil/skal ha betenkt
vivil/skal ha betenkt
derevil/skal ha betenkt
devil/skal ha betenkt
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle betenke
duville/skulle betenke
hanville/skulle betenke
viville/skulle betenke
dereville/skulle betenke
deville/skulle betenke
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha betenkt
duville/skulle ha betenkt
hanville/skulle ha betenkt
viville/skulle ha betenkt
dereville/skulle ha betenkt
deville/skulle ha betenkt
Imperativo
Affermativa
dubetenk
viLa oss betenke
derebetenk
Negativa
duikke betenk! (betenk ikke)
dereikke betenk! (betenk ikke)
Le tue ultime ricerche