Norvegese-Tedesco traduzione di betoning

La Traduzione della parola betoning da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

betoning in tedesco

betoning
generellsostantivo Akzentuierung [f], Betonung [f]
  lingvistikksostantivo Betonung [f]
Sinonimi per betoning
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Det var en fornøielse å komme på dekk morgenen efter avgangen fra Madeira ; alle mann gav sin morgenhilsen med en ekstra elskverdig betoning ; i øienkroker blinket bare smil.
2.Problemet hittil har ikke vært at USA har vært for sterk, men at Europa har vært for svakt, sa han og understreket erklæringens betoning av at solidariteten mellom VestEuropa og USA må styrkes.
3.Dette var, om mulig, enda mer fremtredende i Sonate nr. 3 i dmoll, opus 108, der de temperamentsmessige kontrastene kom i fokus og ga rom for større dramatikk og en heftigere betoning av de subjektive tolkningsmulighetene.
4.FORDI politikk alltid vil være et spørsmål om alternativer, var det ekstra grunn til å merke seg statsminister Willochs sterke betoning av de økonomiske betingelser for virkelig å kunne satse på høyt prioriterte formål.
5.Men vi har et bidrag å gi hva betoning og ikke minst hva proporsjoner angår, mener Metodistkirkens ledere.
6.Riktignok kan samarbeidets betoning og prioritet ha skiftet med ulike politiske situasjoner.
7.Utvalget innebærer en stadig betoning, fokusering, og fremheving av bestemte saker i lyset, samtidig som det like stadig innebærer borttrenging, utvisking og nedtoning av andre saker i mørket.
8.Venstre tok dem opp og omformulerte dem, slik at de fikk en mindre økonomisk utgiftsramme, og Høyre fulgte efter med mindre forpliktende løfter, og en sterkere betoning av at tiltakene ikke måtte belaste skattebetalerne.
9.Du får unnskylde at jeg ringer og vekker deg, sa stemmen med sterk betoning av skadefryd.
10.De forskjellige perspektiver finnes i alle landene, men med litt forskjellig betoning.
11.Det er nettopp denne dimensjonen i tilværelsen menn går glipp av ved altfor sterk betoning av sitt karriereliv.
12.Det heter videre at i Sverige finnes en betoning av at barnet er et selvstendig individ som skal utvikle sine egne ressurser.
13.En rimelig veksling i tempo og betoning gir inntrykk av livlighet og engasjement i foredraget, og bidrar dessuten til å gi lytteren en forståelse av den logiske sammenheng i teksten.
14.Man kalte forresten Marimesse også for Vårfruedagen - med betoning på vår fordi man anså den som den første vårdag.
15.Ministerens sterke betoning av kriseaspektet har åpenbart sammenheng med møtet som de vestlige giverland innleder i New York i disse dager, blant annet for å vurdere fortsatt bistand til Kampuchea.
16.Ministerens sterke betoning av kriseaspektet har åpenbart sammenheng med møtet som med de vestlige giverland innleder i New York i disse dager, blant annet for å vurdere fortsatt bistand til Kampuchea.
17.NLF har forøvrig ved flere anledninger også uttrykt bekymring for at den harde konkurransen en nå har fått i leiebilnæringen, med så sterk betoning av pris i forhold til kvalitet, kan medføre en sikkerhetsmessig risiko.
18.Onde tunger hevder at navnet er for materialistisk, men det kommer av en feiloppfattet betoning eeterveien.
19.Oxfam går også kraftig ut mot Verdensbankens og FNs betoning av befolkningsproblemene som årsak til sulten.
20.Parisoppholdet i tyveårene har hos ham som hos de noe yngre malerkolleger stimulert til en forenkling, en betoning av flaten.
21.Skjerpet konkurranse med økede krav til" det gode produkt" og utpreget betoning av service påvirker imidlertid også den menneskelige faktor.
Le tue ultime ricerche