Norvegese-Tedesco traduzione di biolog

La Traduzione della parola biolog da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

biolog in tedesco

biolog
vitenskap - mannsostantivo Biologe [m]
  vitenskap - kvinnesostantivo Biologin [f]
Sinonimi per biolog
Termini derivati da biolog
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Hundre meter er mye, minst en tredjedel av det som er igjen av Rønne elv, sier biolog Hjalmar MuntheKaas Lund.
2.Rønne bør bli fuglereservat, mener biolog Hjalmar MuntheKaas Lund.
3.Vi venter nå på en marine biolog som kan gjennomgå området med oss og være med å legge opp det videre opprenskningsarbeide.
4.Biolog Olaf Skulberg i Norsk institutt for vannforskning sier til Dagbladet at giften angriper lever og nervesystem både hos dyr og mennesker.
5.Denne Disneyproduksjon om en biolog som sendes til Canadas isøde for å utforske ulvestammenes trusel mot rensdyrene, er blitt til under ekstremt vanskelige forhold og ble et fysisk slit for Charles Martin Smith, som er biologen Tyler og virkelig opplever de strabaser vi får følge med på.
6.En biolog, ved det nasjonale universitetet i Mexico City, sier til pressebyrået IPS at den bakterien forskerne har identifisert, kan bety en revolusjon i bekjempelsen av plantesykdommer.
7.Hun er biolog og landets første kvinnelige professor.
8.I første rekke vil ulveforsker Petter Wabakken holde oppsikt med dyrets bevegelser på norsk side, opplyser biolog Bjørn Iuell i WWF til Aftenpsten.
9.Ifølge biolog Iuell er det stor fare for at Hvalerbestanden vil bli redusert med mer enn 50 dyr under fellingen, fordi fellingen skjer i kasteperioden.
10.Jeg er utdannet biolog, og mener det ville være adskillig bedre anvendt tid om jeg kunne stått på laboriatoriet istedet, sier Jørgensen.
11.John er vokst opp i et realfagmiljø med en far som er biolog og mor som er kjemiker.
12.Kanskje fordi Johan B. Steen er biolog og har evnen til å se en sak fra alle kontroversielle sider, har han maktet å belyse dette.
13.Kystselen på Hvaler kan godt komme fra Sverige, og der er den totalfredet, som en truet dyreart, sier biolog Bjørn Iuell, VVF til Aftenposten.
14.Lauritz Sømme, internasjonalt anerkjent biolog ved Universitetet i Oslo, gir ut denne boken rikt utstyrt med egne farvebilder efter fire reiser til Antarktis.
15.Med grundig tålmodighet skal en tysk biolog ha telt over 2000 insekter og andre små dyr i en eneste Espeletiaplante.
16.Om fremtidsoppgavene innenfor forskningen på for til oppdrettsfisk innleder biolog Viggo Hørlyck, Forsøgsdambruget, Danmark, og om fremtidsproblemer på miljøområdet innleder dosent Anders Södergren fra Limnologiska institutionen, Lund i Sverige.
17.De regnførende vindene fra Atlanterhavet avgir hovedmengden av sin fuktighet over det svenske fastlandet, sier vår hjemmelsmann, biolog og naturverner Staffan Rodebrand.
18.Jeg er nok forutinntatt eftersom jeg er biolog biolog selv, forklarte han.
19.Biolog Bjørn Iuell i World Wildlife Fund i Norge utelukker at de tre ulveungene, bare uker gamle, vil kunne klare seg alene.
20.De siste sporingsaksjonene på svensk og norsk side bekrefter at det finnes fem ulver på svensk side innenfor et område på 500 kvadratkilometer øst for Åsnes og Grue kommuner, sier biolog Bjørn Iuell i Verdens Villmarksfond til Aftenposten.
21.Det er lagt opp til en interessant konfrontasjon mellom verdens ledende hvalforskere på et symposium i Oslo 17. juni, forteller den nyansatte biolog og informasjonskonsulent Irene Inman i Verdens Villmarksfond (WWF) i Norge til Aftenposten.
22.Ektemannen, som er biolog, arbeidet også mye, men det ble en rekke uoverensstemmelser mellom de to når husarbeidet ikke lenger ble utført slik ektemannen var vant til.
23.Fakultetet inviterer til en rundtur i terrenget, veiledet av en biolog, en industrileder som utnytter de nye teknikker, en veterinær, en medisiner, en jurist og endelig en fra fakultetet som gir teologiske etiske synspunkter på bioteknikken.
24.Ingeniør Ivan Kovaljov, som ble engasjert i menneskerettighetsbevegelsen efter å ha overvært rettssaken mot sin far, den fremragende biolog og dissident Sergej Kovaljov, soner fem års straff i en meget streng arbeidsleir.
25.Lamarckismen (den gamle folketro på at ervervede egenskaper går i arv), en tro som den franske biolog Lamarck inkluderte i sin evolusjonsteori.
26.Senere er bare fire observert, sier biolog Bjørn Juell i Villmarksfondet ifølge Østlendingen.
27.Som biolog har han et åpent sinn for mangfoldet i naturen og benytter enhver anledning til friluftsliv.
28.Under tjeneste i Tromsø traff hun sin Peder som er biolog.
29.Undertegnede er biolog og alltid på utkikk efter fugler og planter - men hadde ikke tenkt på hvor rik floraen er langs byens mest trafikkerte gater.
Le tue ultime ricerche