Norvegese-Tedesco traduzione di cellulose

La Traduzione della parola cellulose da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

cellulose in tedesco

cellulose
generellsostantivo Zelluloid [n]
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Risikoen for farlig gassutslipp regnes å være svært liten, sier verneombud Nils Willy Kristiansen på Tofte Cellulose til Aftenposten.
2.Vi kan si at vi driver integrert produksjon, bl.a. ved å bruke 5060 prosent av vår egen cellulose, at biomassen utnyttes 95 prosent, og at vi er flinke til å foredle avfallsstoffer.
3.Vi vil nå begynne å sondere om det er kjøperinteressenter tilstede for vår andel i Tofte Industrier (Tofte Cellulose), sier direktør Øivin Fjeldstad i Bergen Bank til Aftenposten.
4.All cellulose selges i dollar.
5.Alle ting tyder på at Borregaard i Sarpsborg i fremtiden vil bli en kjemisk treforedlingsbedrift med utgangspunkt i cellulose.
6.Avispapirfabrikkene får økte eksportinntekter, men spørsmålet er om dette kompenserer at de må kjøpe sin cellulose til dollarkurs.
7.Bedriften har i perioden produsert 172 000 tonn cellulose og 17 000 tonn papir, som er bedre enn budsjettert for begge produktene.
8.Bl.a. er vi av den oppfatning at behovet for langfibret cellulose, som er papirets armering, ihvertfall ikke vil avta på bakgrunn av at papiret av ressursmessige årsaker lages stadig tynnere, mens maskinene går stadig fortere.
9.Cellulose og papirdivisjonen i Moss, samt papirfabrikkene i Greaker og Ranheim, oppnådde som følge av dette gode resultater og startet i 1984 med tilfredsstillende ordrereserve.
10.Da må vi velge om vi vil satse videre i magasinpapir, eller holde oss i vår cellulose.
11.Den består av 13 bedrifter i forskjellige deler av Ungarn og dekker 80 prosent av landets produksjon av cellulose.
12.Derefter følger veien lien oppover mot Ryghkollen i Nedre Eiker til Mjøndalen Cellulose og treffer den nye broen som nå er påbegynt over Drammenselven.
13.Dertil vil også videreforedling av cellulose og mekanisk masse til papir, kreve kraft.
14.Det er de aller tynneste og mest ruede og flossete plaggene av bomull og cellulose som fjernes.
15.Det er grunn til å tro at Tofte Industrier (Tofte Cellulose) efter hvert vil få mange nye aksjonærer - selv uten børsnotering.
16.Det er sannsynlig at norsk treforedlingsindustri iår vil sette eftertrykkelig eksportrekord og selge papir, cellulose og tremasse for cirka seks milliarder kroner ut av landet.
17.Det er stemning for børsnotering av Tofte Industrier (Tofte Cellulose) blant selskapets aksjonærer, sier formann i bedriftsforsamlingen og koordinator for 60 prosent av eierinteressene i Tofte, administrerende direktør Egil Molteberg, til Aftenposten.
18.Det største datterselskapet, Mölnlycke, som produserer hygieniske og renholdsprodukter basert på papir og cellulose samt tekstil og konfekson, står for ca. 30 prosent av omsetningen og verkstedsbedriften Sunds Defibrator har en omsetning på ca. en milliard svenske kroner.
19.Det vil gjøre det vanskeligere å holde noteringsprisen på cellulose.
20.Dets ektefødte barn, Tofte Cellulose, hadde sterk slagside.
21.Dette forklares med at det ble solgt rundt 500 tonn cellulose og 1000 tonn papir mer enn budsjettert, samt med at celluloseprisen og dollarkursen var høyere enn forventet.
22.Dette henger sammen med både pris og volumøkning for viktige områder som spiseolje og fett, cellulose og kjemiske produkter.
23.Efter det Aftenposten får opplyst på annet hold, er det sannsynlig at Tofte Industrier (Tofte Cellulose) alene vil eksportere for 600800 millioner kroner, produksjonen ved Hurum Fabrikker medregnet.
24.Eksporten av papircellulose steg fra 43 000 til 68 000 tonn, for dissolving cellulose fra 25 000 til 30 000 tonn, og tremasseeksporten øket med 25 prosent til 54 000 tonn.
25.En tid var også Tofte Cellulose i søkelyset, men her ble saken henlagt fordi selskapet knapt hadde solgt denne type produkter.
26.Et stort overbelegg vil skape utvidet risiko for elevene i tilfelle av gassutslipp fra Tofte Cellulose.
27.For cellulose ligger prisen fortsatt under nivået før depresjonen i 19811982.
28.For en bedrift som Tofte Industrier (tidligere Tolfte Cellulose), betyr ti øre på dollaren ca. ti millioner kroner i øket inntekter på årsbasis.
29.Gassutslipp fra Tofte Cellulose kan i verste fall komme til å ramme Hurum ungdomsskole, som bare ligger ca. 500 neter fra den nye klorgassfabrikken på Tofte.
30.Hvor meget marked den kortfibrede og billigere cellulose vil stjele på lang sikt, er et spørsmål som må tas med i beregningen.
Le tue ultime ricerche