Norvegese-Tedesco traduzione di deklamere

La Traduzione della parola deklamere da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

deklamere in tedesco

deklamere
diktverbo rezitieren, vortragen, aufsagen
  taleverbo deklamieren, eine Rede halten, hersagen, vortragen, aufsagen
Altri esempi
1.Gjennom bilradioen kunne Vazelinagjengen høre en kjent skuespiller deklamere deres tekster.
2.I tur og orden kom klassene frem for å synge, deklamere dikt, fremføre små skuespill, danse breakdance, og teste tilhørernes kunnskaper.
3.Kanskje kan det inspirere til å vise seg frem, synge, deklamere etc.
4.Så stirrer han ned på papiret som han holder i hånden, men får ingen hjelp av dagens dollarkurs og begynner å deklamere.
Parole simili

 
 

deklamere come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) deklameredeklamerendedeklamert
Indicativo
1. Presente
jegdeklamerer
dudeklamerer
handeklamerer
videklamerer
deredeklamerer
dedeklamerer
8. Perfetto
jeghar deklamert
duhar deklamert
hanhar deklamert
vihar deklamert
derehar deklamert
dehar deklamert
2. Imperfetto
jegdeklamerte
dudeklamerte
handeklamerte
videklamerte
deredeklamerte
dedeklamerte
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde deklamert
duhadde deklamert
hanhadde deklamert
vihadde deklamert
derehadde deklamert
dehadde deklamert
4a. Futuro
jegvil/skal deklamere
duvil/skal deklamere
hanvil/skal deklamere
vivil/skal deklamere
derevil/skal deklamere
devil/skal deklamere
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha deklamert
duvil/skal ha deklamert
hanvil/skal ha deklamert
vivil/skal ha deklamert
derevil/skal ha deklamert
devil/skal ha deklamert
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle deklamere
duville/skulle deklamere
hanville/skulle deklamere
viville/skulle deklamere
dereville/skulle deklamere
deville/skulle deklamere
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha deklamert
duville/skulle ha deklamert
hanville/skulle ha deklamert
viville/skulle ha deklamert
dereville/skulle ha deklamert
deville/skulle ha deklamert
Imperativo
Affermativa
dudeklamer
viLa oss deklamere
deredeklamer
Negativa
duikke deklamer! (deklamer ikke)
dereikke deklamer! (deklamer ikke)
Le tue ultime ricerche