Norvegese-Tedesco traduzione di delt

La Traduzione della parola delt da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

delt in tedesco

delt
generellaggettivo gegabelt, gabelförmig
Sinonimi per delt
Termini derivati da delt
Esempi con traduzione
Ti delt på to er fem.
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Delt ansvar" ved overproduksjon er en farlig vei for Staten å slå inn på.
2.Forbuden frukt" - boikottede Jaffaappelsiner fra Israel - ble delt ut gratis på Blindern igår av bl.a. Hugo Erikssen (t.h.).
3.Prix International des Industrie" ble delt ut av det Genevebaserte instituttet" Institute International de Promotion et de Prestige" for Norsk Datas internasjonale innsats og avanserte produkter.
4.Tradisjonen tro" ble Stortinget delt på midten i synet på den vestlige utplassering, mens et forslag fra SV om frys og et forslag fra utbryterne i Kristelig Folkeparti og Senterpartiet, Venstre og SV om nei til bruk av stomvåpen bare fikk en håndfull stemmer.
5.Virkeligheten er ikke lenger delt i to - en dennesidig og en hinsidig del, en jordisk og en himmelsk, en profan og en hellig del.
6.(NTBDPA) Den norske designeren Grete Smedal fra Bergen tok torsdag en delt tredjeplass i en internasjonal farvedesignkonkurranse i Stuttgart, VestTyskland.
7.(NTBReuterAFP) Den libanesiske hovedstaden Beirut var praktisk talt delt i to fredag, efter de hardeste gatekamper på fire måneder.
8.(NTBReuterDPA) Den største lotterigevinst i USAs historie, ca. 175 millioner kroner, vil bli delt likt mellom fire heldige vinnere, ble det opplyst i New York igår.
9.Avisene er sendt til alle ungdomsskoler i Oslo, men de er ikke delt ut fordi rektorene ikke ønsket det.
10.Beklager, svigersønn, jeg må dessverre diske deg, var det første jurymedlem Kristen Kvello sa til Ove Aunli efterat han var kommet i mål til en delt femteplass på dagens 15 kilometer.
11.Betyr dette at den nåværende Kolbotn menighet blir delt i to menigheter ?
12.Da er ansvaret delt mellom flyveleder og fartøysjef når flyet befinner seg innenfor kontrollert luftrom.
13.De ansatte og barna, fra tre måneder til syv år, ble delt inn i åtte grupper på tvers av avdelingene.
14.Det er uheldig at ansvaret for barna blir delt på to etater, fordi det gjør det vanskeligere å betrakte barnas oppvekstvilkår under ett, sier hun.
15.Efter at dere skrev om oss i aftenutgaven, har vi fått flere henvendelser og har derfor delt partiene.
16.Hva er spesielt med delt arbeid for kystbefolkningen ?
17.Idag vil viseformannen og jeg troppe opp i Rådhuset og vente til vi får ordfører Albert Nordengen i tale, og det vil også bli delt ut løpesedler og satt igang en underskriftskampanje.
18.Jeg er fornøyd hvis jeg kommer på delt førsteplass !
19.Kabelfjernsynets fremtidige virksomhet vil høyst sannsynlig bli delt i to ansvarsområder i Trondheim.
20.Kommunen er delt i fire distrikter, og hjemmehjelpgruppen i hvert distrikt velger selv en leder for et halvt år av gangen og fordeler oppgavene seg imellom.
21.Nordsjøen er et delt ansvarsområde innenfor NATOstrukturen.
22.Norge er et ideelt land å ha sommerskolen i fordi det er et land som er opptatt av fred, og det er viktig at Nobels fredspris blir delt ut her, mener han.
23.Prosjektet er delt i tre deler.
24.Tilgi oss at vi betviler Sovjets fredsvilje, het det blant annet i den løpeseddel som ble delt ut.
25.Ut fra en samlet samfunnsmessig vurdering, har Regjeringen kommet til at den beste løsning er en delt løsning, kommenterte Kåre Kristiansen.
26.Vi godtar ingen unnskyldning om at det offentliges ansvar er delt på flere departementer.
27.Vi har allerede delt ut mange tusen treningsprogrammer sammen med løpsinnbydelsene.
28.Vi har delt ut 26 individuelle stipendier, og fordelt 250 000 kroner av pengene til lagstipendiene.
29.Vi har delt ut løpesedler utenfor arbeidskontorene, vi har vært på kafeer og sentre ute i drabantbyene hvor arbeidsledig ungdom samles.
30.Vi har delt ut mer enn 900 brosjyrer til både ungdom og voksne, og like mange menn som kvinner har stoppet for å få råd og veiledning.
Le tue ultime ricerche