Norvegese-Tedesco traduzione di det her

La Traduzione della parola det her da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

det her in tedesco

det her
indikativt bestemmingsord - sg.aggettivo dieser, diese, dieses, dies
  generellaltro das
  demonstrativ altro die, diese, der, dieser
  indikativ pronomenaltro dieser, diese, dieses, dies
Anagrammi di det her
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Den virkelighet det her siktes til er ukjent for meg.
2.Departementet vurderte Jahres henvendelse ut fra det forhold at det her forelå et tilbud om et ikke uvesentlig tilskudd til den norske tankflåte på valutarisk gunstige vilkår.
3.Det hersker ingen tvil om Camilla Tostrups kunnskaper når det gjelder teater for barn og hennes unike evne til å trenge inn i barnets verden.
4.Det hersker neppe tvil om at denne fordelingen foregår på en måte som gjør landbruksoppgjøret langt dyrere enn det burde være.
5.Det hersket en kvelende stillhet, - lykkens paradis var der ikke.
6.Du, nå glemmer vi det her !
7.Hvor mye folk er det her ?" var det første Ingrid Kristiansen spurte Arne Haukvik efter at hun hadde satt verdensrekord på 5000 meter.
8.I Førstningen blev jeg bange ; men omsider overlod jeg mig til Beskuelsen af al den Herlighed, og lige til nu ståer det herlige Syn for mig i sin første Friskhed.
9.I følelsenes vold" burde imidlertid kunne fortelle oss at den rammede gruppe det her er tale om, ikke bare rommer det vi ofte kaller avvikere eller sedelighetsforbrytere, men også høyverdige - tragiske ensomme - mennesker, som utkjemper en jakobskamp med både seg selv og mot sin omverden.
10.Jeg skriver til herr ekspedisjonssjefen for å gjøre oppmerksom på at jeg ikke er stemt for å føre hjem de skip som det her er tale om, ei heller gjennomføre den transaksjon med Sverige som den svenske riksbanken nå har approbert, med mindre det også blir på det rene at departementet anser seg ferdig med behandlingen av alle sider vedrørende denne sak.
11.Man må tenke på verkets titel," Worstward Ho", og forstår da at det her skal handle om utviklingen fra tilværelsens nødvendighet til dens mulighet.
12.Mature" er platens tittel, og det hersker ingen tvil om modenheten hos Benny Waters når han spiller tenorkor på tittelmelodien, skrevet av pianisten i bandet, Svein Almquist.
13.Men, tilføyes det," en har allikevel ansett det for sundt og nyttig at utilbørligheten av de handlinger det her gjelder, kommer til uttrykk i loven".
14.Og skjer det her, så rammer det ikke meg".
15.Svenn Stray er et godt menneske, og sannsynligvis også en god rådgiver for statsministeren, i en situasjon hvor det hersker godvilje og er behov for motforestillinger, som det i de fleste saker er så viktig å komme med.
16.Totenwald" - som nå foreligger i en ny utgave i Forbundsrepublikken - gir et bilde av de redsler mange ikke trodde på det er en bok uten patos, uten hevet stemme, uten angrep på noen, bare en høyst sannferdig og personlig skildring av hva en kunstner opplevde i det Herrens år 1938.
17.Å dette været, dette vakre vindunderlige været, nå var det her igjen !
18.Akershus Energiverk har overhodet ingen hjemmel for å konfiskere Asker og Bærums eierinteresser i kraftanleggene på Venga og i Uvdal, og jeg ser ingen risiko for at vi skal miste de verdier det her er snakk om.
19.De 12,7 mm" Firlingmitraljøser" det her er tale om er et våpen til selvbeskyttelse.
20.Den efterforskning det her dreier seg om, kan ofte være tungvint og komplisert arbeide som tar lang tid.
21.Den faktiske informasjonen om den nye helseloven kom altfor sent, og det hersker stor forvirring blant mange mennesker, sier vakthavende provisor på Jernbanetorvets Apotek i Oslo.
22.Det beste indisium burde være at jeg, som har arbeidet her i årrekker, ikke er sikker på hvilke visitttider vi har, svarer Unni Harvei med et smil.
23.Det er en meget stor satsing det her snakkes om.
24.Det er i strid med loven at ett skoleslag skal få et bedre tilbud enn de andre, på et så viktig område som det her er snakk om, heter det i uttalelsen.
25.Det er nødvendig å tilby kvalitet for å holde seg i dette begrensede markedet, fremholder han og understreker at man gjennomførte grundige markedsanalyser før man bandt seg til så store investeringer som det her er snakk om.
26.Det er særlig viktig med forholdsregler under svangerskapet, understreker Nina Bugge, og min erfaring er at det hersker ulike oppfatninger hos leger og annet helsepersonell, som gjør at man lett får motstridende opplysninger og forvirringen blir stor.
27.Det er tydelig at det her er snakk om to økonomiske virkeligheter, den offentlige og den private.
28.Det er uforståelig at man vil bygge ut det siste urørte vassdraget på Østlandet, med de omkostninger det her er snakk om, sa Larsen.
29.Det hersker en viss rådvillhet når en streik oppstår.
30.Det hersker forvirring omkring løsemiddelproblemene i Norge, vi har ikke mye å skryte av, sa norske medisinere til utenlandske kolleger under det 33. nordiske yrkeshygieniske møte på Sundvollen.
Le tue ultime ricerche