Norvegese-Tedesco traduzione di dominere

La Traduzione della parola dominere da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

dominere in tedesco

dominere
generellverbo beherrschen
  situasjonverbo vorherrschen
  vektverbo vorherrschen, vorwiegen
  personverbo beherrschen, dominieren
Sinonimi per dominere
Altri esempi
1.De fortsatt gunstige rammebetingelser taler for at" oppsvingskreftene" igjen vil dominere i annet halvår, heter det.
2.Det var et ledd i hans utspill i selv å få dominere og fremme sine egne synspunkter", mente vitnet.
3.De jødiske organisasjoner og deres ledere var følelsesmessig såvel som ideologisk så opptatt av sine egne interne stridigheter, og sine forsøk på å dominere, at nødvendigheten av å komme jødene i Tyskland til unnsetning ble, om ikke ignorert, så iallfall grovt undervurdert, het det i den første rapport.
4.De ønsker å dominere Libanon, og de forsøker å gjøre det ved bruk av makt og trusler, sier han.
5.De ønsker å dominere verden, det er så enkelt, sa forsvarsminister Caspar Weinberger nylig som svar på et spørsmål om bakgrunnen for den sovjetiske opptrapping.
6.Det ville være både uheldig og trist om de mer eller mindre masseproduserte seriene skulle dominere på bekostning av de stramme og fine spillefilmene med avsluttende handling, som den svenske" Et hjerte av gull".
7.Egenarten ved utviklingen av de politiske institusjoner i middelalderen tror jeg kan forklare hvorfor nettopp Europa kom til å dominere kulturelt og økonomisk i århundrene som fulgte, mente Lunden.
8.Et år kan lemen dominere, et annet mus.
9.Katastrofer, matforsyningskriser og hungersnød kommer trolig til å dominere nyhetene fra det afrikanske kontinent de neste 20 år.
10.Norsk næringsliv må satse på høyteknologiske produkter for å få en sterk stilling i den informasjonsindustri som vil dominere 1990årene.
11.Prestisje og vokting på" medspillere" ser ut til å dominere trafikkinformasjonen i større utstrekning enn fornuftig samarbeide, mener han.
12.30årenes funksjonalisme med hygieniske krav til sol og luft blir vanligvis referert som årsak til at blokken kom til å dominere boligutbyggingen i de store byene i perioden efter krigen.
13.Altså lar man solglitteret, blomsterengen eller hva som måtte være det viktige symbolet den dagen, dominere bildet.
14.Andre undersøkelser viser jo at lærere lar guttene dominere undervisningen og gir flinke jenter mer sporadisk oppmuntring.
15.Arne Borgstrøm får tøff behandling av broren Oddvar, men sammen kan de komme til å dominere kortbaneNM på Idrettshøyskolen denne helgen.
16.Asbest vil dominere yrkeskreften i Norge i 20 år fremover, fremholdt han.
17.At muslimene fikk nasjonal status efter den annen verdenskrig, skyldes de gamle rivninger mellom de to store folkeslagene serbere og kroater, som vekselvis forsøkte å dominere området.
18.At sandinistene, som fungerer som det styrende politiske partiet, ikke lenger skal få dominere alle regjeringens funksjoner.
19.Blant de mange menn som har latt seg forlede til å la en kvinne dominere opptil flere av de vanligvis særlig kreative år og isteden underkastet seg hennes luner, med en samtidig prioritering av den økonomiske sikkerhet, er Tommy Flanagan.
20.Blir det det" uopplyste pengeveldet" som står klar og bare venter på konsesjon, som vil komme til å dominere de nye etermediene, og da neppe på nynorsk ? ble det spurt.
21.Bortsett fra visse enkeltprosjekter med en viss radikal og overskridende karakter, synes det som om den normative byutviklingsprosessen med enkeltinngrep som ikke forandrer helheten, skal dominere 80årenes byutvikling i Oslo.
22.Bris av skiftende retning, regn og bygevirksomhet og kjølig værtype vil dominere for resten av landet.
23.DET økonomiske oppsving i USA er Reagans sterkeste valgkort, og det vil nok dominere hans nominasjonstale fra landsmøtets podium.
24.De kom snart til å dominere på tamilenes bekostning, ikke bare sproglig og kulturelt, men også politisk og økonomisk.
25.De mange resolusjonsforslag som er lagt frem, viser at grubestreiken, nå inne i sin 24. uke, vil komme til å dominere diskusjonen.
26.De ressurssterke vil lettere kunne dominere i aviser og i ukeblader (eller på TVskjermen) - noe de også vitterlig gjør, uten at småannonsørene av den grunn er gått under.
27.De var redde for at denne algeveksten skulle dominere i den lokale sjøflora, slik vi har sett blågrønne alger dominere algeveksten i indre Oslofjord, forklarer Jan Ruenes.
28.Den snart 73 år gamle leder for republikanerne som spilte hovedroller i Bfilmer før han gikk inn i politikken, vil igjen dominere det politiske landskap i USA.
29.Den store utfordringen er hvordan en skal få fellesinteressen til å dominere gruppeinteresser, dvs. sikre at visse fundamentale økonomiske lovmessigheter blir respektert, og slik at økonomien kan fungere skikkelig.
30.Derimot går han imot tendensen til å la engelsk dominere, vi må insistere på at sprogene skal prioriteres efter våre faktiske behov og den betydning de har hatt i vår historie.
Parole simili

 
 

dominere come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) domineredominerendedominert
Indicativo
1. Presente
jegdominerer
dudominerer
handominerer
vidominerer
deredominerer
dedominerer
8. Perfetto
jeghar dominert
duhar dominert
hanhar dominert
vihar dominert
derehar dominert
dehar dominert
2. Imperfetto
jegdominerte
dudominerte
handominerte
vidominerte
deredominerte
dedominerte
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde dominert
duhadde dominert
hanhadde dominert
vihadde dominert
derehadde dominert
dehadde dominert
4a. Futuro
jegvil/skal dominere
duvil/skal dominere
hanvil/skal dominere
vivil/skal dominere
derevil/skal dominere
devil/skal dominere
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha dominert
duvil/skal ha dominert
hanvil/skal ha dominert
vivil/skal ha dominert
derevil/skal ha dominert
devil/skal ha dominert
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle dominere
duville/skulle dominere
hanville/skulle dominere
viville/skulle dominere
dereville/skulle dominere
deville/skulle dominere
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha dominert
duville/skulle ha dominert
hanville/skulle ha dominert
viville/skulle ha dominert
dereville/skulle ha dominert
deville/skulle ha dominert
Imperativo
Affermativa
dudominer
viLa oss dominere
deredominer
Negativa
duikke dominer! (dominer ikke)
dereikke dominer! (dominer ikke)
Le tue ultime ricerche