Norvegese-Tedesco traduzione di ekspedere

La Traduzione della parola ekspedere da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

ekspedere in tedesco

ekspedere
innkjøpverbo bedienen
Sinonimi per ekspedere
Altri esempi
1.Det har vært forlydende om at Regjeringen ikke har hatt det så altfor travelt med å ekspedere Norbomutvalgets innstilling til Stortinget.
2.Bakkemannskapene både i SAS og Braathen SAFE gjorde igår til kjenne at de ikke vil redusere virkningen av konflikten gjennom å ekspedere trafikk som normalt skulle gått med Braathen SAFE.
3.Chartertrafikken får også lov til å gå som normalt - og berøres ikke av at funksjonærforeningene og verkstedklubbene både i SAS og Braathen sympatiserer med kabinpersonalet ved ikke å ekspedere trafikk som normalt skulle gått med Braathen.
4.Det hindrer ikke flytrafikken spesielt at tollerne nå bare kan ekspedere enten fly ved ankomst eller avgang.
5.Efter suksessen i cupen, der laget slo ut to 1. divisjonslag - Kolbotn og Nordstrand - og var nær på å ekspedere Fredensborg / Ski samme vei, frykter mange at Runar ikke skal klare å tenke seriespill igjen.
6.Efter totre år, når hele det nye databaserte trafikkdirigeringssystem til 45 millioner kroner er på plass, vil man kunne ekspedere nærmere fire millioner turer per år.
7.Før i tiden hadde vi kjøtt og fisk, inntil 1936 var det melkeforretning, mens idag satser vi mest på frukt, sier han, travelt opptatt med å ekspedere nye kunder.
8.Hans lange overlegg headet Krogsæter rett ned i bena på Vaadal, som bare hadde å ekspedere ballen i mål fra kort hold.
9.I Keflavik lufthavn har det nå samlet seg opp 120 tonn post fordi man ikke har hatt muligheten til å ekspedere annet enn" nødsendinger" under streiken.
10.Problemet har vært at turoperatøren har basert seg på å ekspedere sine passasjerer via Evenes lufthavn med et østeuropeisk flyselskap.
11.Tom Petter Hyving og Tore Kallstad stod for begge forarbeidene på venstresiden, og innleggene stod først Jon Ove Johansen og senere Peter Fekete klar til å ekspedere forbi en meget god Geir Mediås i Steinkjers mål.
12.Uheldigvis for portugiserne var det mesteren selv, Platini, som stod klar til å ekspedere Tiganas innlegg videre.
13.Veistandarden er bra, to gatelys dirigerer tappert trafikken og båtterminalene makter å ekspedere 8000 utålmodige utreisende i løpet av noen hektiske minutter søndag eftermiddag.
14.For forsikringsselskapene koster det omtrent like meget å behandle og ekspedere en liten forsikringssum og premie som de store polisene, sier Rossvoll.
15.Bankene har beregnet at hver bankgiro koster gjennomsnittlig syv kroner å ekspedere.
16.Da har vi ikke chanser til å ekspedere, sier formannen i Tollforbundet, Odd Arne Kristiansen.
17.Da satte man ny rekord ved å ekspedere ialt cirka 7500 taxiturer.
18.De letteste månedene for oss å ekspedere pass i, er november og desember, samt januar og februar.
19.Det begrenser seg selv hvor mange slike saker tjenestemennene kan klare å ekspedere og hvor mye annet det er å gjøre.
20.Det gjelder å ikke forsove seg, sier Monica, som forsvinner mot disken for å ekspedere en tulipansøkende kunde.
21.Det nye utstyret vil gjøre det mulig å ekspedere kunden i løpet av meget kort tid, og dataanlegget søker ut ledige biler som får henteadressene skrevet ut i bilen.
22.Det påpekes at Fornebu er utbygget til å kunne ekspedere ca. to millioner reisende, og det antallet er forlengst passert.
23.Disse flyvningene går kun mellom to punkter og er lette å ekspedere.
24.For Postverket betyr det merarbeide å ekspedere bank i stedet for postgiroblanketter.
25.Fornebu skal rustes opp til å kunne ekspedere 5,5 millioner passasjerer, og det haster med å sette i gang utbyggingen.
26.Kolleger i Norsk Flygerforbund har for lenge siden gjort Luftfartsverket oppmerksom på at dersom man forlenger rullebanen på Fornebu og samtidig fremskaffer flere oppstillingsplasser der, vil denne plassen kunne ekspedere syvåtte millioner passasjerer.
27.Men Næss i buret lot seg ikke lure til tross for at hans egen midtstopper var nær ved å ekspedere innlegget i mål.
28.Men er likevel tenkt å ekspedere 25 millioner passasjerer årlig innen år 2000.
29.Nationaltheatret har ikke kapasitet til å ekspedere de mange tusen over telefon.
30.Nu sist har Norsk Postforbund vedtatt en 10 dagers boikott hvor de nekter å ekspedere post til og fra SydAfrika.
Parole simili

 
 

ekspedere come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) ekspedereekspederendeekspedert
Indicativo
1. Presente
jegekspederer
duekspederer
hanekspederer
viekspederer
dereekspederer
deekspederer
8. Perfetto
jeghar ekspedert
duhar ekspedert
hanhar ekspedert
vihar ekspedert
derehar ekspedert
dehar ekspedert
2. Imperfetto
jegekspederte
duekspederte
hanekspederte
viekspederte
dereekspederte
deekspederte
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde ekspedert
duhadde ekspedert
hanhadde ekspedert
vihadde ekspedert
derehadde ekspedert
dehadde ekspedert
4a. Futuro
jegvil/skal ekspedere
duvil/skal ekspedere
hanvil/skal ekspedere
vivil/skal ekspedere
derevil/skal ekspedere
devil/skal ekspedere
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha ekspedert
duvil/skal ha ekspedert
hanvil/skal ha ekspedert
vivil/skal ha ekspedert
derevil/skal ha ekspedert
devil/skal ha ekspedert
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle ekspedere
duville/skulle ekspedere
hanville/skulle ekspedere
viville/skulle ekspedere
dereville/skulle ekspedere
deville/skulle ekspedere
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha ekspedert
duville/skulle ha ekspedert
hanville/skulle ha ekspedert
viville/skulle ha ekspedert
dereville/skulle ha ekspedert
deville/skulle ha ekspedert
Imperativo
Affermativa
duekspeder
viLa oss ekspedere
dereekspeder
Negativa
duikke ekspeder! (ekspeder ikke)
dereikke ekspeder! (ekspeder ikke)
Le tue ultime ricerche