Norvegese-Tedesco traduzione di filologi

La Traduzione della parola filologi da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

filologi in tedesco

filologi
vitenskapsostantivo Philologie [f]
Sinonimi per filologi
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Jeg er dansk, oppvokst i Københavns nærhet og var midt i mine studier i klassisk filologi ; gresk og latin, da jeg brøt opp for å bosette meg i Norge og Oslo i 1947.
2.329 av disse er lektorer i filologi, realfag eller med blandet fagkrets, 270 er adjunkter og 70 er utdannet cand. mag. uten pedagogisk seminar.
3.Dermed merker jeg at ikke bare kommentatoren våkner i meg, men også de rester jeg måtte ha av filologi under håret.
4.Førsteamanuensis cand. philol. Magnus Rindal utnevnes til dosent i norrøn filologi ved Universitetet i Bergen.
5.Hovedmengden var studenter, men det faglige spekter var vidt : fra filologi, jus, medisin, realfag til økonomi.
6.I dagens kronikk kritiserer Synnøve des Bouvrie, amanuensis i klassisk filologi ved Universitetet i Tromsø, endel av de synspunkter som er fremkommet i" mannshat"debatten, og tar til orde for en revisjon av sosialmoralen, som prioriterer mennenes arbeide.
7.I motsetning til Røe som påstår seg å være helstudert utgave av arten, selv om filologi vel ikke er en obligatorisk utdannelse for en som steller med barne og ungdomsprogrammer.
8.Ikke fordi han har gjort noe videnskapelig i reisebyråvirksomheten, men fordi han har tatt sin grad i filologi.
9.Magnus Rindal er utnevnt til dosent i norrøn filologi ved universitetet i Bergen.
10.Men det kommer av at hverken Duun eller noen andre nynorskdiktere skrev og skriver efter noen departemental normal, men på et sprog som har grodd slik blomster og trær gjør det, ubesmittet av surmavet og harsk filologi.
11.Ordet er antagelig lånt fra tysk, og spillet ble ansett som svært syndig, på lik linje med terningspill, sier Eyvind FjeldHalvorsen, professor i norrøn filologi på Universitetet.
12.Rindal, som er 42 år, er nå amanuensis i norrøn filologi ved Nordisk institutt.
13.Såkalte myke studieretninger som filologi og samfunnsfag bør stilles likt med" harde" fag som økonomi når Statens lånekasse for utdanning vurderer hvilke studenter som skal få støtte til studier utenlands, mener Sambandet for norske studenter i utlandet (ANSA).
14.Den relative delen av kvinner i forhold til menn er størst i psykologi, med 80 prosent, mens det er 70 prosent kvinner i filologi.
15.Det er altså formuleringer og innviklet filologi som nå splitter regjeringspartiene og Fremskrittspartiet.
16.For 46 år siden ble hun professor i germansk filologi ved Universitetet i Oslo.
17.For realfagene har vi sett en økning på hele fem prosent, og det er en svak økning for filologi.
18.Foreldra kan heller ikkje alltid ventast å vera ekspertar i språkhistorie, filologi og pedagogikk.
19.Jusstudiet og filologi er åpne studier i Bergen i motsetning til i Oslo.
20.Samtalen også om slike mer personlige sider ved skolesjefen glir greit inntil han sier han tok 10 måneders permisjon for å ta hovedfag i filologi.
Le tue ultime ricerche