Norvegese-Tedesco traduzione di filologisk

La Traduzione della parola filologisk da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

filologisk in tedesco

filologisk
generellaggettivo philologisch
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Elgbiff med Rosinsaus og en kombinasjon av fisk og skalldyr," Piscibus med Skalldyr" - sistnevnte ikke bare en kulinarisk, men også en filologisk godbit !
2.Erlien, som vokste opp i Tolga i Østerdalen, tok sin examen artium ved det norske gymnasium i Uppsala og filologisk embedseksamen ved Universitet i Oslo.
3.Jakob Aano har filologisk embedseksamen.
4.La meg først påpeke at det ikke er den bildende kunstners plikt å skaffe seg en historiskfilosofisk bakgrunn, enn si en filologisk.
5.Om det vel også foreligger andre kretser og motiver, tør det være lite tvilsomt at det i sprogdebatten dreier seg om mere enn filologisk putekrig.
6.Bortsett fra den rent generelle verdi et filologisk fag har på arbeidsmarkedet, kan en ikke regne med at kjennskap til tsjekkisk vil være en avgjørende kvalifikasjon.
7.At det istedet heter at den har mistet sin aktualitet, oppfatter jeg kun som et filologisk spørsmål.
8.Thorleif Dahl hadde filologisk embedseksamen og var meget interessert i historie, sprog og litteratur.
9.Av listen over Akademiets medlemmer, fremgår det at de samlet representerer betraktelig fagkunnskap og ekspertise på mange felter innenfor kulturlivet - sproglig, filologisk, historisk, litteraturhistorisk osv.
10.De nyoversettes gjerne minst én gang i hver generasjon, og avspeiler sin tid både når det gjelder filologisk tradisjon og det jeg vil kalle ideologisk betinget holdning til originalen.
11.Efter filologisk embedseksamen i 1933 var hun lærer ved Aker kommunale gymnasium, Nordstrand høyere almenskole og hun kom i 1914 til Oslo katedralskole som lektor.
12.Instrumentalt, vokalt, komposisjonsteknisk, filologisk, estetisk - ja, til og med teologisk - byr den på aspekter til fordypelse og eftertanke.
13.Lektor ville han bli, og efter fullført artium på gamle Akers Gymnasium, avsluttet han arbeidet med sin hovedoppgave til filologisk embedseksamen hjemme i haven på Grorud utstyrt med lånt skrivemaskin fra NSB.
14.Sigurd Hjelde er født i 1944 og har filologisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo i 1972.
15.Trygve Friis Bull er født i Oslo og tok filologisk embedseksamen i 1931.
Le tue ultime ricerche