Norvegese-Tedesco traduzione di forbli

La Traduzione della parola forbli da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

forbli in tedesco

forbli
forsettningverbo dauern
  varighetverbo bleiben
Sinonimi per forbli
Termini derivati da forbli
Esempi con traduzione
Jeg måtte forbli i senga hele dagen.
Altri esempi
1.Det finnes to tyske stater og slik kommer det til å forbli," skrev den østtyske partisjef Erich Honecker i det sovjetiske partiorganet Pravda igår.
2.Forbli begravet, milliarder" - og mente at nå kunne statsmennene hele året rundt spre nyttårstaler til folket via kabel.
3.Inntekter som frembringes av idretten, bør forbli innen idretten" og" Benytt profesjonell hjelp når det er mulig og lønnsomt" er to av grunntankene i Hans B. Skasets idrettslederfilosofi.
4.Nordøk er nedstøvet og bør forbli det.
5.Det som først og fremst slår en er kvaliteten i de franske strategiske ubåter og den bevisste modernisering som gjennomføres og som betyr at de franske atomubåter må forventes å forbli usårbare i overskuelig fremtid.
6.Dette ble endret ifjor, sier hun og tilføyer at hun regner med at Stortinget også iår kan endre dette slik at ordningen kan forbli uendret.
7.Efter valget vil Brorskapet ta stilling til om det skal forbli sammen med Wafd eller danne sin egen gruppe, fremholder en av organisasjonens ledere, sjeik Salah Abu Ismail.
8.For meg, liksom for andre som har studert saken, er det utenkelig at" begrensede" kjernefysiske kriger ville forbli begrensede.
9.Jo, ærlig overfor Ibsen vil jeg alltid forbli, sier hun.
10.Men hva med konsesjonsordningene i næringen, vil de forbli urørte ?
11.Resultatet av den politikk Arbeiderpartiet og LO ønsker er at de som idag ikke eier aksjer og andeler i norsk næringsliv, skal forbli" eiendomsløse".
12.Vi kunne ikke forvente at vi skulle forbli alene om å utgi slike bøker.
13.Vi vil forbli ett SWAPO, har ja Toivo erklært.
14.Akkurat i øyeblikket ser det ut som om Ronald Reagan vil forbli den eneste helt fra filmduken som forfremmes til presidentvervet - Glenns stjerne er åpenbart gått med et plask i havet, som de kapsler astronautene kløv ut av efter romferden.
15.Aksjene i oljeselskapet vil forbli suspendert inntil nærmere enkeltheter og betingelser ved kapitalutvidelsen foreligger.
16.Alle antydninger før prosessen tyder på at denne siden av forbrytelsen sannsynligvis vil forbli uoppklart.
17.Amerikansk politikk har alltid vært og vil forbli en blanding av ulike ingredienser.
18.Anlegget for produksjon av den samme giftige gass i West Virginia vil imidlertid forbli stengt for ubestemt tid fremover.
19.Arbeiderpartiet ønsker å konsentrere bosettingene om spesielle sikkerhetssoner som skal forbli under israelsk kontroll, men er villig til å avstå de øvrige områder dersom det kan oppnås en tilfredsstillende fredsavtale, først og fremst med Jordans kong Hussein.
20.At nordmenn på Svalbard skal kunne følge våre TVsendinger daglig, er efter vår mening så selvsagt at dette ikke må forbli et eksperiment.
21.Av de 13, skal tre omstøpes til såkalte Brigade 90 panserforsterket struktur, tre skal få vanlig Brig 90 struktur og fem skal forbli som de er.
22.Bare det faktum at den sovjetiske innrømmelsen av handlingen først kom efter at det var kjent at amerikansk signallytting hadde tatt opp radiokommunikasjonen mellom den sovjetiske piloten og hans overordnede på bakken på bånd, tyder på at i alle fall den politiske ledelsen innså omfanget av et militært angrep på et passasjejerfly med 269 mennesker ombord i fredstid, og at man helst skulle sett hele episoden forbli uoppklart.
23.Bildene kan bare forbli i britisk eie, hvis samlere, gallerier eller myndigheter er villig til å kjøpe tilbake maleriene for prisene utlendingene gav.
24.Brooks sydafrikanske representant Johnny Greenblatt siteres i avisen med at Brooks er skuffet over Zolas avgjørelse i forrige uke om å forbli i SydAfrika, men at det har bestemt seg for å gi henne muligheten til å komme tilbake i internasjonal friidrett.
25.Brumundal har faktisk også en viss mulighet til å forbli i 2. divisjon fordi laget har en meget god målforskjell, sier Svendsen.
26.Bysheriffene har fått beskjed om å la bøtelappene forbli i baklommen.
27.Både onsdag og torsdag ble det foran kirken samlet tusener av underskrifter til en appell til kardinal Josef Glemp med anmodning om at paterens grav må" forbli i hans menighet".
28.Bør norske redaktører forbli organisert i en egen forening ?
29.Ca. 80 prosent av ØstEuropas olje kommer fra SovjetUnionen, og av politiske og økonomiske grunner kommer Sovjet til å forbli hovedleverandør.
30.Clemet har imidlertid ønsket å forbli på sin post, ikke minst på bakgrunn av at Norvik nå igjen flytter inn på partikontoret.
Parole simili

 
 

forbli come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) forbliforbliendeforblitt
Indicativo
1. Presente
jegforblir
duforblir
hanforblir
viforblir
dereforblir
deforblir
8. Perfetto
jeger forblitt
duer forblitt
haner forblitt
vier forblitt
dereer forblitt
deer forblitt
2. Imperfetto
jegforble
duforble
hanforble
viforble
dereforble
deforble
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jegvar forblitt
duvar forblitt
hanvar forblitt
vivar forblitt
derevar forblitt
devar forblitt
4a. Futuro
jegvil/skal forbli
duvil/skal forbli
hanvil/skal forbli
vivil/skal forbli
derevil/skal forbli
devil/skal forbli
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal være forblitt
duvil/skal være forblitt
hanvil/skal være forblitt
vivil/skal være forblitt
derevil/skal være forblitt
devil/skal være forblitt
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle forbli
duville/skulle forbli
hanville/skulle forbli
viville/skulle forbli
dereville/skulle forbli
deville/skulle forbli
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle være forblitt
duville/skulle være forblitt
hanville/skulle være forblitt
viville/skulle være forblitt
dereville/skulle være forblitt
deville/skulle være forblitt
Imperativo
Affermativa
duforbli
viLa oss forbli
dereforbli
Negativa
duikke forbli! (forbli ikke)
dereikke forbli! (forbli ikke)
Le tue ultime ricerche