Norvegese-Tedesco traduzione di foregripe

La Traduzione della parola foregripe da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

foregripe in tedesco

foregripe
handle førverbo antizipieren
  forekommeverbo zuvorkommen, verhindern
Altri esempi
1.Det er farlig å foregripe begivenhetenes gang.
2.Disse forhandlingene i Lausanne vil fortsette i kveld, så la oss ikke foregripe begivenhetenes gang, sa Gramov i sitt møte med pressen efter den 90 minutter lange samtalen med Juan Antonio Samaranch, formannen i IOC.
3.For ikke å foregripe en eventuell rettssak, skal vi unnlate å kommentere den verserende politisak.
4.Han ønsker ikke å kommentere saken utover dette for ikke å foregripe sakens behandling i Domsutvalget.
5.Jeg vil ikke foregripe forhandlingene om egenmeldingene, men det er ikke unaturlig å tenke seg hva resultatet kan bli, sier Haraldseth.
6.Melsom synes det vil være å foregripe denne behandlingen, hvis man nå tillater svenske deleiere i meglerforretninger.
7.Ovenstående er intet forsøk på å foregripe begivenhetenes gang foran det avgjørende kvalik.møtet mellom Hamarlaget og Moss på Briskebyen lørdag, men rett og slett en konklusjon bygget på statistikk.
8.Partiet ønsker nemlig ikke å foregripe begivenhetenes gang før planene om idrettsanlegget er realitetsbehandlet i kommunestyret.
9.Ved å foregripe iverksettelsen av vedtaket, håper sjåfører og eiere å vise hvilke kaotiske tilstander som vil oppstå og dermed få de folkevalgte til å besinne seg.
10.Vi skjønner at departementet ikke kan foregripe behandlingen i lærerutdanningsrådets klageutvalg og håper at det der vil bli tatt hensyn til de formelle feil ved eksamenscensureringen som vi har påpekt, sier Holm.
11.Det er ingen grunn til å foregripe begivenhetenes gang, sier fotballformannen i Rosenborg, Finn Hellandsjø.
12.Det ønsker jeg ikke å svarer på fordi dette vil være å foregripe granskningskommisjonens arbeide.
13.Denstad ønsker ikke å foregripe vurderingen av innstillingen, men hun sier at instituttet frykter for at overføring til ett fagdepartement kan innsnevre INAS forskningsfelt.
14.Det er et moralsk spørsmål om det er riktig på denne måte å foregripe behandlingen i Høyesterett.
15.Det ville derfor være å foregripe en bred debatt om løsningene hvis man nå hadde bundet seg til 10 års obligatorisk skole, med samme innhold og struktur som idag.
16.Forfatterens ubendige trang til å foregripe begivenhetene, fortelle om hva som er i andre enden av tunnelen på et tidspunkt da leseren såvidt er kommet igang med sin reise.
17.Jeg skal heller ikke nå foregripe Regjeringens behandling eller utfallet av en eventuell utredning, men vil gjerne minne om at Regjeringen også må ta hensyn til hvor store utgifter ulike løsninger vil innebære.
18.Kjæremålsutvalget sier at den ved sin vurdering ikke kan foregripe Høyesteretts syn på straffeutmålingen, men den har funnet det nødvendig å foreta et skjønn i forhold til et stort antall bevisopptak som må antas å være helt perifere, og som i alt vesentlig har vært behandlet i lagmannsretten.
19.Men vo må ikke foregripe begivenhetenes gang.
20.Selv om Urban understreket at han ikke ville foregripe det endelige utfall, tydet alt på at myndighetene i løpet av natten ville kunngjøre et resultat som ligger klart over de 75 prosent fra ifjor.
21.Uten å foregripe så må fasit sies å være usedvanlig våt og kjølig.
Parole simili

 
 

foregripe come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) foregripeforegripendeforegrepet
Indicativo
1. Presente
jegforegriper
duforegriper
hanforegriper
viforegriper
dereforegriper
deforegriper
8. Perfetto
jeghar foregrepet
duhar foregrepet
hanhar foregrepet
vihar foregrepet
derehar foregrepet
dehar foregrepet
2. Imperfetto
jegforegrep
duforegrep
hanforegrep
viforegrep
dereforegrep
deforegrep
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde foregrepet
duhadde foregrepet
hanhadde foregrepet
vihadde foregrepet
derehadde foregrepet
dehadde foregrepet
4a. Futuro
jegvil/skal foregripe
duvil/skal foregripe
hanvil/skal foregripe
vivil/skal foregripe
derevil/skal foregripe
devil/skal foregripe
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha foregrepet
duvil/skal ha foregrepet
hanvil/skal ha foregrepet
vivil/skal ha foregrepet
derevil/skal ha foregrepet
devil/skal ha foregrepet
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle foregripe
duville/skulle foregripe
hanville/skulle foregripe
viville/skulle foregripe
dereville/skulle foregripe
deville/skulle foregripe
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha foregrepet
duville/skulle ha foregrepet
hanville/skulle ha foregrepet
viville/skulle ha foregrepet
dereville/skulle ha foregrepet
deville/skulle ha foregrepet
Imperativo
Affermativa
duforegrip
viLa oss foregripe
dereforegrip
Negativa
duikke foregrip! (foregrip ikke)
dereikke foregrip! (foregrip ikke)
Le tue ultime ricerche