Norvegese-Tedesco traduzione di forestå

La Traduzione della parola forestå da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

forestå in tedesco

forestå
forventningverbo noch gut haben, noch zu erhoffen haben
Sinonimi per forestå
Termini derivati da forestå
Altri esempi
1.Å forestå betalt og ubetalt informasjonsformidling via kabelTV eller andre former for overføring / kringkasting o.l. ved å eie eller leie utstyr til dette formål.
2.(New York Times) Utnevnelsen av Konstantin Tsjernenko som leder av den spesielle kommisjon som skal forestå begravelsen av Jurij Andropov, markerer i det minste en delvis triumf for en kommunistveteran som for bare 15 måneder siden lot til å ha nådd slutten av sin politiske karriere.
3.Hva koster det Oslo kommune å forestå bidragsarbeidet, bidragsfogd Tore Flugstad ?
4.Når vi nå skal introduseres på Oslo Børs kommer det av at selskapet og Forretningsbanken, som skal forestå introduksjonen, mener det er interesse for SCAaksjer i Norge, sier finansdirektør Bert Moss.
5.Alle imamene kan forestå seremonien bare to vidner er til stede.
6.Basert på at flyttegodset hadde et volum på 44 kubikkmeter, tilbød dette firmaet seg å forestå hele operasjonen for 12 300 norske kroner.
7.Blant andre tilbud Sporveiene vil forestå under Oslodagene, er gratis bussturer hver eftermiddag fra Stortorvet.
8.De er øremerket for spesialoppgaver og skal forestå systematisk innsamling og bearbeidelse av informasjon i større narkotikasaker.
9.Den midlertidige opparbeidelse koster kommunen tre millioner kroner, og dette forutsettes dekket gjennom utleie til et selskap som skal forestå bl.a. tivolidriften.
10.Den svekker selskapenes vilje til å bygge opp en organisajon som kan forestå prosjektanalyse og oppfølging.
11.Dersom også styret og bedriftsforsamlingen går inn for avvikling, vil de ansatte ifølge Høibraaten søke å finne andre interessenter som sammen med dem selv kan forestå videre drift.
12.Dessuten mener Høyres programutkast at monopolordningen for alkohol må oppmykes slik at norske spritprodusenter eller Vinmonopolet får adgang til selv å foredle og forestå eksport av egne produkter.
13.Det anses som uheldig at beboerne idag kan gi et uforpliktende tilsagn, og Oslo Høyre vil at det ved en beboerovertagelse samtidig må inngås bindende avtaler med kommunen om at beboerne selv skal overta og forestå utbedring.
14.Det er da også 14. år på rad at kommunen Giffoni er tildelt oppgaven å forestå" barnefilmenes OL", en oppgave som opptar hele lokalbefolkningen på en eller annen måte.
15.Det er det nystiftede selskapet Norway Taxfree Shopping A / S som skal forestå tilbakebetaling av merverdiavgiften til de reisende.
16.Det innebærer at kommunen kan ekspropriere gården dersom gårdeieren ikke vil selge til beboerne slik at disse selv kan forestå byfornyelsen.
17.Det materiale som nå er samlet inn, vil bli oversendt dansk politi, som vil forestå den videre efterforskningen siden skipet er hjemmehørende i Danmark.
18.Det som bremser slik fornyelse er først og fremst at det er så få som vil forestå slik utbedring.
19.Det var enighet i Stortinget om at det idag ikke er aktuelt å opprette et eget selskap som skal forestå Statoils utenlandsengasjementer.
20.Efter at vi i en periode har" hørt om" og litt" fleipete" snakket om kunstig intelligens, synes nå noe mer konkret å forestå.
21.Efter overordnede stillinger i Norsk Dampkjelforening, Saugbrugs og Hunsfos, fikk han først i 60årene i oppdrag å forestå oppbyggingen av Nordenfjelske Treforedling, som senere er utbygget til vårt største treforedlingskonsern med navnet Norske Skogindustrier.
22.En mindre gruppe fra vårt forbund vil forestå lærerutdannelsen, og vi vil som vanlig søke om NORADstøtte til prosjektet.
23.En mindre styrke vil trolig bli værende i Libanon, delvis for å ivareta vaktoppgaver ved den amerikanske ambassade og delvis for å forestå opplæringen av regjeringsstyrkene.
24.En organisasjon med bemanning fra de to selskapene skal bygges opp gradvis og vil forestå arbeidet i forbindelse med denne blokken.
25.Et nystiftet selskap skal forestå tilbakebetaling av merverdiavgift til reisende som handler for et visst beløp.
26.Fiatorganisasjonen i Norge er fra årsskiftet blitt ytterligere styrket ved at det italienske storkonsernet har etablert datterselskapet Fiat Auto Norge A / S. Det privateide selskapet Norsk Auto A / S skal fortsatt gjennom sitt forhandlernett forestå markedsføringen av Fiat i Norge.
27.Firmaet har fått i oppdrag å forestå bygningsarbeidet i forbindelse med utbyggingen av et stasjonsnett for et mobiltelefonsystem rundt Chicago.
28.Forsvarssjefen, general Fredrik BullHansen, skal forestå åpningen i nærvær av representanter for kongefamilien.
29.Frykten bekreftes ved at ligningskontoret, som i første hånd avgjør ligningen og videre skal forestå saksforberedelsen såvel for ligningsnevnd som overligningsnevnd.
30.Gro Harlem Brundtland skal ifølge sitt partiorgan forestå en" målrettet innsats for å få Norge på beina igjen".
Parole simili

 
 

forestå come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) foreståforeståendeforestått
Indicativo
1. Presente
jegforestår
duforestår
hanforestår
viforestår
dereforestår
deforestår
8. Perfetto
jeghar forestått
duhar forestått
hanhar forestått
vihar forestått
derehar forestått
dehar forestått
2. Imperfetto
jegforestod
duforestod
hanforestod
viforestod
dereforestod
deforestod
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde forestått
duhadde forestått
hanhadde forestått
vihadde forestått
derehadde forestått
dehadde forestått
4a. Futuro
jegvil/skal forestå
duvil/skal forestå
hanvil/skal forestå
vivil/skal forestå
derevil/skal forestå
devil/skal forestå
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha forestått
duvil/skal ha forestått
hanvil/skal ha forestått
vivil/skal ha forestått
derevil/skal ha forestått
devil/skal ha forestått
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle forestå
duville/skulle forestå
hanville/skulle forestå
viville/skulle forestå
dereville/skulle forestå
deville/skulle forestå
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha forestått
duville/skulle ha forestått
hanville/skulle ha forestått
viville/skulle ha forestått
dereville/skulle ha forestått
deville/skulle ha forestått
Imperativo
Affermativa
duforestå
viLa oss forestå
dereforestå
Negativa
duikke forestå! (forestå ikke)
dereikke forestå! (forestå ikke)
Le tue ultime ricerche