Norvegese-Tedesco traduzione di forsømme

La Traduzione della parola forsømme da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

forsømme in tedesco

forsømme
generellverbo vernachlässigen
  glemmeverbo versäumen, unterlassen
  unntalenhetverbo versäumen, unterlassen
  oppdragverbo versäumen
  barnverbo vernachlässigen
Sinonimi per forsømme
Termini derivati da forsømme
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.De ville ikke bytte med noen, til tross for det ofte umenneskelige slitet, kanskje mens de selv gikk på" fallende fot", eller måtte forsømme egne barn for å ta imot andres.
2.Samtidig må vi ikke forsømme å rekruttere nye krefter til landbruksforskningen, sa Blakstad, og opplyste at opprettelsen av GEFO (Institutt for georessurs og forurensningsforskning) markerer starten på en omorganiseringsprosess i NLVF.
3.De har passet på ikke å forsømme skolen mens de forberedte oppvisningen.
4.Gjorde han ikke det, ville han forsømme sin plikt.
5.Ingen grunn til å forsømme den første i påvente av den andre.
6.Like viktig er det at det står for mye på spill, økonomisk som på andre måter, til at man har råd til å forsømme den kanadiskeuropeiske dimensjon i det vestlige samarbeide.
7.Med en politikk som risikerer å frata de unge leselysten, og som dermed kan forsømme å ruste dem, fra innsiden, til den nye invasjonen av ord og bilder - med en slik politikk kan man komme til å skrive den store skrekkhistorien.
8.Med opprørende høy trekkprosent på ekstrainntekter ville det være urimelig å forlange at vi skulle påføres skattetrekk for å sitte barnevakt, i tillegg til å forsømme andre mennesker og gjøremål.
9.Meget høflig spurte jeg om neste innleggelse kunne skje på en fredag slik at min mann slapp å forsømme sitt arbeide for å støtte meg den første beinharde dagen - (som jo da ville falle på en lørdag.)
10.Veneziareisende isommer bør ikke forsømme et besøk i Palazzo Grassi, bekvemt beliggende ved Canale Grande.
11.i praksis - sikte på å få utført det ulønnede arbeidet som ekteparene blir nødt til å forsømme ?
12.Det er efter vårt syn bedre om overvåkingspolitiet kikker enkelte efter i kortene noe mer enn strengt tatt nødvendig enn det vil være å forsømme eftersynet, hvilket kan bli meget skjebnesvangert !
13.Utfra de foreliggende prognoser og det trafikktak som er satt på Fornebu, vil vi forsømme vår oppgave om vi ikke avklarer Gardermoens kapasitet, og hvilke konsekvenser ulike trafikknivåer vil få for utbyggingen, sa Jakobsen.
14.Forbundspresidentene i Norden bør imidlertid ikke forsømme seg når det gjelder å backe opp FIPs (Det Internasjonale Filateliforbundets) syn på samarbeide mellom frimerkesamlernes organisasjoner og posten.
15.Men dessverre er presentasjonen av samtidskunsten en oppgave vi litt efter litt er blitt tvunget til å forsømme på grunn av plassmangel.
16.Når Høyre nå samles til landsmøte, vil hverken statsminister Kåre Willoch, partiformann Erling Norvik eller andre toppfolk forsømme denne anledning til å påvise - og begrunne at kursen har vært riktig.
Le tue ultime ricerche