Norvegese-Tedesco traduzione di frakte

La Traduzione della parola frakte da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

frakte in tedesco

frakte
transportverbo transportieren
Sinonimi per frakte
Termini derivati da frakte
Anagrammi di frakte
Altri esempi
1.PolarBjørn" er chartret av De franske polarekspedisjoner (EPF) for å frakte utstyr til basen.
2.Polarbjørn" er chartret av" De franske Antarktisekspedisjoner" for å frakte utstyr til forskningsstasjonen i fransk sektor av Antaktis, og striden står om bl. a. krandeler og en større lastebil med gravemaskinutstyr som Greenpeace hevder er beregnet til bygging av en flyplass ved forskningsstasjonen.
3.Seadrake" skal frakte lastebiler i rute mellom Kalundborg og Århus, en tre timer lang tur.
4.Den lærdom man kan hente fra årets øvelse vil være med på å justere planene for frakt av en brigade til NordNorge på denne måten, sier Hovland og tilføyer at det i prinsippet ikke er mindre risikabelt å frakte materiellet med tog all den stund man kun har ett jernbanespor nordover.
5.Det er klart at man sparer brennstoff med mer moderne maskiner, men befrakterne tar like gjerne eldre tonnasje når skipene funksjonerer utmerket og kan frakte lasten billigere, sier Bakkevig.
6.Fly alene ville ikke kunne frakte de enorme kvanta det her er tale om.
7.Folk som ikke bruker bil til annet enn å frakte seg selv til og fra arbeidsplassen, har et godt tilbud når det gjelder reiser inn til sentrum.
8.Med en leddbuss kan en sjåfør frakte langt flere passasjerer enn med en normalbuss.
9.Noe uoverkommelig problem ville det ikke bli å frakte de øvrige lederne og fysioterapeutene frem og tilbake de ca. 45 minuttene mellom hovedleiren Mijmilo i Sarajevo og Igman, der langrennsøvelsene og skiskytingen skal finne sted, sier Arne Myhrvold, som håper at ambassadør Tore Bøgh kan klare å ordne opp i problemene.
10.Treet blir mye lettere å frakte.
11.Vi er meget glade for at SAS påtok seg å frakte pandaen gratis for oss, og attpåtil gi den eget sete.
12.Vi har brukt mye tid og krefter på å frakte og rigge lys og lydutstyr, gjerde inn området, sette opp toaletter og forberede leker og konkurranser.
13.Vi har lagt opp til 4550 prosent kapasitetsøkning denne vinteren, sier markedssjef Morten Andersen i Saga Solreiser, som i inneværende år regner med å frakte 145 000 nordmenn ut.
14.200 000 mennesker lider og Kirkens Nødhjelp har påtatt seg å frakte store mengder matkorn ut i områdene.
15.Allerede igår klokken 12 tok brødrene Holte, Oddvar Brå og Arild Monsen plass på flyet fra Fornebu som skulle frakte dem førsteetappen på veien til kommende lørdags World Cuprenn over 15 kilometer i Fairbanks, Alaska.
16.Ambulanser og militære kjøretøyer var fullt opptatt med å frakte døde fra slumområdene der fabrikken ligger.
17.Amerikanske eksperter anslår at et lasersystem med avfyring av stråler fra stasjoner i verdensrommet vil koste 70 milliarder dollar - ikke å utvikle, produsere og holde i drift, men bare å frakte ut i bane rundt Jorden.
18.Av nye tekniske hjelpemidler til Ungdommens Scene kan vi nevne en flere tonn tung bro som går over scenen, heisbart anheng for lysanlegg, røykluke - og en heis mellom kjeller og sal for å kunne regulere antall sitteplasser og å frakte kulisser.
19.Avstanden fra søppelkassene til vei skal være maksimum 10 meter og det skal ikke finnes trapper på den vei renovasjonsarbeiderne skal frakte søppel.
20.Bare rensdyrene manglet, Odd Medbøe i SAS sa nei til å frakte dem, men til gjengjeld ble det servert rensdyrstek.
21.Bare to ambulansefly har vært på vingene, ett med å frakte en spansk turist tilbake til Spania, og ett hentet en syk nordmann i Frankrike.
22.Befolkningen i Finnmark ble lovet hjelp av talsmenn for det frie Norge under tvangsevakueringen i 1944, til tross for at den daværende regjering visste at de allierte ikke ville frakte hjelpen til de frigjorte områdene.
23.Bilistene har mange gode grunner til å bruke bilen til Sentrum, det er et lite fåtall såkalte matpakkekjørere, betegnelsen på folk som egentlig snylter på trafikksystemene, fordi deres eneste påskudd for bruk av bilen er å frakte seg selv og matpakken mellom hjem og arbeide.
24.Bistandsminister Brusletten opplyste at skipet vil frakte medisiner og papir for syv millioner kroner og kunstgjødsel for ti millioner.
25.Busser vil derfra frakte passasjerene opp til gamle Fornebu.
26.Busser vil frakte gjestene til og fra arrangementsplassen, Sirkus Arnardo er tiltenkt ansvaret for underholdningen blant de yngste, mens et orkester vil besørge stemningen på rotunden, fremgår det av søknaden til Oslo kommune.
27.Bærerne har enerett på å frakte varene efter at kjøper og selger er blitt enig om pris og kvantum.
28.Da brakkene var på plass ved hjelp av de 150 tunge svenske lastebilene, ble de brukt til å frakte andre ting som var kommet med tog gjennom Sverige til Torneå.
29.Da må jaktlaget levere kjøttet gratis til myndighetene, de må frakte det til bilvei og slakteri uten godtgjørelse, de får ofte avbrutt jakten de har gledet seg til et helt år, også, for ikke å nevne tapt arbeidsfortjeneste og dyre sakførerregninger efterpå, og i det hele tatt utgifter som lett går opp i ti tusen kroner.
30.Da måtte de ansette egen båtfører for å frakte barna frem og tilbake.
Parole simili

 
 

frakte come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) fraktefraktendefraktet
Indicativo
1. Presente
jegfrakter
dufrakter
hanfrakter
vifrakter
derefrakter
defrakter
8. Perfetto
jeghar fraktet
duhar fraktet
hanhar fraktet
vihar fraktet
derehar fraktet
dehar fraktet
2. Imperfetto
jegfraktet
dufraktet
hanfraktet
vifraktet
derefraktet
defraktet
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde fraktet
duhadde fraktet
hanhadde fraktet
vihadde fraktet
derehadde fraktet
dehadde fraktet
4a. Futuro
jegvil/skal frakte
duvil/skal frakte
hanvil/skal frakte
vivil/skal frakte
derevil/skal frakte
devil/skal frakte
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha fraktet
duvil/skal ha fraktet
hanvil/skal ha fraktet
vivil/skal ha fraktet
derevil/skal ha fraktet
devil/skal ha fraktet
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle frakte
duville/skulle frakte
hanville/skulle frakte
viville/skulle frakte
dereville/skulle frakte
deville/skulle frakte
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha fraktet
duville/skulle ha fraktet
hanville/skulle ha fraktet
viville/skulle ha fraktet
dereville/skulle ha fraktet
deville/skulle ha fraktet
Imperativo
Affermativa
dufrakt
viLa oss frakte
derefrakt
Negativa
duikke frakt! (frakt ikke)
dereikke frakt! (frakt ikke)
Le tue ultime ricerche