Nessuna traduzione trovata.

Sfortunatamente, non abbiamo trovato una traduzione per la parola chiave fremgangsmåte. Si prega di accertarvi di aver compitato in modo corretto la parola.


Ricordate che potrete trovare la traduzione che state cercando se scrivete la parola nella sua forma singolare (anziché plurale) o all'infinito (anziché nella forma coniugata di un verbo).


Stiamo lavorando sodo per aggiungere le traduzioni che mancano, quindi vi preghiamo di avere indulgenza nei nostri confronti.

 
 

Altri esempi
1.Eftersom virkningen av nåværende praksis er den samme som norsk lovgivning om horisontale prisavtaler nettopp vil motvirke, ber NAF om at myndighetene foretar en granskning av den fremgangsmåte som følges," skrev NAF.
2.En tilsvarende fremgangsmåte ville være naturlig i spørsmålet om befruktning utenfor livmoren.
3.Undres på om vi ikke her står overfor en fremgangsmåte for å skape helhet og forsoning,som er like grunnleggende som den er enkel.Selv om den skulle koste oss noe.
4.Asker er klar over at det er markedsprisen som gjelder idag, men det har ikke vært mulig for oss å komme frem til hvilken fremgangsmåte man skal bruke for å fastsette denne pris, sier rådmannssekretær Per Wangstad i Asker.
5.Både hensynet til norske firmaer som utarbeider dataprogrammer og dataselskapet ScanvestRings fremgangsmåte i denne saken er årsaken til at jeg fremmer erstatningskravet på 35 millioner kroner, sier Rolf Hauge i det lille, nystartede firmaet CBA Data A / S. Dagbladet skriver idag at Hauge bestrider et oppkjøp som ScanvestRing i sin tid foretok, og som han mener at han har tapt store beløp på.
6.Den fremgangsmåte jeg her skisserer, peker mot en hel omveltning i det internasjonale konkurransebilde.
7.Derfor følger vi den fremgangsmåte som er beskrevet i loven på dette punkt, sier han.
8.Dersom Fotballforbundet på denne måten sidestiller reklame for Rikstoto og Postverket med reklame for pornografi, sprit og tobakk, må jeg si jeg er skuffet over forbundets fremgangsmåte.
9.Det er sikkert mange kunstnere med stor" K" som vil ha store prinsipielle motforestillinger mot vår fremgangsmåte.
10.Dette er en fremgangsmåte som forårsaker store ulemper, blant annet for drosjene og annen nyttetrafikk.
11.En slik fremgangsmåte kan hjelpe våre to land med nødvendig eksport.
12.En systematisk fremgangsmåte kan for eksempel innebære at man oppsøker produktsektorer der noen fra før av har internasjonalt monopol.
13.Er dette en rimelig fremgangsmåte, spør Foss og retter spørsmålet justisminister Mona Røkke.
14.Flertallets fremgangsmåte er ikke forsvarlig, heter det.
15.Flertallets fremgangsmåte er ikke forsvarlig, sier mindretallet.
16.For det første arbeider Sosialdepartementet selv med disse spørsmålene, og vi ønsker at de skal få velge sitt eget tempo og fremgangsmåte.
17.Horribel fremgangsmåte, er advokat Eriksens kommentar.
18.Hvis ikke dette blir tatt som insider trading, vil vi aldri komme det til livs, er en vurdering, mens andre mener at det trolig ikke er formelle ankepunkter mot den fremgangsmåte Wilhelmsen og direktør Rolf Skaaberg i Bergenske har valgt.
19.Men uansett bakgrunn for opptøyene, kan vi ikke akseptere opptøyer som fremgangsmåte for å få gjennom et krav.
20.Mitt råd til Osloskolenes foreldreforening er å bygge opp en organisasjon med personlig medlemskap, bruke vanlig demokratisk fremgangsmåte, skaffe egen sekretær, kopieringsmaskin og økonomi.
21.Politiets fremgangsmåte og efterforskning i denne saken er en ulovlig provokasjon.
22.Regjeringens fremgangsmåte i denne saken er ikke egnet til å skape et godt samarbeidsklima mellom YS og Regjeringen i forbindelse med neste års oppgjør.
23.Ved uravstemning og simpelt flertall kan foreldre bli medlemmer av en forening hvis fremgangsmåte og grunnholdning de ikke deler, fremholdt skolesjefen.
24.Vi hadde lov til å gå ut fra at partienes fremgangsmåte var korrekt, heter det i en uttalelse fra det vesttyske industriforbund.
25.Alternative finansieringsmåter bør man derfor være villig til å vurdere, og når det foreslås en fremgangsmåte som kan stimulere bruk av hovedveier og ikke som i et vanlig bomsystem oppmuntre til snikkjøring, taler dette for forslaget.
26.Andre konservative representanter fremholdt at en slik fremgangsmåte ville være toppen av dumhet i den nåværende situasjon.
27.Ansettelsen av ny sovjetisk lærer i russisk ved Universitetet i Oslo er skjedd i henhold til den avtalefestede fremgangsmåte, og det er ikke grunnlag for den kritikk som er rettet mot Utenriksdepartementet.
28.Arbeiderpartiets leder, Gro Harlem Brundtland, tvilte på om Staten har rett til å holde penger til fylkene tilbake, og dessuten at Stortinget burde behandle denne saken som en lovsak i stedet for gjennom flertallsbeslutning - til tross for at Justisdepartementets lovavdeling har fastslått at det er opp til Stortinget selv å beslutte hvilken fremgangsmåte man vil følge.
29.Arbeiderpartiets representanter med formannen Neil Kinnock i spissen synes å akseptere en slik fremgangsmåte fra regjeringens side.
30.At han da skal fratas den rett han har til en lavere pensjonsalder som han gjennom sin fagorganisasjon har oppnådd, og vel å merke, politiet har kunnet oppnå den med saklig argumentasjon, en annen fremgangsmåte er ikke politiet verdig.