Norvegese-Tedesco traduzione di fremmed

La Traduzione della parola fremmed da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

fremmed in tedesco

fremmed
mannsostantivo Fremde [m], Unbekannte [m]
  kvinnesostantivo Fremde [f]
Termini derivati da fremmed
Esempi con traduzione
Den som ikke kan et fremmed språk, vet ingenting om sitt eget.
En vilt fremmed mann gikk inn i leiligheten til Maria, låste og hoppet ut av vinduet.
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Bare på sitt morsmål kan man vitne om sin sannhet, på et fremmed språk lyver dikteren", sier han.
2.Fremmed" er et distanseskapende ord.
3.Fremmed arbeidere" sier vi i Norge om de av våre arbeidskamerater som er kommet fra andre land, og som oftest får ta de dårligste og lavest betalte jobber.
4.Hver Fugl synger med sit Næb," hedder det i Norge, og her kan man sige Hver Fremmed taler sit eget Sprog.
5.Jeg vil påpeke at den svenske regjering har mulighet til å beordre militæret til å senke en fremmed ubåt i svenske farvann.
6.Men i iveren efter å få elevene til å forstå og verdsette en fremmed kultur er det kanskje lett å glemme at de tross alt er nordmenn ?
7.Mener De at Norges medlem skap i den vestlige forsvarsalliansen NATO bidrar til å trygge landet mot angrep fra en fremmed makt, eller mener De at vårt medlemskap i NATO øker faren for angrep, eller mener De at vårt NATOmedlemskap ikke spiller noen rolle i så måte ?
8.Norsk borger eller en i Norge hjemmehørende person som av fremmed makt eller av parti eller organisasjon som opptrer i dens interesse, for seg eller for parti eller organisasjon her i landet tar imot økonomisk støtte for å påvirke almenhetens mening om statens styreform eller utenrikspolitikk eller til partiformål, eller som medvirker hertil, straffes med hefte eller med fengsel inntil 2 år.
9.Og ivrige hender dytter på meg eslet som ser riktig sørgmodig ut ved tanken på den lange reisen til fremmed land.
10.Og videre at" det bør være et krav at oversettelsen overalt uttrykker seg på et godt og forståelig norsk, ikke et unødig fremmed, innviklet og foreldet".
11.Slike metoder er fullstendig fremmed for kommunistpartier, ja, for hele kommunistbevegelsens innerste vesen", skrev Pravda.
12.Sympathi og Venlighed var noget for os fattige Piger saa fremmed, at vi længe forundret os over, at der var Folk som vilde tænke paa os, tale venlig om os og hjælpe os.
13.Såfremt ikke annet er vedtatt ved avtale med fremmed stat, kan Kongen av hensyn til rikets sikkerhet eller interesser forøvrig beslutte utvist enhver utlending.
14.Vi har sett alt - intet er oss fremmed", hevder de syv som kaller seg" De syv søstre".
15.Dersom man kan gå ut fra at en eventuell fremmed ubåt ikke lenger kan unnslippe, søker man å unngå bruk av så virkningsfulle stridsmidler at det blir overhengende risiko for at ubåten går tapt.
16.Amerikanerne har helt andre ressurser som gjør dem i stand til å klare forhold som er fremmed for dem, men jeg er enig med dem som sier at amerikanerne trenger mer trening i vinterkrig for å beherske de forhold som eksisterer i NordNorge, sier Ulf Berg.
17.Blir det ellers nødvendig å sette skip under fremmed flagg ?
18.Det er en utrolig god følelse å sitte her og føle meg så hjemme med bildene mine i et helt fremmed miljø - man føler en slik frihet ved å være langt hjemmefra !
19.Det er meget vanskelig å finne en eventuell fremmed ubåt i Vestlandsfjordene med det lytte og leteutstyret vi har til disposisjon idag.
20.Det var svært, Hilde Doksrød og Bodil Espedal, opplevet dere så mye under arbeidet med de ukjente forfatterne at" intet er dere fremmed" ?
21.En eller annen form for fremmed undervannsvirksomhet har pågått og pågår kanskje fortsatt i Karlskronaområdet.
22.En fremmed kommer inn i skogen der de tre vennene holder til, og Lille Blå er meget skeptisk til dette besøket.
23.En fremmed makt har fått etablere et propagandaapparat på norsk jord.
24.For meg er for eksempel det jeg oppfatter som aggressiv musikk noe fremmed.
25.Her har du sidene dine ! sa han, og brettet en fremmed verden ut på gammelredaktørens pult.
26.I en okkupasjonssituasjon er vi ikke fremmed for sabotasje, selv om denne kan gjøre skade på natur og tekniske installasjoner.
27.Ikke bare virker det skremmende med russiske ubåter i norske farvann, det virker dessuten demoraliserende på befolkningen at en fremmed makts ubåter nærmest fritt kan ferdes i norsk sjøterritorium uten av vår marine makter å tvinge dem opp til overflaten.
28.Ingen fremmed ubåt kommer dypt inn i våre fjorder ved feilnavigering.
29.Jeg er kjent her på Gozo som" den synske kelneren", og jeg bryr meg ikke om å bli sett sammen med en fremmed dame, sa han lavt.
30.Jeg har reist mye, og liker å benytte fremmed tungemål.
Le tue ultime ricerche