Norvegese-Tedesco traduzione di front

La Traduzione della parola front da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

front in tedesco

front
bygning sostantivo Fassade [f], Vorderseite [f], Front [f]
  militærsksostantivo Front [f]
Sinonimi per front
Termini derivati da front
Esempi con traduzione
I front av huset mitt var det et stort tre.
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.De ønsket å markere klar front mot pornospekulanter og kvinnediskriminering, men hadde ikke mer enn kommet på lufta før de oppsøkte de fleste fallgruver som var å finne.
2.En sterk massebevegelse og en bred front mot atomvåpen må nødvendigvis gå fra kommunistenes rekker..."," gjøre kampen mot atomvåpen til en kamp mot imperialismen...".
3.Kommentarene har den siste tiden haglet omkring 55årige JeanMarie Le Pen, lederen av det franske høyreekstremistiske parti Nasjonal Front, som etablerte politikere i alle år har forsøkt å tie ihjel, men som i kommunesuppleringsvalg i høst fikk opptil 16,7 prosent av stemmene.
4.1500 mfinalen var et løp som jeg liker det, hvor jeg kunne ligge i front og kontrollere alle angrep bakfra, sa Coe videre.
5.Det satses på bred front, blant annet med videreutdannelse av yrkeslærere.
6.Det som nå skjer, er ganske forskjellig fra alt vi har opplevet tidligere, uttalte en av dem som sto bak aksjonen, Cassim Saloojee i den brede opposisjonsbevegelsen Den forente demokratiske front.
7.I 1981 var prisstigningen redkordhøy, arbeidsplassene utsatt, konkurranseevnen på vikende front og industriproduksjonen synkende.
8.I krigen er det en militær front, en politisk front og en informasjonsfront, sier filmprodusenten, som bare ville oppgi sitt geriljanavn" Paolo Martin".
9.Idag fører vi en kamp på vikende front.
10.Ikke så rent få mener at skriftkulturen er på vikende front overfor den billedflommen som velter inn i våre TVstuer ?
11.På prioriterte områder bør vi ha som mål å ligge helt i front, også internasjonalt.
12.Tatt i betraktning at krigen stadig utvides og at den regionale situasjon forverres, akter FMLN og FDR å delta i de foreslåtte diskusjoner om El Salvadors krise i hele dens globale sammenheng, het det i radioerklæringen fra Farabundo Marti National Liberation Front (FMLN).
13.Vi må få en felles front mot japanerne.
14.10) silkecrepejakke med silkestukket rutet front, skinkeermer, slips i halsen og knytebånd i livet.
15.40 medlemmer av antiapartheidorganisasjonen Den forente demokratiske front (UDF), som har ledet boikottkampanjen foran valget, ble arrestert tirsdag.
16.400 meter fra mål var River Scape i front, men han hadde lite å sette imot da Nordling bad Winning Flush gå for alvor.
17.ALT burde nå ligge til rette for at man på bred front stiller klokkene frem - en gang for alle.
18.Adam Carrington og Wenche Myhre i felles front mot Tore Ryen (til høyre).
19.Aktor i saken, politifullmektig Hans P. Bjerring, sa i sitt innledningsforedrag at de fem personene som nå sitter på tiltalebenken har vært drivkraften bak Nasjonalt Folkeparti som nå sies å være en videreføring av Norsk Front som ble ledet av Erik Bl
20.Aktor i saken, politifullmektig Hans P. Bjerring, sa i sitt innledningsforedrag at de fem personene som nå sitter på tiltalebenken har vært drivkraften bak Nasjonalt Folkeparti som nå sies å være en videreføring av Norsk Front som ble ledet av Erik Blücher.
21.Alle de fire studentrepresentantene som sitter i hovedstyret, representerer Sosialistisk Front, som har en dominerende innflydelse i Studenttinget i Oslo.
22.Alle instanser har efterlyst debatt på bred front, men ingen synes interessert i å delta i debatten når hansken er kastet.
23.Alle tegn tyder på at vi får en riktig fin skihelg, noen få cm nysne gir akkurat den gode glien som vi kaller silkeføre, kuldegradene er på vikende front - solen er vel hva vi måtte savne.
24.Allerede fra start av var Gyda å finne i front.
25.Allerede i flere uker hadde Nasjonal Front gjort det klart at de ville ha yngre og friskere blod enn RoccaSerra i presidentstolen, men i tredje valgomgang under det konstituerende møte gikk likevel NFstemmene til RoccaSerra, som dermed fikk 30 av de 58 avgitte stemmene.
26.Allikevel står det ikke å nekte at gjennom en systematisk oppbygget opposisjonspolitikk på bred front, og med vitalisering av partiapparatet, hadde Bratteli klart å snu nederlaget i 1965 til en situasjon i 1969 hvor bare et par hundre stemmer i SørTrøndelag førte til at vi" gikk til sengs med Bratteli, og våknet med fortsatt Borten".
27.Andre tilsvarende rentesenkninger vil helt direkte kunne øke investeringene på bredere front.
28.Arbeidsløses Forening i Oslo har anmeldt Norsk Front og Nasjonalt Folkeparti til politiet for rasediskriminering.
29.At det tidligere har vært mer ustrukturerte aksjoner på denne front, skulle ikke avholde noen fra å gå videre i den gode saks tjeneste.
30.Average family in front of their car.
Le tue ultime ricerche