Norvegese-Tedesco traduzione di frykte

La Traduzione della parola frykte da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

frykte in tedesco

frykte
mental tilstandverbo fürchten, befürchten, ängstigen
Sinonimi per frykte
Termini derivati da frykte
Altri esempi
1.Den beste måten å unngå straff på, er å frykte den.
2.Det er all grunn til å frykte at lengre åpningstider favoriserer de store varehusene som ofte ligger omgitt av digre parkeringsplasser utenfor sentrum.
3.Det er liten grunn til å frykte at ikke Norvik vil føre samarbeidet videre i en god atmosfære.
4.Det nytter så lite om ungdomsforeninger eller fredsbevegelsen eller intelligentsiaen sier at det bare er gamle kalde krigere som tenker slik og tilføyer at Sovjetunionen da aldri har truet Norge, og at de kjenner seg rimelig trygge, og at det er atomkrigen vi må frykte.
5.Så lenge de grunnleggende økonomiske problemer ikke er løst, er det grunn til å frykte fortsatt arbeidsløshet.
6.Det eneste vi (USA) har å frykte er Walter Mondale, sier republikanerne idag.
7.Det er ingen grunn til å frykte lovløse tilstander i Oslo i sommer, selv om politiet reduserer aktiviteten noe i de roligste sommerukene, forsikrer fungerende politimester Per Aavatsmark i Oslo.
8.Efter redselsnatten i cellen fortalte en av de uniformerte vaktene meg at jeg ikke hadde noe å frykte, fordi de ikke hadde noe på meg, sa Michalsen.
9.Er det noen grunn til å frykte en smitteeffekt av et eventuelt nederlandsk nei ?
10.Folk vil frykte at de på en eller annen måte vil få problemer i fremtiden - at de vil bli nektet pass, eller når det gjelder pensjonister, at de vil bli fratatt sine rasjoneringskort.
11.Ingen foreldre skal frykte eller tro at vi kan bli noen erstatning for dem.
12.Ingen har grunn til å frykte at dette kan skje med et fly når det letter eller lander, sier informasjonssjef i SAS, Bjørn Bjørhovde til Aftenposten.
13.Jeg er kommet til at vi til tross for stadige forslag om nedleggelse har lite å frykte, sier Evy Ernsteen.
14.Jeg har skrevet et helt kapitel om dette, fordi det ikke er noen grunn til å frykte kortisonpreparater, så lenge de brukes i riktige doser.
15.Jeg kan ikke gå rundt og frykte for vår kulturs fremtid.
16.Likevel er problemene blitt mindre enn vi kunne frykte.
17.Men det er ingen grunn til å frykte sprogproblemer, understreker Bente.
18.Når svensker og dansker ikke ser avstanden som noen hindring for å selge sine produkter, er det vel ingen grunn for oss til å frykte den, sier den norske generalkonsulen i Sydney, og mener at norske produsenter generelt har mye å hente i Australia som interessant marked.
19.Russerne var akkurat så gode som vi hadde grunn til å frykte på forhånd, konstaterer trener Per Bjørang (t.v.) og Stein Krosby efter juniorVM i Assen.
20.Se på det nøytrale og svært fredelige Sverige, som i realiteten ikke har noe å frykte fra noen.
21.Vi måtte regne med noe mer unnaluring med det nye systemet, men økningen har heldigvis ikke blitt så stor som man kunne frykte.
22.Alt ståket omkring hans egen person har ikke gitt ham den psykologiske knekk det var grunn til å frykte.
23.Andelen på 1,06 prosent er ennå ikke høy nok, og landets regjering kan trygt la den vokse uten å frykte verken prisstigning på hjemmebane eller tap av arbeidsplasser.
24.Argumentasjonen om at man kan frykte motaksjoner fra andre land dersom man sikrer arbeide til våre bedrifter, mener jeg faller på sin egen urimelighet.
25.BLANT iakttagerne later det til å være en utbredt oppfatning at valget i seg selv har foregått i forholdsvis ordnede former, ihvertfall under bedre vilkår enn man kunne hatt grunn til å frykte.
26.DET er idag grunn til å frykte at chansene for også å måtte dekke endel av husleietapet på usolgte leiligheter, i tillegg til egne boutgifter, efterhvert blir en selvforsterkende grunn til ikke å etablere seg på Holmlia for boligansøkere som ellers ville ha maktet prisleiet.
27.DET man har grunn til å frykte under slike forhold, er at det ene av de to store partier danner regjering med støtte fra enkelte av de ytterliggående grupper som idag skjemmer det politiske liv med sin fredstruende uforsonlighet overfor palestinerne.
28.De skal møte Setskog lørdag, men har ingen til å frykte hvis ikke Setskog forbedrer seg betraktelig.
29.De som har grunn til å frykte en terroristbølge derfra, er israelere, de som støtter Israels politikk, og land som slår ned på palestinske terrorister.
30.De tre kidnappere hadde ingenting å frykte og ville få full beskyttelse.
Parole simili

 
 

frykte come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) fryktefryktendefryktet
Indicativo
1. Presente
jegfrykter
dufrykter
hanfrykter
vifrykter
derefrykter
defrykter
8. Perfetto
jeghar fryktet
duhar fryktet
hanhar fryktet
vihar fryktet
derehar fryktet
dehar fryktet
2. Imperfetto
jegfryktet
dufryktet
hanfryktet
vifryktet
derefryktet
defryktet
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde fryktet
duhadde fryktet
hanhadde fryktet
vihadde fryktet
derehadde fryktet
dehadde fryktet
4a. Futuro
jegvil/skal frykte
duvil/skal frykte
hanvil/skal frykte
vivil/skal frykte
derevil/skal frykte
devil/skal frykte
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha fryktet
duvil/skal ha fryktet
hanvil/skal ha fryktet
vivil/skal ha fryktet
derevil/skal ha fryktet
devil/skal ha fryktet
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle frykte
duville/skulle frykte
hanville/skulle frykte
viville/skulle frykte
dereville/skulle frykte
deville/skulle frykte
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha fryktet
duville/skulle ha fryktet
hanville/skulle ha fryktet
viville/skulle ha fryktet
dereville/skulle ha fryktet
deville/skulle ha fryktet
Imperativo
Affermativa
dufrykt
viLa oss frykte
derefrykt
Negativa
duikke frykt! (frykt ikke)
dereikke frykt! (frykt ikke)
Le tue ultime ricerche