Norvegese-Tedesco traduzione di funksjon

La Traduzione della parola funksjon da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

funksjon in tedesco

funksjon
generellsostantivo Funktion [f]
  mekanisksostantivo Wirkung [f], Betrieb [m]
Sinonimi per funksjon
Termini derivati da funksjon
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Jeg aksepterer ikke at Kari Storækre på denne måten utsettes for noe som reelt er et forbud mot yrkesutøvelse i en situasjon hvor alle menneskelige hensyn tilsier at hun får lov til å vise at hun er i full funksjon som egen person", skriver Annæus Schjødt i sitt brev.
2.Slekten", Gustav Vigelands vakre skulptur, viser kvinnens sentrale funksjon, men også mannens medvirkning i omsorgen for barn og gamle.
3.Vår funksjon var å dyrke sukker, kakao og kaffe for USA ; vi serverte desserten ved imperialistens middagsbord.
4.Anerkjennelsen av Tutus innsats har bl.a. den viktige funksjon at den skjerper verdens oppmerksomhet når det gjelder situasjonen i SydAfrika.
5.Både før og efter århundreskiftet ble folkekomediene svært ofte spilt under svært så primitivie forhold, og deres funksjon må sees i lys av dette, sa forskningsstipendiat Jostein Gripsrud.
6.Data om hjertets funksjon og hvordan hjertet svarer på pacemakeren kan lagres opptil et halvt år, og det betyr at vi kan" skreddersy" eller omprogrammere pacemakeren slik at den passer helt til den enkelte pasient.
7.Det er fredsbevegelsens debattskapende funksjon som er dens styrke, fremholdt den danske journalist.
8.Det er grunn til å sette et spørsmålstegn ved det faktum at nærmere 1520 prosent av et aktuelt årskull, ikke skal kunne dekke en eller annen funksjon i totalforsvaret.
9.Det er jo tale om organer som fyller den samme biologiske funksjon, i dette tilfellet en blodpumpe, sier Frøysaker, som har ledet flere hjertetransplantasjoner på Rikshospitalet.
10.Det er stort sett elvekraftverk som nå er satt ut av funksjon, og vi må erstatte disse ved å tappe vann fra magasiner som ellers ikke ville blitt belastet på denne tid av året, sier samkjøringsdirektør Rolf Wiedswang til Aftenposten.
11.Det kan ikke herske tvil om kirke og undervisningskomiteens syn, Komiteens forslag kom inn som en del av et større kompromiss for å sikre enstemmighet om kirkemøtets sammensetning og funksjon, påpeker Lunde.
12.Det som i utlandet oppfattes som sen drektig, byråkratisk, kanskje an anelse korrupt, har i Italia ofte en presis politisk og sosial funksjon.
13.Dette er meget sårende overfor en person som har behov for å vise at hun er i full funksjon, sier Annæus Schjødt.
14.Har fondet noengang hatt en tilfredsstillende funksjon, efter din mening ?
15.Her må jeg dessverre påpeke at Barnevernskontoret generelt har prioritert sin administrative funksjon.
16.Hvis ikke Oslo hadde vært Høyrestyrt, ville det folkevalgte system bli satt ut av funksjon og byen satt under administrasjon, sier Stoltenberg i en kommentar til det økonomiske uføre Oslo kommune er kommet opp i.
17.I 1962 ble apotekets opprinnelige interiør overført til Farmasihistorisk museum, men selv uten det originale" officin" var Grønland 10 bevaringsverdig i sin helhet - et 125 år gammelt hus som var intakt med hensyn til både eksteriør og funksjon.
18.I stedet for å tenke på møbler som stoler, bord og benker, må man se på møblenes funksjon.
19.Ingen skal behøve å vente så lenge på en drosje når det nye system blir satt i funksjon.
20.Jeg har aldri sett på meg selv i arbeide som noe annet enn en som utfører en funksjon.
21.La oss heller si en funksjon, det at den skal gjøre virkeligheten virkelig synlig for oss, om nødvendig gjennom å avdekke konflikter og disses omkostninger.
22.Men når alt kommer til alt, er det den enkelte medarbeideres selvkontroll som må tre i funksjon, når man beveger seg i grenselandet mellom reklame og informasjon.
23.Ofte har rørene ikke lenger noen funksjon.
24.På mange måter hadde Reitgjerdet en stor funksjon nettopp ved at man der hadde overtatt problematiske pasienter fra andre sykehus som dermed fikk bedre tilbud å gi sine øvrige pasienter, sa Kobbe.
25.Reklamen vil ha en sosialpolitisk funksjon.
26.Tror du egentlig Oslokarnevalet vil ha noen annen funksjon enn fest og glede i tre døgn, et friskt pust i hverdagen ?
27.Vi føler at vi har en viktig funksjon å fylle her i et område av verden hvor veksten er størst.
28.Aksepterer man at de markedskrefter vi opplever er en funksjon av de ordninger som er etablert i samfunnet ?
29.Aksjemarkedets funksjon er såvidt alment akseptert og den kapital som er i omløp er så betydelig at vi ikke risikerer å falle tilbake til 70årenes tilstander, mente han.
30.Aksjemarkedets virkelige funksjon er at det måler og publiserer hvor godt bedriftene blir drevet.
Le tue ultime ricerche