Nessuna traduzione trovata.

Sfortunatamente, non abbiamo trovato una traduzione per la parola chiave gå i spissen for. Si prega di accertarvi di aver compitato in modo corretto la parola.


Ricordate che potrete trovare la traduzione che state cercando se scrivete la parola nella sua forma singolare (anziché plurale) o all'infinito (anziché nella forma coniugata di un verbo).


Stiamo lavorando sodo per aggiungere le traduzioni che mancano, quindi vi preghiamo di avere indulgenza nei nostri confronti.


Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Det blir bare hule talemåter når regimer angivelig slutter opp om FNs konvensjoner, for så selv å gå i spissen for å bryte dem.
2.Jo, jo, men noen er simpelthen nødt til å gå i spissen for visse ting !
3.Paven fordømte det han kalte de feberaktige krigsforberedelsene verden over og oppfordret kristne i alle land til å gå i spissen for marsjen mot en bedre verden i det kommende årtusen.
4.Resultatene fra treningsstevnene så langt denne sesongen tyder på at de også denne vinteren vil gå i spissen for hver sin fylking.
5.Adskillige pressefotografer og journalister, i tillegg til et par hundre skuelystne, bivånet brudgommens foreldre, Gro Harlem Brundtland og Arne Olav Brundtland gå i spissen for en lang rekke celebre bryllupsgjester.
6.De ser behov for at oljeprisene på det internasjonale marked ganske umiddelbart settes noe ned for å skape balanse i markedet, men en slik prisreduksjon bør OPEC gå i spissen for, mener de.
7.Jeg håper at flere vil føle seg kallet til å gå i spissen for private uhjelpsaksjoner og at vi også på dette område kan få tilbakeført ansvar og makt fra politikere og byråkrater til enkeltmennesker.
8.Men bør Arbeiderpartiet gå i spissen for at de eldre også skal bli moralsk nedvurdert ?