Norvegese-Tedesco traduzione di gå til streik

La Traduzione della parola gå til streik da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

gå til streik in tedesco

gå til streik
sysselsettingverbo streiken
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Det er ikke riktig at våre medlemmer på de tre riggene har vedtatt å gå til streik.
2.Jeg ble gjort oppmerksom på at journalistene vil gå til streik gjennom nyhetssendingen på radio.
3.Aksjonen synes å være konsentrert om SydWales der arbeiderne først vedtok ikke å gå til streik, men senere ga efter for press.
4.Arbeidslederne i britisk grubeindustri har vedtatt å gå til streik torsdag i neste uke med mindre kullselskapet NCB kommer med et nytt utspill.
5.Avstemningsresultatene i Nottinghamshire og andre distrikter viser nå at grubearbeiderforbundets 180 000 medlemmer er sterkt splittet i spørsmålet om å gå til streik i protest mot planen om å stenge 20 ulønnsomme gruber, med resultat at 20 000 arbeidere blir ledige i løpet av vel ett års tid.
6.DET kan vel neppe lønne seg å gå til streik - siden så mange går ledige, Lars Skytøen ?
7.Derfor vil de ansatte markere sin protest ved å gå til streik en time neste onsdag.
8.Derfor vil man ikke gå til streik.
9.Dersom det blir ansatt hjelpepleiere i sykepleierstillinger ved henholdsvis Åsgård sykehus i Tromsø og Skjervøy sykestue og sykehjem i NordTroms, har man på årsmøtet i Troms krets av Norsk sykepleierforbund truet med å gå til streik.
10.Det er den enkelte fagforening som har avgjort hvorvidt de skulle gå til streik eller ikke.
11.Det er lite å oppnå med en slik løsning, og dermed må partene ha sterke grunner for å gå til streik eller lockout som de vet før eller senere vil bli stoppet av en tvungen lønnsnevnd.
12.Det toneangivende jern og metallarbeiderforbundet kjemper for å skjære ned arbeidstiden fra 40 til 35 timer i uken og skal være rede til å gå til streik for å få sitt krav gjennom.
13.Er det en holdbar begrunnelse for å gå til streik i 1984 at man på denne måte gis anledning til å markere" et prinsipielt syn" ?
14.Forbundet, hvis medlemmer blant annet har ansvar for sikkerhetskontroll av grubene, har vedtatt å gå til streik hvis kullselskapet ikke godtar et slikt forslag.
15.Han opplyser imidlertid at han senest igår var i kontakt med representanter for redaksjonen i Sami Aigi, uten at det da var på tale å gå til streik.
16.I mellomtiden sa en talsmann ved byens sentralsykehus at han hadde mottatt et brev med en beklagelse fra et bystyremedlem som angivelig skal ha gått til angrep på en fremtredende lege, noe som har fått 1000 turnusleger og medisinstudenter til å gå til streik.
17.Kanskje ble det spekulert i at vi ikke ville gå til streik som så mange ganger før.
18.Men senere har arbeiderne truet med å gå til streik hvis det ikke blir slutt på sabotasjehandlingene.
19.Men slik bedriften har oppført seg, kunne vi ikke annet enn å gå til streik, skulle vi bli tatt alvorlig.
20.NITO hadde opprinnelig varslet streiken før jul, men N.A.F. mente at NITO ikke kunne gå til streik før svarfristen for riksmeglingsmannens forslag utløp 4. januar.
21.Når N.A.F. reagerer så kraftig, er det fordi man er redd for konsekvensene dersom NITO skulle få anledning til å gå til streik på lokale lønnsavtaler.
22.Ved disse mellomoppgjør skulle det ikke være adgang til å gå til streik eller lockout.
23.Viseadministrerende direktør Kåre D. Nielsen i N.A.F. sier til Aftenposten at efter N.A.F.s oppfatning kan ikke ingeniørene gå til streik før svarfristen for forslaget er utløpt.
24.(NTBReuterAFPAP) Det er store muligheter for at arbeiderne i SydAfrikas kull og gullgruber vil gå til streik 1. september.
25.Alt tydet imorges på at 20 000 statsansatte i Sverige ville gå til streik fra klokken 12.
26.Beslutningen om å gå til streik ble tatt av medlemmene i det svarte grubearbeiderforbundet (NUM) under et møte som først bla avsluttet i morgentimene søndag.
27.Dessuten vil 400 leger gå til streik og en rekke sykehuslaboranter, fysioterapeuter og jordmødre.
28.Det sorte grubearbeiderforbundet (NUM) har truet med å gå til streik fra søndag dersom grubeselskapene ikke efterkommer forbundets lønnskrav.
29.Det sorte grubearbeiderforbundet NUM besluttet søndag å gå til streik fra 25. august for krav om høyere lønn.
30.Det svarte grubearbeiderforbundet har bedt sine medlemmer i fem gullgruber og to kullgruber om å gå til streik fra søndag av på grunn av en lønnskonflikt.
Le tue ultime ricerche