Nessuna traduzione trovata.

Sfortunatamente, non abbiamo trovato una traduzione per la parola chiave gi blaffen. Si prega di accertarvi di aver compitato in modo corretto la parola.


Ricordate che potrete trovare la traduzione che state cercando se scrivete la parola nella sua forma singolare (anziché plurale) o all'infinito (anziché nella forma coniugata di un verbo).


Stiamo lavorando sodo per aggiungere le traduzioni che mancano, quindi vi preghiamo di avere indulgenza nei nostri confronti.


Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Bare Haakon Austefjord (35 poeng) lot til å gi blaffen i den gode motstanden, han holder da også god europeisk klasse.
2.Det er ikke et leketøy som barnet kan kose seg med når det har lyst til det, og ellers gi blaffen i.
3.Effektivitet er ikke det samme som å gi blaffen i sikkerhet.
4.Folk som er kommet fra en annen kant av byen med bilen, synes å gi blaffen i om gaten blir ren og pen, de skal jo likevel hjem igjen til sin egen gate eller vei, sier Eide.
5.Fra undersøkelsen fremgår det videre at den jevne californier ser ut til å gi blaffen i østblokklandenes boikott.
6.Men, gi blaffen i regnet !
7.Utrolig at ikke amerikanske myndigheter forsto at mange før eller senere ville gi blaffen i hele katalysatoren !
8.Er det da slik at selv om myndighetene bestemmer og setter regler, kan entreprenøren bare gi blaffen ? spør Tone Lindheim.
9.Gi blaffen i alt det der.
10.Jeg burde egentlig ha vært voksen nok til å gi blaffen og i stedet jobbe videre med det jeg selv hadde tro på.
11.KaiErik innrømmer at han et par ganger var inne på tanken å gi blaffen i streben efter kontakt.
12.Men skal verdens unge av den grunn lukke ørene med sin walkman og gi blaffen ?
13.Mye tyder imidlertid på at Ap. og Høyre vil gi blaffen i disse spørsmål inntil de får et signal fra velgerne om at kursen bør legges om.
14.Og det lønner seg ikke å gi blaffen i lesernes smak.
15.Politikerne i Oslo må slutte med å medvirke til at problemer et sted overføres til andre, og gi blaffen i å løse dem.
16.Og det lønner seg ikke å gi blaffen i lesernes smak.