Norvegese-Tedesco traduzione di granske

La Traduzione della parola granske da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

granske in tedesco

granske
landmålingverbo kontrollieren, inspizieren, den Zustand untersuchen
  apparatverbo prüfen
  anliggendeverbo nachgehen, eingehen auf
  dokumentverbo durchsehen
  undersøkeverbo untersuchen, nachforschen
Sinonimi per granske
Termini derivati da granske
Altri esempi
1.(NTBReuterAFP) Professor Torkel Opsahl ved Universitetet i Oslo skal være med i en FNkommisjon som skal reise til Persiabukten for å granske forholdene for krigsfangene i Iran og Irak.
2.Gruppen kommer ikke til å granske problemene i lang tid, dette arbeidet skulle kunne gjøres ferdig i løpet av to uker til, sier statssekretær Nøklebye Heiberg.
3.Hva juristprofessorene ikke kan forstå, på samme måte som statsadvokater og andre beslektede jurister, er at vi pressefolk er til for å granske og å kontrollere dem, ikke omvendt.
4.Hvorvidt politiet skal granske politi har stått sentralt i den senere tids debatt.
5.I løpet av mai skal det installeres nytt gjennomlysningsutstyr som gjør det enklere å granske innholdet i bagasjen, opplyser sikkerhetsinspektør Knut Gardbu i Luftfartsverket til Aftenposten.
6.Vi arbeider oss vekk fra den situasjonen som KROM mener skal granskes, og vi mener det er uhensiktsmessig å granske en situasjon som skal forandres, sier statssekretær Husebø.
7.Advarsler ropes nå fra flere hold, og Norsk Sykepleierforbund krever at en uhildet gruppe må granske utviklingen i Helsedirektoratet.
8.Alle andre tildragelser, uhell og nestenulykker, er det Luftfartsverket selv som skal granske.
9.Amnesty anklager regjeringen i Sri Lanka for å ha unnlatt å granske drap som er begått av sikkerhetssoldatene.
10.Argentinas tidligere herskende offiserer viste liten eller ingen interesse av å samarbeide med Sverige for å granske en svensk tenårings skjebne.
11.Blant annet oppdaget ingen ringere en forfatteren og kritikeren Georg Brandes at det var overenstemmelse mellom Holbergs syn og hovedinnholdet i Stuart Mills" Kvinnens undertrykkelse", men utover denne erkjennelse skjedde det lite for å granske Holbergs syn på dette punkt.
12.Bomben gikk av da politimannen steg ut av sin bil for å granske bagen.
13.Bowitz forteller at han gjerne vil fortsette å bearbeide og granske tegningene i samarbeide med Riksantikvaren, men at dagens arbeide med Stortingsbygningen nok vil begrense dette.
14.Britiske mannskaper senker et undervannskamera i sjøen for å granske en minelignende gjenstand.
15.Både politi og Forsvaret er nå interessert i å granske funnet nærmere.
16.De pålegger medlemslandene rapportplikt om eventuell bruk av tortur og gir FN rett til å sende egne observatører for å granske forholdene i de enkelte land.
17.Det avgjøres ved en skriftlig avstemning i IOC om to år, og det er selvfølgelig ikke mulig å granske representantenes hjerter og lunger, men vi er fornøyd med den jobben vi har gjort så langt.
18.Det beroliget ham litt at norsk politi ikke på måfå kan stoppe folk for å granske identitetskort.
19.Det ble også oppnådd enighet om å utnevne en felles kommisjon med fire medlemmer fra hver side for å granske de ulike problemstillinger som kom frem under dette første, historiske møtet i de fem årene den blodige borgerkrigen har vart.
20.Det er allerede bestemt at en uavhengig kommisjon skal granske hvorledes uvedkommende greide å ta seg inn i hotellet med den tidsinnstilte bomben.
21.Det er bankinspeksjonen som skal granske lånene, og det skjer som en følge av oppstyret omkring tidligere justisminister Ove Rainers mange lån i millionklassen.
22.Det er derfor gledelig at Finansdepartementet nettopp har nedsatt en arbeidsgruppe som innen årets utgang skal granske samarbeidsavtaler mellom bank og forsikring for å se om de kommer i konflikt med gjeldende lovgivning og om de hindrer en friest mulig konkurranse på finansmarkedet.
23.Det er tegn på at rekebestanden i Skagerrak og Oslofjorden er lav, og vi har bedt Havforskningsinstituttet i Bergen om å granske dette.
24.Det foreligger to forslag om å granske om Arne Treholt har hatt noen innflytelse på utspillet.
25.Det indiske forbund for borgernes rettigheter krever at den indiske regjering skal granske massakrene i landet efter drapet på Indira Gandhi.
26.Det samme gjør Norsk Flygerforbund, som vil ha den uhildede kommisjonen inn i arbeidet med å granske årsaken til nestenulykker også.
27.Det siste granskningsutvalget, som ble gitt i oppdrag av formannskapet å granske ansvarsforholdene på nytt, skal ifølge et innlegg i Aftenposten 6. januar av Folkvord og Stabell - ha fortolket sitt mandat på en måte som gjør at de ikke lenger gransker ansvarsforholdene.
28.Det skal så være departementet og ikke Luftfartsverket som avgjør hvem som skal granske saken.
29.Det var for vel tre uker siden at Frankrike kom med et" offisielt forslag" om å granske VEUbestemmelsene med sikte på en gjenopplivning, blir det bekreftet på offisielt vesttysk hold.
30.Dette håper en å få bedre greie på når Helsedirektoratet nå ber alle fylkene i landet om å opprette egne komiteer for å granske hvert enkelt dødsfall som inntrer før, under eller like efter fødselen.
Parole simili

 
 

granske come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) granskegranskendegransket
Indicativo
1. Presente
jeggransker
dugransker
hangransker
vigransker
deregransker
degransker
8. Perfetto
jeghar gransket
duhar gransket
hanhar gransket
vihar gransket
derehar gransket
dehar gransket
2. Imperfetto
jeggransket
dugransket
hangransket
vigransket
deregransket
degransket
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde gransket
duhadde gransket
hanhadde gransket
vihadde gransket
derehadde gransket
dehadde gransket
4a. Futuro
jegvil/skal granske
duvil/skal granske
hanvil/skal granske
vivil/skal granske
derevil/skal granske
devil/skal granske
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha gransket
duvil/skal ha gransket
hanvil/skal ha gransket
vivil/skal ha gransket
derevil/skal ha gransket
devil/skal ha gransket
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle granske
duville/skulle granske
hanville/skulle granske
viville/skulle granske
dereville/skulle granske
deville/skulle granske
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha gransket
duville/skulle ha gransket
hanville/skulle ha gransket
viville/skulle ha gransket
dereville/skulle ha gransket
deville/skulle ha gransket
Imperativo
Affermativa
dugransk
viLa oss granske
deregransk
Negativa
duikke gransk! (gransk ikke)
dereikke gransk! (gransk ikke)
Le tue ultime ricerche