Norvegese-Tedesco traduzione di hørsel

La Traduzione della parola hørsel da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

hørsel in tedesco

hørsel
fysiologisostantivo Gehör [n]
Termini derivati da hørsel
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Fysikk på roterommet"kjendis Helmut Ormestad er selvfølgelig på plass, for blant annet å diskutere hvordan støy og hørsel virker inn på oss.
2.Mitt syn er min hørsel," sa Mira - kanskje en nødvendig påminnelse for hørende om hvorfor døveteatrets humor er såvidt tydeliggjort og jordnær.
3.Bortimot kl. 17 kan man skjerpe sin hørsel og håpe at ikke signalet overdøves av byens larm.
4.Ca. halvparten av alle ansatte i Veivesenets drift har svekket hørsel.
5.Cerebral parese er hyppig, mange er bundet til rullestol og må ha hjelp til de enkleste gjøremål. syn og hørsel er sterkt redusert hos mange.
6.Det er først og fremst barnas hørsel man nå tenker alvorlig på.
7.Det er viktig at skadebegrepet ikke låses fast til tap av hørsel.
8.Det kan riktignok ikke bevege seg så raskt som mange dyr og har bl.a. dårligere syn og hørsel enn mange av dem, men det har evne til abstrakt tenkning, til nyansert sproglig kommunikasjon, til løsning av konkrete og abstrakte problemer, og kan tilpasse seg høyst forskjellige ytre miljøer.
9.En hadde nedsatt hørsel og flere hadde store vanskeligheter med konsentrasjonen.
10.Hun forteller også at noen av de voksne sigøynerne har andre handicap, nemlig nedsatt hørsel eller syn som følge av ubehandlede barnesykdommer.
11.I det nittende århundre ble det oppdaget at flaggermus hadde dårlig syn, men velutviklet hørsel, og at de kunne fly i stor fart gjennom mørket uten å støte borti hindringer.
12.I en rekke bransjer er bedriften pålagt undersøkelse av arbeidernes hørsel, og på denne måten er en rekke skader oppdaget, tilsammen omkring 2000.
13.Ideen med fjernsynet var å strekke rekkevidden for syn og hørsel utover den naturlige begrensning.
14.Kapteiner, skal du vite, har god hørsel og øyne i nakken.
15.Kunstig intelligens omfatter de teknikker som gjør det mulig å få datamaskiner til å oppføre seg som intelligente vesener, med evne til å bruke sanser som syn, tale og hørsel for å tilpasse seg nye situasjoner og drive problemløsninger basert på blant annet akkumulerte kunnskaper og erfaringer.
16.Kvinner med nedsatt hørsel, brukne neseben, kraveben eller ribben, brennmerker, kvinner som er blitt ydmyket i årevis.
17.Landets første formidlingssentral for slike samtaler er nylig åpnet, og mottar oppringninger til og fra folk med svekket hørsel.
18.Men han hadde tidligere også hatt slag, og nå så den siste utviklingen ut til å svekke både hørsel og syn, så jeg synes ikke det var så rart at jeg var engstelig som pårørende.
19.Problemene kan imidlertid være betydelige for den enkelte, selv om den det gjelder, ikke alltid vil knytte dem til nedsatt hørsel.
20.Resultatene viser at ca. halvparten har redusert hørsel, forteller bedriftsoverlege i Statens veivesen, Roald Adelsten Jensen.
21.Tallet på folk som får redusert hørsel vil øke i de kommende år.
22.Utidig avfyring av rekylfri kanon førte imidlertid til en noe nedsatt hørsel, hvilket igjen utelukket opptagelse på Krigsskolen.
23.Varige skader blant overlevende ved lynnedslag er sjeldne, bortsett fra mulig tap av syn og hørsel.
24.Vedkommende har redusert hørsel, legger avisen lakonisk til.
25.Vi er en betydelig minoritet ; de fleste eldre hører dårlig, og tilsammen er det anslått at det er ca. 300 000 mennesker i dette land som lider av nedsatt hørsel.
26.Vi lærer med hele kroppen, med hørsel, luktesans, følelser, intuisjon og forestillingsevne, sier Roseanna Næshagen.
27.Denne håper vi skal bli Danmarks nye flaggskip i trav, vår nye propagandatraver, sier Ekmann Hørsel og hans kone Rita, der de står med 3årige Join Løjberg mellom seg.
28.Det er de døvblindfødte - personer som har mistet syn og hørsel i førsproglig alder - ungdomshjemmet gir tilbud til.
29.Men i et integrert skolemiljø vil barn med svak hørsel lettere få kontakt med andre normalt hørende barn.
30.Blant annet viste avlyttingsstriden at hun ikke er utstyrt med så god politisk hørsel som f.eks. Gjertsen.
Le tue ultime ricerche