Norvegese-Tedesco traduzione di høye

La Traduzione della parola høye da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

høye in tedesco

høye
sumverbo erhöhen
  priserverbo in die Höhe treiben, erhöhen, anheben, aufschlagen, hochtreiben, hinauftreiben
  røstverbo erheben
  økeverbo erhöhen, verstärken
Sinonimi per høye
Termini derivati da høye
Esempi con traduzione
Den nye skyskraperen, som vil bestå av to sammenflettede, 1212 meter høye tårn, er beregnet å være ferdig i 2022.
Endelig kommer vi till en små gullgraverby, som er skjult i en dal mellom høye fjell.
Den brennende lidenskapen i hjertet av et edel menneske er viet til bestrebelse på høye idealer.
Altri esempi
1.Den høye lyse", Pierre Richard, er en morsom mann, men undertegnede er en av dem som må ha ham i små doser.
2.Den høye lyse" blir også denne gang regissert av Yves Robert, som står bak tidligere publikumstreffere som" Skygg den høye lyse med den sorte sko".
3.Den høye lyse" har allerede vært under" dobbelt ild" på flere nattkinoforestillinger, men først igår fikk forvirrede Pierre Richard sin premiere på Soria Moria I.
4.Det er kvalmende hult når de sovjetiske myndighetene i sin boikotterklæring taler de høye idealers sak", skriver Morgenbladet," og man samtidig kan konstatere den virkelighet makthaverne i Kreml viser overfor menneskerettighetsforkjemperen Andrej Sakharov og hans hustru Jelena Bonner".
5.Erfaring viser at vi hittil kun i fem av tredve år må regne med tørrår som kan medføre rasjonering (noe som vi godt kan tåle med vårt høye overforbruk).
6.Folk må akseptere at det skal koste noe å låne penger", heter det gjerne fra Bankforeningens side i forsvar for det høye rentenivået.
7.For jo mindre presten faktisk betyr i samfunnet, desto større blir behovet hans for å hente sin betydning fra det høye," sier forfatteren.
8.Hotell og spesielt restaurantprisene er for høye.
9.Hvis en av de høye traktatpartnere skulle bli gjenstand for et væpnet angrep i Europa, skal de andre traktatpartnere - i henhold til artikkel 51 i FNcharteret - gi det angrepne land all mulig hjelp og bistand som står i deres makt, av militær eller annen art.
10.Høye boutgifter og lave begynnerlønninger setter store grupper nyutdannede i en svært vanskelig situasjon.
11.Joh. 11,50 Sjelden har noe utsagn vist seg mer treffende enn disse ordene fra overpresten Kaifas, da det Høye Råd i Jerusalem behandlet saken mot Jesus.
12.Livsformen" Spetses siger inn på en efterhvert som høye ceruleanblå dager og myke kongeblå netter følger hverandre.
13.Med dagens høye arbeidsledighet vil neppe en etterspørselsstimulerende politikk i seg selv føre til et sterkt press oppover på priser og lønninger.
14.Pipes Of Peace" holdt ikke samme høye kunstneriske nivå som forgjengeren" Tug Of War".
15.På kort sikt, med dagens høye arbeidsledighet, vil neppe en efterspørselsstimulerende politikk i seg selv føre til et sterkt press oppover på priser og lønninger og en for svak utenriksøkonomi.
16.Retten mente også at om bilorganisasjonenes aksjon fører frem, vil den være et ledd i reduksjonen av det generelt høye omkostningsnivået i Norge, noe som antas å få gunstig innvirkning på arbeidsmarkedssituasjonen.
17.Åpningen" var imidlertid ingen suksess, idet toget med de høye herrer kjørte seg fast på grunn av sneen.
18.Arbeiderpartiet ser ingen grunn til å innføre Lotto for å finansiere skattelettelser for dem med høye inntekter og formuer.
19.Avgiften var et mottrekk mot de høye avgiftene som danske lastebilsjåfører må betale i Norge, påpeker formannen i den danske lastebilsjåførforeningen O. Egede Andersen.
20.Bare de store brukene kan drive rasjonelt nok til at de høye teknologiske investeringene kan betales.
21.Besøket på Horebs berg da vi klatret opp det 2285 meter høye fjellet i måneskinn og opplevde en fantastisk soloppgang over Sinaiørkenen.
22.Både veikontorene i Akershus og Østfold, veivesenet i begge fylker, politiet, Televerket og de lokale Everkene har vært i sving for å gjøre plass til den seks meter høye transporten.
23.Da får den enkelte direkte innflydelse på valget mellom en jobb til en lønn eller det å gå arbeidsledig på grunn av for høye lønnskrav, bemerket Hagen.
24.Da turen kom til meg, tryglet jeg om nåde, men ingen ville høre, sa den afrikanske ungdommen som fortalte at han tross de høye bølgekastene klarte å svømme i retning av det han trodde var kysten.
25.Dagens høye marginalskatt er skadelig fordi den øker omfanget av skattesnyteri og den svarte økonomi.
26.De oppsiktvekkende høye tall blant ungdommen i Norge når det gjelder meningsmålinger om oppslutning om NATO har vakt oppsikt.
27.De siste tallene forsterker forventingene om utsikter for høye, stabile dollarrenter, sier han.
28.De skal selvfølgelig være der, men må ikke være for høye slik at de fjerner motiveringen for å greie seg selv og tilpasse seg endrede økonomiske forhold.
29.Den ekstremt høye omsetning av brennevin og vin på systembolagene nærmest grensen til SydNorge skyldes nok i stor grad nordmennene.
30.Den høye progresjonsskatten er blitt en kreftsvulst fordi den har satt skattesnyteri i system !
Parole simili

 
 

høye come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) høyehøyendehøyet
Indicativo
1. Presente
jeghøyer
duhøyer
hanhøyer
vihøyer
derehøyer
dehøyer
8. Perfetto
jeghar høyet
duhar høyet
hanhar høyet
vihar høyet
derehar høyet
dehar høyet
2. Imperfetto
jeghøyet
duhøyet
hanhøyet
vihøyet
derehøyet
dehøyet
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde høyet
duhadde høyet
hanhadde høyet
vihadde høyet
derehadde høyet
dehadde høyet
4a. Futuro
jegvil/skal høye
duvil/skal høye
hanvil/skal høye
vivil/skal høye
derevil/skal høye
devil/skal høye
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha høyet
duvil/skal ha høyet
hanvil/skal ha høyet
vivil/skal ha høyet
derevil/skal ha høyet
devil/skal ha høyet
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle høye
duville/skulle høye
hanville/skulle høye
viville/skulle høye
dereville/skulle høye
deville/skulle høye
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha høyet
duville/skulle ha høyet
hanville/skulle ha høyet
viville/skulle ha høyet
dereville/skulle ha høyet
deville/skulle ha høyet
Imperativo
Affermativa
duhøy
viLa oss høye
derehøy
Negativa
duikke høy! (høy ikke)
dereikke høy! (høy ikke)
Le tue ultime ricerche