Norvegese-Tedesco traduzione di herske

La Traduzione della parola herske da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

herske in tedesco

herske
situasjonverbo überall herrschen, eine Blütezeit erleben [literature]
  politikkverbo herrschen
  personverbo beherrschen, dominieren
Sinonimi per herske
Termini derivati da herske
Altri esempi
1.Det kan ikke herske noen tvil om at innføringen av Rikstoto var den direkte årsak til tippesvikten i 1982.
2.På det ideologiske felt kan det ikke herske noen fredelig sameksistens mellom blokkene.
3.Riktignok skal partiorganisasjonen ligge" i forkant" - og det gjør den - fastslo Benkow, men det kan ikke herske tvil om at Høyres skjebne som parti foran stortingsvalget neste år er uløselig knyttet til hva Regjeringen gjør eller ikke gjør.
4.Det kan ikke herske tvil om kirke og undervisningskomiteens syn, Komiteens forslag kom inn som en del av et større kompromiss for å sikre enstemmighet om kirkemøtets sammensetning og funksjon, påpeker Lunde.
5.Det må ikke herske noen tvil om at jeg ikke mener at en supermakt har en særlig rett til å blande seg inn i andre lands indre anliggender, eller å opptre utenfor folkerettens rammer, fremholdt utenriksministeren som i denne forbindelse henviste til norske uttalelser i forbindelse med bl.a. Afghanistan, Polen, Kampuchea og Grenada.
6.Hvorfor bør det herske stor ytringsfrihet innen idretten, de som måtte være misfornøyd med forholdene, og som synes at de ikke slipper til, kan jo bare slutte ?
7.Selv om Poul Schlüters oppgave efter folketingsvalget fortsatt er vanskelig, har statsministeren styrket sin posisjon og sin autoritet i så sterk grad at det neppe kan herske tvil om hvem som skal regjere frem til neste valg i Danmark, sier Benkow.
8.Skulle freden og vennskapet herske i rorbuene hele torskefisket igjennom, gjorde mannfolkene klokt i å behandle oss ungjentene korrekt.
9.Vi må akseptere at det inngås kompromisser i Regjeringen og i Stortinget, men det må ikke herske tvil om hva som er partiet Høyres oppfatning, og vi må tillates å si det.
10.Alt fremstår ikke som like vellykket, men at dette er spennende og original musikk å lytte til, skal det ikke herske tvil om.
11.At Gadafi spiller en vesentlig rolle også for Sudans fremtid, kan det herske liten tvil om.
12.At de to denne sesongen har dannet landets beste keeperpar, kan det ikke herske tvil om.
13.At han har kvalifikasjonene i orden, skulle det ikke herske tvil om.
14.Barnehaver er et gode, og utbyggingen skal fortsette, la det ikke herske tvil om det.
15.Begrunnelsen for dette er at behovet for arbeidstreningstiltak for ungdom med spesielle problemer er stort i dette området - noe det heller ikke kan herske tvil om.
16.DET kan ikke herske noen tvil om at det er en gruppe av kommunistpartiets" hauker" som har villet bringe Popieluszko til taushet.
17.Den doserte treningen tåler imidlertid kroppen kort tid efter løpet, og i så måte synes det å herske enighet mellom Endsjø og meg.
18.Der skal det ikke herske noen tvil om hva Høyre står for, sier Helge S. Lie.
19.Derom kan bare herske en mening.
20.Det burde derfor ikke herske tvil om at Regjeringens syn vil få det nødvendige flertall under behandlingen i Stortinget.
21.Det burde det sant å si ikke herske noen uenighet om.
22.Det burde herske liten tvil om at Oslo trenger alle disponible midler til fremme av veinettet.
23.Det burde ikke herske tvil om at behovet for reguleringer i høyeste grad er tilstede, sier Helland.
24.Det bør herske liten tvil om at Willoch langt på vei kan ha stanset den prosess som var igangsatt.
25.Det er fortsatt en måned til VM, men det bør ikke lenger herske noen tvil om at Norge og Sovjet vil sikre seg mange gode plasseringer i Seefeld, selv om det innen den tid kan skje en liten forskyvning av styrkeforholdet i den ene eller andre retning.
26.Det kan det ikke herske noen tvil om.
27.Det kan det neppe herske tvil om, og det er et faktum som burde gi kristendomsforaktere, gudsfornektere og åndelig likegyldige noe å tenke på.
28.Det kan herske ulike oppfatninger om hvorfor Toivo Ja Toivo er satt på frifot.
29.Det kan ikke herske noen som helst tvil om at det er nødvendig med en annen politikk dersom det skal skapes" Ny vekst for Norge".
30.Det kan ikke herske noen tvil om at forslaget om" en snarlig og ordnet" tilbaketrekning vil bli vedtatt med overveldende flertall i Representantenes hus.
Parole simili

 
 

herske come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) herskeherskendehersket
Indicativo
1. Presente
jeghersker
duhersker
hanhersker
vihersker
derehersker
dehersker
8. Perfetto
jeghar hersket
duhar hersket
hanhar hersket
vihar hersket
derehar hersket
dehar hersket
2. Imperfetto
jeghersket
duhersket
hanhersket
vihersket
derehersket
dehersket
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde hersket
duhadde hersket
hanhadde hersket
vihadde hersket
derehadde hersket
dehadde hersket
4a. Futuro
jegvil/skal herske
duvil/skal herske
hanvil/skal herske
vivil/skal herske
derevil/skal herske
devil/skal herske
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha hersket
duvil/skal ha hersket
hanvil/skal ha hersket
vivil/skal ha hersket
derevil/skal ha hersket
devil/skal ha hersket
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle herske
duville/skulle herske
hanville/skulle herske
viville/skulle herske
dereville/skulle herske
deville/skulle herske
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha hersket
duville/skulle ha hersket
hanville/skulle ha hersket
viville/skulle ha hersket
dereville/skulle ha hersket
deville/skulle ha hersket
Imperativo
Affermativa
duhersk
viLa oss herske
derehersk
Negativa
duikke hersk! (hersk ikke)
dereikke hersk! (hersk ikke)
Le tue ultime ricerche