Norvegese-Tedesco traduzione di kalle

La Traduzione della parola kalle da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

kalle in tedesco

kalle
generellverbo bezeichnen
  navn - transitivverbo nennen
  rettsvitenskapverbo vorladen
  personverbo nennen
  tilkalleverbo einberufen, zu sich zitieren
Sinonimi per kalle
Termini derivati da kalle
Esempi con traduzione
Mange mennesker tror man kan gjøre et problem mindre problematisk ved å kalle det en utfordring.
Altri esempi
1.Brutte løfter" kommer man til å kalle Japans utviklingshjelp de nærmeste årene.
2.Claes Gill vekslet mellom å kalle henne storartet og heksen fra President Harbitz gate.
3.Der Kalle" var forøvrig meget amper i sin farvelkamp og fikk se det gule kortet før det var gått seks minutter.
4.Det er ikke noe absolutt krav at hunden skal gå i bånd, men eieren må til enhver tid kunne kalle den inn.
5.Det er klart - og det indikerte jeg også i mitt innlegg - at det (mineleggingen) bør tas opp med USA, og det er det vi har til hensikt å gjøre i det vi vil kalle en politisk sammenheng, for vi erkjenner at USA har et spesielt ansvar i dette området.
6.Det er som å kalle sykdommen fedme," er det blitt sagt," når det virkelig dreier seg om svangerskap.
7.Forutsetningen for de fullmakter politiet i denne forbindelse (profesjonell kriminalitet) har fått, er fra såvel lovgiver som domstol at de som har ansvaret for efterforskningen er seg dette ansvar bevisst, og ikke trår feil når de beveger seg i hva vi kan kalle det straffeprosessuelle grenseland".
8.Good News" heter solingbåten til Kalle Nergaard der han med sitt mannskap Peter Hauff og Morten Schartum kjempet bare med OLkandidaten Terje Wang og hans" Kjappfot"mannskap Jørn Pettersen og Bjørn Malm.
9.Hvorfor ikke kalle det med rette navn også her ?
10.Håpet" er, som nevnt, ingen stor bok målt i sider, men en genuin formidler av det vi fortsatt tør kalle diktets ånd.
11.Jeg vil kalle dette / punktnedslag / i den tiden / som tilfeldigvis er vår samtid / inngrep / i den måneden / som tilfeldigvis er vår.
12.Kalle" Aketun, Per Knut Aaland og Ove Aunli er de eneste OLfarerne som mangler.
13.Kalle" har brukke en tå på høyrefoten.
14.Kalle" har brukket en tå på høyrefoten.
15.Kalle" ledet til over halvveis, men holdt ikke riktig så godt inn som de to andre.
16.Kalle" siktet selvfølgelig til den forestående OLuttagningen, som egentlig skulle ha funnet sted noen timer senere.
17.Krisen", som Arbeiderpartiet ynder å kalle det, i norsk helsevesen er ikke av ny dato.
18.Kultur", bare man kan kalle en virksomhet for" kultur", er man nær sagt berettiget til hva som helst av støtte fra det offentlige.
19.Man kan kanskje kalle meg overbegeistret, men i Knut Ødegård ser jeg en slik menneskelig verdighet og storhet at jeg blir trist når jeg tenker på hvor sjelden man finner slike kvaliteter i mitt eget lands og sprogs lyrikk," skriver Bricks anmelder.
20.Skøytegjengen" er stolte over å kunne kalle seg Kristianiagutter.
21.Tusenben på Vangen" kan vi godt kalle dette bildet av Øyvind Sand, som sitter midt i en haug av støvler og sko en dag i mars.
22.Verdens beste hopplandslag" som mange yndet å kalle Ludvik Zajcs mannskap, er redusert til en middelmådighet.
23.Å kalle det den kristne kirke oppfatter som grunnsannheter for løgn, er å trå over toleransegrensen.
24.(UPI) SovjetUnionen reagerte onsdag formelt på president Reagans" spøk" om å sette igang bombing mot Sovjet, ved å kalle kommentaren uansvarlig.
25.Den lutherske bekjennelse sier klart fra at det er menighetens ansvar å kalle sin prest.
26.Den situasjonen vi er oppe i her i Libanon ligge så nær som overhodet mulig en tilstand man må kalle krig.
27.Det blir ingen" frikirke", men en" valgmenighet" som vil betrakte seg som en del av Den norske kirke, men som fastholder sin rett til å kalle den prest de selv ønsker.
28.Det er blant SASbesetningen en ting man kunne kalle cockpitoverlegenhet, en tro på at alt virker og at den moderne teknikk helgarderer.
29.Det er en skam for Lillehammer, som ynder å kalle seg en kulturby, hvordan de folkevalgte har behandlet denne perlen i hele landets kulturelle liv, fortsetter Mæhle.
30.Det er en skam hvordan Lillehammer, som ynder å kalle seg en kulturby, behandler Malerisamlingen, fastslår Ole Mæhle.
Parole simili

 
 

kalle come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) kallekallendekalt
Indicativo
1. Presente
jegkaller
dukaller
hankaller
vikaller
derekaller
dekaller
8. Perfetto
jeghar kalt
duhar kalt
hanhar kalt
vihar kalt
derehar kalt
dehar kalt
2. Imperfetto
jegkalte
dukalte
hankalte
vikalte
derekalte
dekalte
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde kalt
duhadde kalt
hanhadde kalt
vihadde kalt
derehadde kalt
dehadde kalt
4a. Futuro
jegvil/skal kalle
duvil/skal kalle
hanvil/skal kalle
vivil/skal kalle
derevil/skal kalle
devil/skal kalle
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha kalt
duvil/skal ha kalt
hanvil/skal ha kalt
vivil/skal ha kalt
derevil/skal ha kalt
devil/skal ha kalt
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle kalle
duville/skulle kalle
hanville/skulle kalle
viville/skulle kalle
dereville/skulle kalle
deville/skulle kalle
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha kalt
duville/skulle ha kalt
hanville/skulle ha kalt
viville/skulle ha kalt
dereville/skulle ha kalt
deville/skulle ha kalt
Imperativo
Affermativa
dukall
viLa oss kalle
derekall
Negativa
duikke kall! (kall ikke)
dereikke kall! (kall ikke)
Le tue ultime ricerche