Norvegese-Tedesco traduzione di kanalisere

La Traduzione della parola kanalisere da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

kanalisere in tedesco

kanalisere
geografiverbo kanalisieren
Altri esempi
1.Er det riktig å foreta enkelte justeringer og i sterkere grad kanalisere midlene dit de trengs mest og kutte ut noe av støtten til de store produksjoner i mer sentrale områder av landet ?
2.Det er sørgelig at vi ikke klarer å kanalisere utbyggbar kraft frem til forbrukerne.
3.Jeg hadde håpet på større vilje til å satse fra idrettens egne organer ved å kanalisere mer midler til den medisinsk rettede virksomheten.
4.Målet er å bygge opp en forskningsenhet for anvendt økonomisk forskning, som skal kanalisere oppdrag til miljøet ved NHH, og utføre forskning med ekstern finansiering.
5.Regjeringen har ikke lagt to pinner i kors for å kanalisere midlene dit de trengs !
6.Skal man klare å kanalisere den uønskede gjennomfartstrafikk til hovedferdselsårene, må slike veistrekninger bli attraktive å bruke, sa han.
7.Vi mener det er fornuftig å sanere det utall av særydelser og inntektsoverføringer vi har til de eldre, og i stedet samle og kanalisere de økonomiske ressursene slik at de kan økes.
8.Vi skal søke å kanalisere det som normalt er på selgersiden til disse institusjonene, sier han.
9.Vi vil kanalisere ny virksomhet til selskapet.
10.Alt fra planeter til politikk handler om hvordan vi velger å kanalisere våre ressurser som mennesker.
11.Avtroppende samferdselskommunalråd Tove Heggen Larsen (a) antyder overfor Aftenposten mulighetene for å kanalisere utenbys ekspressbusser utenom bydelen.
12.Bakkevig regner med at Skaugen vil tilføre gode investeringsprosjekter, meglerfirmaet Fearnleys A / S vil antagelig kanalisere spesielt profitable certepartier i Laboremus vei og finansselskapet Jøtun vil kunne forslå interessante fusjoner med skipsparter og skipsselskaper.
13.Beredskapsleder i Akershus, Arne Rosness, sa på møtet fredag at det er et kjempemessig problem å utnytte og kanalisere alle ressurser i et fylke.
14.Der får vi resultater, så dit må vi kanalisere penger.
15.Derfor burde Staten kanalisere en del penger til Oslo kommune.
16.Derfor er det nå virkelig på tide at grupper som i sitt arbeide steller med litteratur kommer sammen og skaper et forum for å kanalisere krefter, visjoner, sunn optimisme og entusiasme.
17.Derfor er det sørgelig at tidligere regjeringer misbrukte de gode tidene i 60 og 70årene til å kanalisere arbeidskraft til den offentlige sektor, og dermed begrenset mulighetene til å føre en slik politikk idag når tidspunktet hadde vært riktig.
18.Det bør etableres ett eller flere nye investeringsfond som kan bidra til å kanalisere en del av de norske oljeinntektene til norske bedriftsoppkjøp og etableringer i utlandet.
19.Det er bedre å kanalisere protesten via hiphop enn å skyte politimenn.
20.Det er elevorganisjasjonene som arrangerer" Operasjon Dagsverk" Kirkens Nødhjelp skal kanalisere pengene som kommer inn i forbindelse med aksjonen som har mottoet" Ungdom hjelper ungdom".
21.Det er grunn til å tro at reklame i radio og TV vil bidra til å kanalisere forbruket i bestemte og til dels uheldige retninger, mener rådet.
22.Det er styringsgruppen for Prosjekt88 som skal kanalisere midlene til den enkelte utøver og eventuelt til de enkelte lag.
23.Det er viktig at vi bedrer denne delen av sjøforsvaret, som vil ha som oppgave å forsinke eller kanalisere en sjøinvasjon.
24.Det har derfor vært vanskelig å kanalisere ressurser til arbeidsmarkedspolitikken i takt med økningen i problemene", heter det blant annet i brevet fra Kommunaldepartmentet.
25.Det kan vi blant annet vareta ved å kanalisere kunnskap og erfaring fra en gruppe til en annen og gjennom finansiell bistand.
26.En av oppgavene blir å kanalisere penger fra Olsoområdet til de distrikter i NordNorge hvor banken arbeider, og dessuten bygge opp bankens ekspertise på utenlandsforretninger.
27.En lempeligere progresjonsbeskatning vil også kunne kanalisere en del av produksjonen som ellers ville funnet sted på det svarte markedet over til det regulære vare og tjenestemarked.
28.Et privat investeringsselskap (på markedsøkonomiske betingelser) vil utvilsomt kunne kanalisere en god del til utenlandsinvesteringer.
29.Forslag om å kanalisere en del av midlene gjennom et kontantbonusfond har vært fremmet.
30.Gjennom avtaler med flere store maratonarrangører verden over har Norges Friidrettsforbund nå satset på å kanalisere alle startlisenser for norske løpere i utlandet gjennom sitt kontor.
Parole simili

 
 

kanalisere come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) kanaliserekanaliserendekanalisert
Indicativo
1. Presente
jegkanaliserer
dukanaliserer
hankanaliserer
vikanaliserer
derekanaliserer
dekanaliserer
8. Perfetto
jeghar kanalisert
duhar kanalisert
hanhar kanalisert
vihar kanalisert
derehar kanalisert
dehar kanalisert
2. Imperfetto
jegkanaliserte
dukanaliserte
hankanaliserte
vikanaliserte
derekanaliserte
dekanaliserte
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde kanalisert
duhadde kanalisert
hanhadde kanalisert
vihadde kanalisert
derehadde kanalisert
dehadde kanalisert
4a. Futuro
jegvil/skal kanalisere
duvil/skal kanalisere
hanvil/skal kanalisere
vivil/skal kanalisere
derevil/skal kanalisere
devil/skal kanalisere
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha kanalisert
duvil/skal ha kanalisert
hanvil/skal ha kanalisert
vivil/skal ha kanalisert
derevil/skal ha kanalisert
devil/skal ha kanalisert
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle kanalisere
duville/skulle kanalisere
hanville/skulle kanalisere
viville/skulle kanalisere
dereville/skulle kanalisere
deville/skulle kanalisere
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha kanalisert
duville/skulle ha kanalisert
hanville/skulle ha kanalisert
viville/skulle ha kanalisert
dereville/skulle ha kanalisert
deville/skulle ha kanalisert
Imperativo
Affermativa
dukanaliser
viLa oss kanalisere
derekanaliser
Negativa
duikke kanaliser! (kanaliser ikke)
dereikke kanaliser! (kanaliser ikke)
Le tue ultime ricerche