Norvegese-Tedesco traduzione di kapitalforsikring

La Traduzione della parola kapitalforsikring da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

kapitalforsikring in tedesco

kapitalforsikring
forsikringsostantivo abgekürzte Lebensversicherung [f]

 
 

Altri esempi
1.Det var sterk vekst i individuell kapitalforsikring og personlig pensjonsforsikring.
2.Forsikringstagerne har hittil iår i gjennomsnitt fått utbetalt mer enn det dobbelte av de forsikringssummer i kapitalforsikring som i sin tid ble tegnet.
3.I årsberetningen opplyses det at LivNor var det selskap som øket sterkest innen kapitalforsikring, hvor selskapet nå har en markedsandel på 3,9 prosent.
4.Totale utbetalinger i kapitalforsikring var 44 millioner kroner, hvorav 22,5 millioner kroner var tilbakeføring av overskudd.
5.Hva er årsaken til at Gjensidige, i motsetning til de andre selskapene, har hatt en ubetydelig vekst i nytegningen av kapitalforsikring med engangspremie ?
6.Kapitalforsikring med lånefinansiert engangspremie har ikke noe med forsikring å gjøre.
7.Norske livselskaper har tidligere inngått avtaler om ikke å markedsføre kapitalforsikring med lånefinansiert premie aktivt.
8.22 prosent på livsiden hittil iår, hvorav hele 50 prosent i individuell kapitalforsikring.
9.245 000 kroner er det beløp livselskapene idag sier de kan utbetale om ti år på en ti års kapitalforsikring med engangspremie på 100 000 kroner.)
10.Av de krav Arbeiderpartiet fremsatte synes det å være enighet i Stortingets finanskomite om at man må stramme ytterligere inn på distriktsskatteloven og ordningen med kapitalforsikring.
11.David Livsforsikring A / S, Oslo, får tillatelse til å drive individuell kapitalforsikring.
12.Den andre hovedmodell Finansdepartementet har med i sin vurdering, er skattlegging av den avkastning forsikringstagerne får ved slik kapitalforsikring.
13.Det er tre elementer som gjør kapitalforsikring med engangspremie finansiert med lån så gunstig.
14.Det var imidlertid allerede igår kveld oppnådd flertall i finanskomiteen, takket være støtte fra Arbeiderpartiet og SV, om å stramme inn distriktsskatteloven og skattlegge kapitalforsikring.
15.Dette fordi renter på bankinnskudd er skattepliktige, mens avkastning på kapitalforsikring er skattefri.
16.En mann på 40 år tegner en tiårs livsforsikring, også kalt kapitalforsikring, og betaler en engangspremie på 100 000 kroner til et av våre livsforsikringsselskaper.
17.Enkelte selskaper har hatt en vekst på opptil 400 prosent, og norske livsforsikringsselskaper har totalt i de ti første månedene i 1985 hatt premieinntekter i individuell kapitalforsikring med engangspremie på 1,16 milliarder kroner.
18.For så å øke inntektene har Arbeiderpartiet foreslått at folketrygdavgiften økes, at formuesskatten økes og at distriktsskatteloven og reglene for kapitalforsikring strammes inn.
19.Gjensidige er det eneste forsikringsselskap som i 1985 ikke har hatt vekst i nytegningen av kapitalforsikring med engangspremie.
20.I tillegg til de ovennevnte punkter i Arbeiderpartiets forslag, ønsket partiet dessuten å stramme til distriktsskatteloven og ordningen med kapitalforsikring.
21.Ifølge en pressemelding hadde Forenede Liv markedsandel på 29 prosent i personlig pensjonsforsikring, 22 prosent i gruppelivsforsikring, 14 prosent i kapitalforsikring og seks prosent i kollektiv pensjonsforsikring.
22.Individuell kapitalforsikring øket to prosentpoeng til 28,7 prosentpoeng, i individuell pensjonsforsikring var økningen fra 28,6 til 32 prosent.
23.Innbetalte engangspremier i individuell kapitalforsikring til norske livsforsikringsselskaper.
24.Innen den tid skal det vurderes om loven også skal gjelde allerede inngåtte kontrakter om kapitalforsikring.
25.Men på bakgrunn av nye regler som nå med temmelig stor sikkerhet vil komme, er man glad for at man ikke har satset på kapitalforsikring med lånefinansiert engangspremie.
26.Når Regjeringen ønsker å vurdere skattreglene på dette punkt, er det fordi kapitalforsikring medfører konkurransemessige fordeler for livselskapene visavis bankene.
27.Presthus ser nå på firmabilbeskatningen og fradragsordningene for kapitalforsikring og sparing med skattefradrag.
28.Regjeringen får i Stortingets finanskomite full støtte for å vurdere skattereglene for avkastning ved kapitalforsikring.
29.Regjeringen vil nå vurdere nærmere hvorledes skattereglene for avkastning ved kapitalforsikring skal endres.
30.SMSlåneordningen i Sandsvær Sparebank er satt i gang som en reaksjon på forsikringsselskapenes kapitalforsikring, som gir lån, skattefordel og livsforsikring.
Le tue ultime ricerche